ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ประกอบการรถขนส่ง 409 ราย ดังนี้
ลำดับ ผู้ประกอบการ จำนวนรถ จากผู้ให้บริการ ส่งข้อมูลวันนี้ %
1 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 138 2 128 92.75
2 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 71 1 63 88.73
3 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด 59 1 46 77.97
4 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 57 2 50 87.72
5 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด 37 2 32 86.49
6 บริษัท ทรีทรานส์(1995)จำกัด 35 1 28 80.00
7 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด 34 1 15 44.12
8 บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 28 1 24 85.71
9 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด 28 1 24 85.71
10 บริษัท ฮ่องเต้ โลจิสติกส์ จำกัด 25 2 25 100.00
11 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด 25 2 22 88.00
12 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด 22 1 20 90.91
13 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 22 1 17 77.27
14 บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จำกัด 22 1 22 100.00
15 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด 22 2 20 90.91
16 บริษัท เคมเซฟ จำกัด 20 1 18 90.00
17 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด 19 2 8 42.11
18 บริษัท พี เค สแครปแอนด์รีไซเคิล เซอร์วิส จำกัด 18 1 16 88.89
19 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 18 2 5 27.78
20 บริษัท เมทคอม จำกัด 17 1 16 94.12
21 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด 16 2 1 6.25
22 บริษัท คอนวอย จำกัด 16 2 9 56.25
23 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 16 1 14 87.50
24 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด 15 1 14 93.33
25 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด 14 1 8 57.14
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต 13 1 9 69.23
27 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด 13 1 6 46.15
28 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด 12 1 11 91.67
29 บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด 12 1 7 58.33
30 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด 12 1 9 75.00
31 บริษัท น่ำเฮงโลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 12 1 5 41.67
32 บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 11 1 9 81.82
33 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด 11 2 6 54.55
34 บริษัท เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 11 1 9 81.82
35 บริษัท ยูเอ็นซี ทรานสปอร์ต จำกัด 11 1 11 100.00
36 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด 11 1 0 0.00
37 บริษัท วิน โพรเสส จำกัด 10 2 6 60.00
38 บริษัท เคม เอ็มไพร์ จำกัด 10 1 10 100.00
39 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด 10 1 7 70.00
40 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ 10 1 9 90.00
41 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย 10 1 10 100.00
42 บริษัท ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ จำกัด 9 1 8 88.89
43 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด 8 1 4 50.00
44 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด 8 1 7 87.50
