ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ประกอบการรถขนส่ง 186 ราย ดังนี้
ลำดับ ผู้ประกอบการ จำนวนรถ จากผู้ให้บริการ ส่งข้อมูลวันนี้ %
1 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 135 1 124 91.85
2 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 71 1 61 85.92
3 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด 59 1 46 77.97
4 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 57 2 52 91.23
5 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด 33 2 30 90.91
6 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด 28 1 25 89.29
7 บริษัท ฟอร์ซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด 28 1 12 42.86
8 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด 26 1 10 38.46
9 บริษัท ฮ่องเต้ โลจิสติกส์ จำกัด 25 2 23 92.00
10 บริษัท เอ็น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 22 1 21 95.45
11 บริษัท พี เค สแครปแอนด์รีไซเคิล เซอร์วิส จำกัด 19 1 9 47.37
12 บริษัท คอนวอย จำกัด 17 2 4 23.53
13 บริษัท เคมเซฟ จำกัด 16 1 0 0.00
14 บริษัท เมทคอม จำกัด 15 1 15 100.00
15 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด 15 1 0 0.00
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต 13 1 12 92.31
17 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด 13 1 0 0.00
18 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 12 1 10 83.33
19 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด 12 1 1 8.33
20 บริษัท น่ำเฮงโลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 12 1 5 41.67
21 บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 11 1 9 81.82
22 บริษัท เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 11 1 9 81.82
23 บริษัท ยูเอ็นซี ทรานสปอร์ต จำกัด 11 1 7 63.64
24 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด 10 1 9 90.00
25 บริษัท เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด 9 1 7 77.78
26 บริษัท ซี ซี เค ทรานสปอร์ต จำกัด 8 1 6 75.00
27 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด 8 1 7 87.50
28 บริษัท เวิลท์ เวสท์ จำกัด 8 1 8 100.00
29 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด 8 1 8 100.00
30 บริษัท ดิสคอฟเวอรี่ โลจิสติคส์ จำกัด 8 1 7 87.50
31 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด 7 1 6 85.71
32 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 7 1 4 57.14
33 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด 7 1 7 100.00
34 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 1 7 100.00
35 บริษัท รุ่งเจริญ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 7 1 4 57.14
36 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 7 1 3 42.86
37 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด 7 1 7 100.00
38 บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 6 100.00
39 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 6 2 4 66.67
40 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 2 33.33
41 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด 6 1 5 83.33
42 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 6 100.00
43 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ 6 1 6 100.00
44 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด 6 1 3 50.00
45 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5 1 5 100.00
46 บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด 5 1 2 40.00
47 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 5 1 3 60.00
48 บริษัท เวิล์ดเวสท์ จำกัด 5 1 1 20.00