45 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 8 1 6 75.00
46 บริษัท เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด 8 1 3 37.50
47 บริษัท เอกอุทัย จำกัด 8 3 3 37.50
48 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด 8 1 8 100.00
49 บริษัท ไร้โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 8 1 8 100.00
50 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด 8 1 6 75.00
51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ 8 1 1 12.50
52 บริษัท ซี ซี เค ทรานสปอร์ต จำกัด 7 1 5 71.43
53 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด 7 1 3 42.86
54 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด 7 1 7 100.00
55 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 1 7 100.00
56 บริษัท รุ่งเจริญ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 7 1 3 42.86
57 บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด 7 1 7 100.00
58 บริษัท ดิสคอฟเวอรี่ โลจิสติคส์ จำกัด 7 1 7 100.00
59 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด 7 1 5 71.43
60 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 7 1 5 71.43
61 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด 7 1 7 100.00
62 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด 7 1 7 100.00
63 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด 7 1 6 85.71
64 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด 7 1 5 71.43
65 บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 4 66.67
66 บริษัท วรรณ สแคร๊พ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6 1 2 33.33
67 บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด 6 1 6 100.00
68 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด 6 1 5 83.33
69 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 6 2 5 83.33
70 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 4 66.67
71 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด 6 1 6 100.00
72 บริษัท ก้องเพชร จำกัด 6 1 5 83.33
73 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) 6 1 5 83.33
74 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 6 100.00
75 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ 6 1 6 100.00
76 บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด 5 1 5 100.00
77 บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด 5 1 5 100.00
78 บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด 5 1 0 0.00
79 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5 1 5 100.00
80 บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด 5 1 5 100.00
81 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 5 1 3 60.00
82 บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด 5 1 3 60.00
83 บริษัท พระเวียง โลจิสติกส์ จำกัด 5 1 5 100.00
84 บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด 5 1 4 80.00
85 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด 5 1 1 20.00
86 นายการุณ เนียมสุวรรณ 5 1 1 20.00
87 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ที.วา.อินดัสทรีส์ดรัม 5 1 0 0.00
88 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ 5 1 3 60.00
89 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทองเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต 5 1 5 100.00
90 บริษัท เค.พี.เอส. รีไซเคิ้ล จำกัด 4 1 4 100.00
91 บริษัท รชต รุ่งเรือง รีไซเคิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 4 1 0 0.00
92 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 4 2 4 100.00
93 บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด 4 1 3 75.00
94 บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4 1 4 100.00
95 บริษัท ระยองเวสท์ แมนเนจเมนท์แอนด์รีไซเคิล จำกัด 4 2 1 25.00
96 บริษัท กรีนเมทัลส์(ประเทศไทย)จำกัด 4 1 4 100.00
97 บริษัท วัฒนารุ่งกิจ ขนส่ง จำกัด 4 2 3 75.00
98 บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด 4 1 4 100.00
99 บริษัท ยูเนี่ยนคอมปาวด์ จำกัด 4 1 4 100.00
100 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมีคอล 4 1 2 50.00
101 นางจรูญ ศรีสมเวียง 4 1 0 0.00
102 นางราตรี บัวแดง 4 1 4 100.00
103 นายคมสาร ด่านสมบัติสกุล 4 1 3 75.00
104 นางสาวสุภาวดี จงจิตรถาวร 4 1 2 50.00
105 นายกิตติพันธ์ เทพประสิทธิ์ 4 1 4 100.00
106 นางทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย 4 1 4 100.00
107 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด 4 3 2 50.00
108 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด 3 1 2 66.67
109 บริษัท ที.เอ็ม.เค. เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 3 1 3 100.00
110 บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 3 1 2 66.67
111 บริษัท เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 3 1 2 66.67
112 บริษัท นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด 3 1 3 100.00
113 บริษัท จัสมิน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 3 1 0 0.00
114 บริษัท เอสซีซี แอสเสท จำกัด 3 1 3 100.00
115 บริษัท เคบีเอส เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 3 1 3 100.00
116 บริษัท เมทัลลิค เคมีคอล อุตสาหกรรม(ไทยแลนด์) จำกัด 3 1 3 100.00
117 บริษัท รวยมหาศาล จำกัด 3 1 2 66.67
118 บริษัท แพคเดลต้า จำกัด (มหาชน) 3 1 3 100.00
119 บริษัท สุรีรัตน์ รีไซเคิล จำกัด 3 1 0 0.00
120 บริษัท น่ำเฮงฮวด อินดัสตรี้ จำกัด 3 1 3 100.00
121 บริษัท เวิลด์เทค เมเน็จเม้นท์ จำกัด 3 1 3 100.00
122 บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จำกัด 3 2 1 33.33
123 บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด 3 1 3 100.00
124 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด 3 1 3 100.00
125 บริษัท ไพศาลศิริทรานสปอร์ต จำกัด 3 1 3 100.00
126 บริษัท มิเลนเนี่ยมเวสท์เซอร์วิส จำกัด 3 1 2 66.67
127 บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล(ไทยแลนด์) จำกัด 3 1 3 100.00
128 นายโพธิ์ มณี 3 1 3 100.00
129 นายเสนาะ วงษ์สุวรรณ 3 1 3 100.00
130 นางจิดาภา อภิวันท์ 3 1 0 0.00
131 นายวธัญญู กระจงกลาง 3 1 1 33.33
132 นายพิเชษฐ์ แดงด้วง 3 1 2 66.67
133 นายธนาวุฒิ มั่นคงรอบคอบ 3 1 3 100.00
134 นางจุฑาลักษณ์ พุฒซ้อน 3 1 0 0.00
135 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขำปลอดขนส่ง 3 1 0 0.00
136 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์ การค้า 3 1 3 100.00
137 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม 3 2 1 33.33
138 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตรซัพพลาย 3 1 3 100.00
139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภวัฒน์โลหะกาญณ์ 3 1 3 100.00
140 บริษัท ส. ทรงสอาด จำกัด 2 1 0 0.00
141 บริษัท ซี พี เอส คอลเลคชั่น จำกัด 2 1 0 0.00