49 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด 5 1 2 40.00
50 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด 5 1 0 0.00
51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ที.วา.อินดัสทรีส์ดรัม 5 1 0 0.00
52 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 4 2 1 25.00
53 บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4 1 1 25.00
54 บริษัท ระยองเวสท์ แมนเนจเมนท์แอนด์รีไซเคิล จำกัด 4 2 1 25.00
55 บริษัท วัฒนารุ่งกิจ ขนส่ง จำกัด 4 2 2 50.00
56 บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด 4 1 0 0.00
57 บริษัท ยูเนี่ยนคอมปาวด์ จำกัด 4 1 4 100.00
58 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมีคอล 4 1 2 50.00
59 นางราตรี บัวแดง 4 1 4 100.00
60 นางทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย 4 1 4 100.00
61 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด 4 3 1 25.00
62 บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 3 1 3 100.00
63 บริษัท อินโนเวชั่น จำกัด 3 1 3 100.00
64 บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด 3 1 3 100.00
65 บริษัท มิเลนเนี่ยมเวสท์เซอร์วิส จำกัด 3 1 1 33.33
66 บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล(ไทยแลนด์) จำกัด 3 1 0 0.00
67 นายเสนาะ วงษ์สุวรรณ 3 1 3 100.00
68 นางจิดาภา อภิวันท์ 3 1 2 66.67
69 นายวธัญญู กระจงกลาง 3 1 2 66.67
70 นางจุฑาลักษณ์ พุฒซ้อน 3 1 1 33.33
71 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชควิวัฒน์ 3 1 0 0.00
72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตรซัพพลาย 3 1 3 100.00
73 บริษัท ส. ทรงสอาด จำกัด 2 1 2 100.00
74 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด 2 1 0 0.00
75 บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 2 100.00
76 บริษัท สยาม ลูป ออยล์ จำกัด 2 2 0 0.00
77 บริษัท ชูโชค รีไซเคิล จำกัด 2 1 2 100.00
78 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด 2 1 0 0.00
79 บริษัท บางบอน ขนส่ง จำกัด 2 1 2 100.00
80 บริษัท รับเบอร์ เวิลด์กรีน จำกัด 2 1 2 100.00
81 บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 2 100.00
82 บริษัท รุ่งสังข์ กรุ๊ป จำกัด 2 1 0 0.00
83 บริษัท เวิลด์เทกซ์คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด 2 1 2 100.00
84 นายวีระ อภิวันท์ 2 1 2 100.00
85 นายพนมกร อิงบุญ 2 1 1 50.00
86 นายพิษณุ ดีเลิศ 2 1 2 100.00
87 นายวิชาญ พุฒซ้อน 2 1 1 50.00
88 นายชาตรี ศิริพันธุ์ 2 1 0 0.00
89 นายการุณ เนียมสุวรรณ 2 1 1 50.00
90 นายบุญรอด โสภาภาพ 2 2 1 50.00
91 นายกฤตภาส อภิวันท์ 2 1 2 100.00
92 นายประคอง สถิตย์ชน 2 1 2 100.00
93 นางสาวชิด เคลสีแก้ว 2 1 2 100.00
94 นายสามารถ โชคตำบลชัย 2 1 2 100.00
95 นางสายหยุด พันชัย 2 1 2 100.00
96 นางจุฑาธิป ด้วงไพร 2 1 1 50.00
97 นางไพทูลย์ สุขสมบูรณ์ 2 1 2 100.00
98 นางนันทวัน สุนทรศารทูล 2 1 1 50.00
99 นางสาวศศิธร แหยมไทย 2 1 1 50.00
100 นายชัยณรงค์ คล้ำสุข 2 1 2 100.00
101 นายสมศักดิ์ น้อยเทพ 2 1 0 0.00
102 นายประเทือง อ่อนละออ 2 1 2 100.00
103 นางธิดารัตน์ ทรงสอาด 2 1 2 100.00
104 นายจิรานุวัฒน์ โชคตำบลชัย 2 1 1 50.00
105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ โลหะกิจ 2 2 1 50.00
106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรยา ไซเคิล เทรน 2 1 0 0.00
107 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ โลจิสติกส์ 2 2 0 0.00
108 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม 2 1 2 100.00
109 บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 0 0.00
110 บริษัท เรส เซอรวิสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด 1 1 1 100.00
111 บริษัท เอส. เอส.เจ รีไซเคิล จำกัด 1 1 1 100.00