142 บริษัท เอ.เค.เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จำกัด 2 1 0 0.00
143 บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 2 100.00
144 บริษัท พี.เอ็น.เอส.โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด 2 1 0 0.00
145 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 2 1 0 0.00
146 บริษัท ดีส เซอร์วิสเซส (ทีเอช) จำกัด 2 1 0 0.00
147 บริษัท เอช.เจ.ซี. ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 2 1 2 100.00
148 บริษัท เอส.เค.อินเตอร์เคมิคอล จำกัด 2 1 2 100.00
149 บริษัท สยาม ลูป ออยล์ จำกัด 2 2 0 0.00
150 บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 2 1 0 0.00
151 บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด 2 1 2 100.00
152 บริษัท ชูโชค รีไซเคิล จำกัด 2 1 2 100.00
153 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด 2 1 0 0.00
154 บริษัท มหาพร ทรานสปอร์ต จำกัด 2 1 0 0.00
155 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด 2 1 0 0.00
156 บริษัท บางบอน ขนส่ง จำกัด 2 1 2 100.00
157 นางสาว ฉัตรพร วงค์ตาโสม 2 1 2 100.00
158 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด 2 1 0 0.00
159 บริษัท ทรีโปร อินเตอร์เทรด จำกัด 2 1 2 100.00
160 บริษัท เคพีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 1 2 100.00
161 บริษัท สาธรเคม จำกัด 2 1 2 100.00
162 บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล จำกัด 2 1 0 0.00
163 บริษัท รับเบอร์ เวิลด์กรีน จำกัด 2 1 2 100.00
164 บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 2 100.00
165 บริษัท รุ่งสังข์ กรุ๊ป จำกัด 2 1 0 0.00
166 บริษัท ท็อปฟอร์ม อินเตอร์เทรด จำกัด 2 1 2 100.00
167 บริษัท บางแสนเกรส จำกัด 2 1 2 100.00
168 บริษัท อินเตอร์ชล จำกัด 2 1 2 100.00
169 บริษัท มอสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 1 0 0.00
170 บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด 2 2 2 100.00
171 บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด 2 1 0 0.00
172 บริษัท เฉลิมชัยอุตสาหกรรม จำกัด 2 1 2 100.00
173 บริษัท เวิลด์เทกซ์คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด 2 1 2 100.00
174 บริษัท สมบูรณ์วิกรมค้าน้ำมันและขนส่ง จำกัด 2 1 1 50.00
175 นายอุดม ถาติ๊บ 2 1 0 0.00
176 นายสำรี แดงด้วง 2 1 1 50.00
177 นายวีระ อภิวันท์ 2 1 0 0.00
178 นายนพดล พ้นความทุกข์ 2 1 2 100.00
179 นางญานี เรืองศิริโพธิ์พาน 2 1 1 50.00
180 นายอำนาจ บุญคำ 2 1 1 50.00
181 นายพนมกร อิงบุญ 2 1 0 0.00
182 นายพิษณุ ดีเลิศ 2 1 0 0.00
183 นายวิชาญ พุฒซ้อน 2 1 0 0.00
184 นางลำยวย เกื้อญาติ 2 1 0 0.00
185 นายคำนึง ตันหารัมย์ 2 1 0 0.00
186 นายชาตรี ศิริพันธุ์ 2 1 2 100.00
187 นายส่งฮวด แซ่หลี 2 1 0 0.00
188 นายบุญรอด โสภาภาพ 2 2 1 50.00
189 นายกฤตภาส อภิวันท์ 2 1 0 0.00
190 นายประคอง สถิตย์ชน 2 1 0 0.00
191 นางสาวชิด เคลสีแก้ว 2 1 0 0.00
192 นายสามารถ โชคตำบลชัย 2 1 0 0.00
193 นายสุริยา กิตติสรยุทธ 2 1 2 100.00
194 นายชาญชัย มณีรัตน์ประภา 2 1 2 100.00
195 นายไพโรจน์ วัฒนะ 2 1 0 0.00
196 นางสายหยุด พันชัย 2 1 0 0.00
197 นางจุฑาธิป ด้วงไพร 2 1 0 0.00
198 นายไตรรงค์ หนูแก้ว 2 1 2 100.00
199 นายไพรสณฑ์ บุญเพ็ง 2 2 0 0.00
200 นายอานุภาพ พิมพ์เสนา 2 1 1 50.00
201 นางไพทูลย์ สุขสมบูรณ์ 2 1 0 0.00
202 นายขวัญชัย บุษบากรกุล 2 1 2 100.00
203 นางนันทวัน สุนทรศารทูล 2 1 0 0.00