112 บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1 1 0 0.00
113 บริษัท ยูเคน (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 1 100.00
114 บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด 1 1 0 0.00
115 บริษัท โกลด์ ฟิลด์รีไฟเนอรี จำกัด 1 1 0 0.00
116 นางปาน สวัสดี 1 1 1 100.00
117 บริษัท ลีมิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 1 1 100.00
118 นางแดง บัวอ่อน 1 1 0 0.00
119 นายขจร เซ็งแซ่ 1 1 1 100.00
120 บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0 0.00
121 บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด 1 1 1 100.00
122 บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 1 0 0.00
123 นายพิณ เรือนแก้ว 1 1 1 100.00
124 บริษัท อีโค่เทรด กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0 0.00
125 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด 1 1 1 100.00
126 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรม แอนด์ เคมิคอล จำกัด 1 1 0 0.00
127 นายมงคล ชั่งใจ 1 1 1 100.00
128 นายโสภา จันทรา 1 1 1 100.00
129 นางพศมน เซ็งแซ่ 1 1 1 100.00
130 นายจรัญ ทรงสอาด 1 1 0 0.00
131 นางคมขำ คำจันทึก 1 1 1 100.00
132 นายเปรม ตรีพัฒน์ 1 1 1 100.00
133 นายมงคล กระจงกลาง 1 1 0 0.00
134 นายอาคม คงสมบูรณ์ 1 1 0 0.00
135 นายไมตรี คำทา 1 1 0 0.00
136 นายราเมศ บัวไข 1 1 0 0.00
137 นายอนุชา บัวผัน 1 1 0 0.00
138 นายจอมใจ ขุนสอาด 1 1 0 0.00
139 นายนิเวศ แจ่มแสง 1 1 0 0.00
140 นายสมคิด โพธิสาร 1 1 0 0.00
141 นางวรรณา มีสิทธิ์ 1 1 1 100.00
142 นางสมคิด กระจงกลาง 1 1 1 100.00
143 นางสมคิด ไวทยาชีวะ 1 1 1 100.00
144 นางสำราญ จุลมัญลิก 1 1 0 0.00
145 นายอนุชา วงค์อนันต์ 1 1 0 0.00
146 นายสมบัติ คาแพง 1 1 0 0.00
147 นายเฉลียว เนตรขำ 1 1 0 0.00
148 นางวิภาพร สิงห์ทอง 1 1 0 0.00
149 นางสุนีย์ แก้วตาไฟ 1 1 0 0.00
150 นายกฤตเมธ เหง้าศิริ 1 1 0 0.00
151 นายสหวุฒิ เนตรสว่าง 1 1 1 100.00
152 นายวรวุฒิ เจริญเหง้า 1 1 1 100.00
153 นายวันชัย งามดิษฐ์ใหญ่ 1 1 1 100.00
154 นายเอกชัย จันทร์สุรไพโรจน์ 1 1 1 100.00
155 นางสำเนียง พลโต 1 1 1 100.00
156 นายบุญช่วย ใยดำ 1 1 1 100.00
157 นายอภิกรณ์ นะมา 1 1 1 100.00
158 นางสุทธิดา บัวไข 1 1 0 0.00
159 นายไพรสณฑ์ บุญเพ็ง 1 1 0 0.00
160 นางสาวสุภา บุญตะวัน 1 1 0 0.00
161 นายวิโรจน์ ถนอมญาติ 1 1 1 100.00
162 นายเทิดไทย เขียวไสว 1 1 1 100.00
163 นายสุพัฒน์ เนียมสุวรรณ 1 1 1 100.00
164 นายไพบูลย์ เหมือนสุดใจ 1 1 1 100.00
165 นายประเสริฐ ทาคำ 1 1 0 0.00
166 นายไพรวรรณ์ สุขดำ 1 1 1 100.00
167 นางสาวมัสษา สมหวัง 1 1 1 100.00
168 นางสาวศิรดา แผลงศร 1 1 1 100.00
169 นายประเสริฐ พันธ์ลา 1 1 1 100.00
170 นายแสงอุทัย แจ่มศรี 1 1 1 100.00
171 นายประเสริฐ ศรีรักษา 1 1 1 100.00
172 นางสาวอรนุช ชาวบางงาม 1 1 1 100.00
173 นายธีระพงษ์ เหง้าศิริ 1 1 1 100.00
174 นางสมลักษณ์ มาประดิษฐ์ 1 1 1 100.00
175 นายธิติพงศ์ สมบัติวงศ์ขจร 1 1 1 100.00
176 นางสาวดวงสมร มณีกุล 1 1 0 0.00
177 นางสาวอารมย์ ภู่รัตน์ 1 1 1 100.00
178 นายพงษ์พันธ์ สุนทรศารทูล 1 1 1 100.00
179 นางสาวร้อยกรอง ใยเมือง 1 1 1 100.00
180 นางสาวสุดารัตน์ เกษรทอง 1 1 1 100.00
181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินชนาขนส่ง 1 1 1 100.00
182 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์ การค้า 1 1 1 100.00
183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทองธนวัฒน์ 1 1 0 0.00
184 บริษัท บีพีที ทรานสปอร์ต (2012) จำกัด 1 1 1 100.00
185 บริษัท อีบีพี เมทอล 2014 จำกัด 1 1 0 0.00
186 บริษัท เอ็นแอนด์เจ อินเตอร์ เทรด(555) จำกัด 1 1 0 0.00
รวมทั้งสิ้น 1069   753 70.44
ข้อมูล ณ วันที่ 18/8/2562 12:07:43