204 นายสุพัฒน์ เนียมสุวรรณ 2 1 2 100.00
205 นางสาวศศิธร แหยมไทย 2 1 2 100.00
206 นายชัยณรงค์ คล้ำสุข 2 1 2 100.00
207 นายสมศักดิ์ น้อยเทพ 2 1 0 0.00
208 นายประเทือง อ่อนละออ 2 1 2 100.00
209 นางสาวฐิตาภา ใจปาน 2 1 0 0.00
210 นายจักรกฤษณ์ ใจปาน 2 1 0 0.00
211 นางธิดารัตน์ ทรงสอาด 2 1 0 0.00
212 นายทวีศักดิ์ ลี้สกุล 2 1 0 0.00
213 นายอดิศักดิ์ ศรอากาศ 2 1 0 0.00
214 นางสาวดวงเดือน ใจภิภักดิ์ 2 1 2 100.00
215 นายจิรานุวัฒน์ โชคตำบลชัย 2 1 2 100.00
216 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์อำไพ 2 1 0 0.00
217 นางสาววงศ์เดือน จันทร์กระจ่าง 2 1 0 0.00
218 นางสาวอุดมลักษณ์ บุญพรมอ่อน 2 1 2 100.00
219 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชควิวัฒน์ 2 1 2 100.00
220 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ โลหะกิจ 2 2 1 50.00
221 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรยา ไซเคิล เทรน 2 1 0 0.00
222 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ โลจิสติกส์ 2 2 1 50.00
223 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสกุล 2 1 0 0.00
224 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อ หลอมโลหะ 2 1 0 0.00
225 บริษัท อีบีพี เมทอล 2014 จำกัด 2 1 0 0.00
226 บริษัท เอ็นแอนด์เจ อินเตอร์ เทรด (555) จำกัด 2 2 1 50.00
227 สมศรี อาศัย 1 1 1 100.00
228 นางสี ชมบุหรั่ง 1 1 1 100.00
229 บริษัท ช.มงคลทรัพย์ ซี แอล จำกัด 1 1 0 0.00
230 บริษัท เค คูณ ซัพพลายส์ จำกัด 1 1 0 0.00
231 บริษัท ดี.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 1 1 100.00
232 บริษัท ทรี โปร อินเตอร์เทรด จำกัด 1 1 1 100.00
233 บริษัท กัญ เพลย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 1 1 100.00
234 บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 0 0.00
235 บริษัท เรส เซอรวิสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด 1 1 1 100.00
236 บริษัท ไทย อินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด 1 1 1 100.00
237 บริษัท เอส. เอส.เจ รีไซเคิล จำกัด 1 1 1 100.00
238 บริษัท พีที รีไซเคิล แอนด์ เมททอล จำกัด 1 1 0 0.00
239 บริษัท ทีเค กรีนโนลูชั่น จำกัด 1 1 1 100.00
240 บริษัท ยูเคน (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 1 100.00
241 บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด 1 1 0 0.00
242 บริษัท โกลด์ ฟิลด์รีไฟเนอรี จำกัด 1 1 1 100.00
243 นางปาน สวัสดี 1 1 0 0.00
244 บริษัท เอเซีย กรีน รีสแครป จำกัด 1 1 1 100.00
245 บริษัท ปานทอง ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1 0 0.00
246 บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1 1 100.00
247 บริษัท ไซเคิล โลจิสติกส์ จำกัด 1 1 1 100.00
248 บริษัท ลีมิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 1 0 0.00
249 นางแดง บัวอ่อน 1 1 0 0.00
250 นายขจร เซ็งแซ่ 1 1 1 100.00
251 นายไฉน ศรีโชติ 1 1 0 0.00
252 บริษัท ฮันเดรด ทริป ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1 0 0.00
253 บริษัท ตันติชล จำกัด 1 1 1 100.00
254 บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด 1 1 0 0.00
255 บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 1 0 0.00
256 นายสุก บุญเหมาะ 1 1 1 100.00
257 นายพิณ เรือนแก้ว 1 1 0 0.00
258 บริษัท อีโค่เทรด กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0 0.00
259 บริษัท ชัยปราการ เม็ททัล จำกัด 1 0 0 0.00
260 บริษัท น่ำเฮงฮวด สตีลดรัม จำกัด 1 1 1 100.00
261 บริษัท ปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1 1 100.00
262 บริษัท ลีดเดอร์ส ปิโตรเลี่ยม จำกัด 1 1 1 100.00
263 ชลธิชา วัฒนธนันต์ 1 1 1 100.00
264 นายแดง หิรัญรัตน์ 1 1 0 0.00
265 บริษัท โชคสหพัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 1 1 100.00
266 บริษัท ธันวาสถาพร ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1 0 0.00
267 บริษัท ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 1 0 0.00
268 บริษัท กู้ดมอร์นิ่ง รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1 1 100.00
269 บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จำกัด 1 1 1 100.00
270 บริษัท สมบัติบริบูรณ์ จำกัด 1 1 0 0.00
271 บริษัท ไทยอินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด 1 1 0 0.00
272 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรม แอนด์ เคมิคอล จำกัด 1 1 1 100.00
273 นายเล็ก ภูไม้ 1 1 0 0.00
274 นางนารี ศรีกนก 1 1 1 100.00
275 นายมงคล ชั่งใจ 1 1 0 0.00
276 นายโสภา จันทรา 1 1 0 0.00
277 นางพศมน เซ็งแซ่ 1 1 1 100.00
278 นางสาคร นามวงษ์ 1 1 0 0.00
279 นายจรัญ ทรงสอาด 1 1 0 0.00
280 นายพายุ แก้วงาม 1 1 0 0.00
281 นางคมขำ คำจันทึก 1 1 0 0.00
282 นายเปรม ตรีพัฒน์ 1 1 1 100.00
283 นายมงคล กระจงกลาง 1 1 0 0.00
284 นายวีระ กล่ำดิษฐ์ 1 1 0 0.00
285 นายอาคม คงสมบูรณ์ 1 1 1 100.00
286 นายถาวร จันทร์เศรษฐี 1 1 1 100.00
287 นายปัญญา ชาดี 1 1 1 100.00
288 นายไมตรี คำทา 1 1 0 0.00
289 นายพิชิต ดวงคำ 1 1 0 0.00
290 นายราเมศ บัวไข 1 1 0 0.00
291 นายพีรพล ยงไธสง 1 1 0 0.00
292 นายอนุชา บัวผัน 1 1 0 0.00
293 นายจอมใจ ขุนสอาด 1 1 0 0.00
294 นายธนาพล มธิมะตู 1 1 0 0.00
295 นายนิเวศ แจ่มแสง 1 1 0 0.00
296 นายสมคิด โพธิสาร 1 1 0 0.00
297 นายสุรพล แผ่นทอง 1 1 1 100.00
298 คุณจำรัส เวทนาสุข 1 1 1 100.00
299 นางวรรณา มีสิทธิ์ 1 1 0 0.00
300 นางวรรณา เนียมมณี 1 1 0 0.00
301 นายกฤษฎา ตันเจริญ 1 1 0 0.00
302 นายสมปอง วงษ์เลิง 1 1 0 0.00
303 นางสมคิด กระจงกลาง 1 1 0 0.00
304 นางสมคิด ไวทยาชีวะ 1 1 0 0.00
305 นางสายฝน แสงพิจิตร 1 1 0 0.00
306 นางสำราญ จุลมัญลิก 1 1 0 0.00
307 นายปรีชา พักกระโทก 1 1 1 100.00
308 นายอนุชา พรมกระโทก 1 1 0 0.00
309 นายวินัย ทองคำเจริญ 1 1 0 0.00
310 นายอนุชา วงค์อนันต์ 1 1 0 0.00
311 นายสุชาญ ภูวนารถวัฒนา 1 1 1 100.00
312 นายบุญเศษ มีสอน 1 1 0 0.00
313 นายประธาน หรมาส 1 1 0 0.00
314 นายสมบัติ คาแพง 1 1 0 0.00
315 นายวิทชัย ขุราษี 1 1 0 0.00
316 นายเฉลียว เนตรขำ 1 1 1 100.00
317 นางณัฐวดี ศรีธาตุ 1 1 1 100.00
318 นายจัตุพร สร้อยสน 1 1 0 0.00
319 นายประมวล ธรรมนาม 1 1 1 100.00
320 นายภิรมย์ ปิ่นทอง 1 1 0 0.00
321 นายอนันท์ วงษ์ยืน 1 1 1 100.00
322 นางวิภาพร สิงห์ทอง 1 1 1 100.00
323 นางสุนีย์ แก้วตาไฟ 1 1 0 0.00
324 นายสินทอน กัญญาพัน 1 1 1 100.00
325 นางอภิญญา ศิริรักษ์ 1 1 1 100.00
326 นายกฤตเมธ เหง้าศิริ 1 1 0 0.00
327 นายบัวผัน คำสวัสดิ์ 1 1 0 0.00
328 นายประทีป ยงค์ปัญญา 1 1 0 0.00
329 นายศิริพล เครือน้อย 1 1 1 100.00
330 นายสหวุฒิ เนตรสว่าง 1 1 1 100.00
331 นายทองอวบ เหมือนนรุธ 1 1 0 0.00
332 นายวรพจน์ เมืองสว่าง 1 1 0 0.00
333 นายวรวุฒิ เจริญเหง้า 1 1 1 100.00
334 นายชนะภัย เพ็งสมบูรณ์ 1 1 0 0.00
335 นายสุริยะ บุญประเสริฐ 1 1 0 0.00
336 นางแสงทอง กล่อมเกลี้ยง 1 1 0 0.00
337 นายวันชัย งามดิษฐ์ใหญ่ 1 1 0 0.00
338 นายศิริกร ตันติราพันธ์ 1 1 1 100.00
339 นายเอกชัย จันทร์สุรไพโรจน์ 1 1 1 100.00
340 นางสำเนียง พลโต 1 1 1 100.00
341 นายบุญช่วย ใยดำ 1 1 0 0.00
342 นายอภิกรณ์ นะมา 1 1 0 0.00
343 นางสุทธิดา บัวไข 1 1 0 0.00
344 นายบุญยงค์ ผาสุทะ 1 1 0 0.00
345 นายสมเจตร์ ครุธจร 1 1 0 0.00
346 นายอรุณรัก จินะใจ 1 1 1 100.00
347 นางน้ำผึ้ง บัวถนอม 1 1 1 100.00
348 นายธรรมทรง แก้วงาม 1 1 0 0.00
349 นายไชยวุฒิ ฉ่ำบุตร 1 1 1 100.00
350 นางสาวมาลี พรหมแก้ว 1 1 0 0.00
351 นางสาวสุภา บุญตะวัน 1 1 0 0.00
352 นายวิโรจน์ ถนอมญาติ 1 1 0 0.00
353 นายเต็งชัย ธนพลังกร 1 1 1 100.00
354 นายเทิดไทย เขียวไสว 1 1 1 100.00
355 นางทองย้อย จันทร์อำไพ 1 1 0 0.00
356 นางสาวนฤมล รื่นฤทัยกุล 1 1 1 100.00
357 นายไพบูลย์ เหมือนสุดใจ 1 1 1 100.00
358 นางวราภรณ์ สุนันท์ยืนยง 1 1 0 0.00
359 นายไพรวรรณ์ สุขดำ 1 1 1 100.00
360 นางสาวมัสษา สมหวัง 1 1 1 100.00
361 นางสาวศิรดา แผลงศร 1 1 1 100.00
362 นายประวิทย์ แซ่โกว 1 1 0 0.00
363 นายประเสริฐ พันธ์ลา 1 1 1 100.00
364 นายแสงอุทัย แจ่มศรี 1 1 1 100.00
365 นางสาวปภาดา ภัคพงศกร 1 1 1 100.00
366 นางสาวปราณี จุ้ยเจ๊ก 1 1 0 0.00
367 นายประเสริฐ ศรีรักษา 1 1 1 100.00
368 นางสาวอรนุช ชาวบางงาม 1 1 1 100.00
369 นายธีระพงษ์ เหง้าศิริ 1 1 1 100.00
370 นางสมลักษณ์ มาประดิษฐ์ 1 1 1 100.00
371 นางสาวอารยา เที่ยงวงษ์ 1 1 0 0.00
372 นางสาวชนิดา รอดสังวาลย์ 1 1 0 0.00
373 นางสาวยุพดี เกิดพิทักษ์ 1 1 1 100.00
374 นายธิติพงศ์ สมบัติวงศ์ขจร 1 1 1 100.00
375 นางสาวณัฐชยา ตาป้อ 1 1 0 0.00
376 นางสาวดวงสมร มณีกุล 1 1 0 0.00
377 นายจารุกิตต์ กิจเฮง 1 1 0 0.00
378 นางสาวพัชรพร พันธมุย 1 1 1 100.00
379 นายจักรพันธ์ สร้อยสน 1 1 0 0.00
380 นางสาวอารมย์ ภู่รัตน์ 1 1 0 0.00
381 นายทนงศักดิ์ ระฆังทอง 1 1 1 100.00
382 นายธิติพัทธ์ เพลียวงษ์ 1 1 0 0.00
383 นางมะลิวัลย์ ลาสันเทียะ 1 1 0 0.00
384 นายสุรศักดิ์ ศรัทธาคลัง 1 1 1 100.00
385 นางสาวสุธิมา แดงประเสริฐ 1 1 0 0.00
386 นายพงษ์พันธ์ สุนทรศารทูล 1 1 0 0.00
387 นางสาววิรัญญา มีโต 1 1 0 0.00
388 นางสาวศรีฤทัย แดงเลือด 1 1 0 0.00
389 นางสาวฉวีวรรณ นามศรีภูมิ 1 1 0 0.00
390 นายวุฒิศักดิ์ อังคะนาวิน 1 1 1 100.00
391 นายทรงเกียรติ วงษ์หนองว้า 1 1 1 100.00
392 นางสาวร้อยกรอง ใยเมือง 1 1 1 100.00
393 นางสาวศิราวรรณ มโนธรรมเสถียร 1 1 1 100.00
394 นางสาวเพ็ญจิตต์ แซ่โกว 1 1 0 0.00
395 นางสาวฤทัยรัตน์ ขวัญสุด 1 1 1 100.00
396 นางสาวศิรินขวัญ ภูจอมผา 1 1 0 0.00
397 นางสาวสุดารัตน์ เกษรทอง 1 1 0 0.00
398 นางสาวพัชรินทร์ ธนพลังกร 1 1 1 100.00
399 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.โปรดักส์ แอนด์เซอร์วิส 1 1 1 100.00
400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.รีไซเคิล 1 1 1 100.00
401 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน 1 1 1 100.00
402 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินชนาขนส่ง 1 1 0 0.00
403 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์เค บางบ่อ ทรานสปอร์ต 1 1 1 100.00
404 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม 1 1 0 0.00
405 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทองธนวัฒน์ 1 1 1 100.00
406 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ 1 1 0 0.00
407 บริษัท ไทยเอเซีย 14001 จำกัด 1 1 1 100.00
408 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด 1 1 0 0.00
409 บริษัท บีพีที ทรานสปอร์ต (2012) จำกัด 1 1 1 100.00
รวมทั้งสิ้น 1806 46 1273 70.49
ข้อมูล ณ วันที่ 23/1/2563 0:33:39