ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ประกอบการรถขนส่ง 352 ราย ดังนี้
ลำดับ ผู้ประกอบการ จำนวนรถ จากผู้ให้บริการ ส่งข้อมูลวันนี้ %
1 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 135 1 87 64.44
2 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 71 1 60 84.51
3 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด 59 1 52 88.14
4 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 57 2 49 85.96
5 บริษัท ทรีทรานส์(1995)จำกัด 35 1 0 0.00
6 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด 33 2 29 87.88
7 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด 29 1 0 0.00
8 บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 28 1 27 96.43
9 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด 28 1 22 78.57
10 บริษัท ฮ่องเต้ โลจิสติกส์ จำกัด 25 2 23 92.00
11 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด 23 2 21 91.30
12 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด 22 1 20 90.91
13 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 22 1 17 77.27
14 บริษัท เคมเซฟ จำกัด 20 1 15 75.00
15 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด 19 1 17 89.47
16 บริษัท พี เค สแครปแอนด์รีไซเคิล เซอร์วิส จำกัด 18 1 14 77.78
17 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 18 1 7 38.89
18 บริษัท เมทคอม จำกัด 17 1 16 94.12
19 บริษัท คอนวอย จำกัด 16 2 9 56.25
20 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 16 1 14 87.50
21 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด 15 1 13 86.67
22 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด 15 1 14 93.33
23 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด 14 1 0 0.00
24 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด 14 1 10 71.43
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต 13 1 11 84.62
26 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด 13 1 6 46.15
27 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด 12 1 11 91.67
28 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด 12 1 8 66.67
29 บริษัท น่ำเฮงโลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 12 1 5 41.67
30 บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 11 1 8 72.73
31 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด 11 2 0 0.00
32 บริษัท เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 11 1 10 90.91
33 บริษัท ยูเอ็นซี ทรานสปอร์ต จำกัด 11 1 10 90.91
34 บริษัท วิน โพรเสส จำกัด 10 2 0 0.00
35 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด 10 1 7 70.00
36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ 10 1 8 80.00
37 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย 10 1 0 0.00
38 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด 8 1 4 50.00
39 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด 8 1 7 87.50
40 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 8 1 5 62.50
41 บริษัท เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด 8 1 3 37.50
42 บริษัท เอกอุทัย จำกัด 8 3 3 37.50
43 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด 8 1 8 100.00
44 บริษัท ไร้โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 8 1 7 87.50
45 บริษัท ดิสคอฟเวอรี่ โลจิสติคส์ จำกัด 8 1 5 62.50
46 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังงเย็น จำกัด 8 1 6 75.00
47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ 8 1 1 12.50
48 บริษัท ซี ซี เค ทรานสปอร์ต จำกัด 7 1 5 71.43
49 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด 7 1 3 42.86
50 บริษัท เวิลท์ เวสท์ จำกัด 7 1 6 85.71
51 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด 7 1 7 100.00
52 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 1 7 100.00
53 บริษัท รุ่งเจริญ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 7 1 3 42.86
54 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด 7 1 5 71.43
55 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 7 1 6 85.71
56 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด 7 1 7 100.00
57 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด 7 1 7 100.00
58 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด 7 1 6 85.71
59 บมจ.เกียรติธนา ขนส่ง 6 1 5 83.33
60 บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 5 83.33
61 บริษัท วรรณ สแคร๊พ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6 1 2 33.33
62 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด 6 1 6 100.00
63 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 6 2 6 100.00
64 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 4 66.67
65 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด 6 1 6 100.00
66 บริษัท ก้องเพชร จำกัด 6 1 5 83.33
67 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด 6 1 6 100.00
68 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ 6 1 6 100.00
69 บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด 5 1 5 100.00
70 บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด 5 1 5 100.00
71 บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด 5 1 0 0.00
72 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5 1 5 100.00
73 บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด 5 1 5 100.00
74 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 5 1 3 60.00
75 บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด 5 1 4 80.00
76 บริษัท พระเวียง โลจิสติกส์ จำกัด 5 1 5 100.00
77 บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด 5 1 0 0.00
78 บริษัท เวิล์ดเวสท์ จำกัด 5 1 2 40.00
79 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด 5 1 1 20.00
80 นายการุณ เนียมสุวรรณ 5 1 1 20.00
81 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ที.วา.อินดัสทรีส์ดรัม 5 1 0 0.00
82 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ 5 2 0 0.00
83 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด 4 1 2 50.00
84 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 4 2 4 100.00
85 บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด 4 1 0 0.00
86 บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4 1 4 100.00
87 บริษัท ระยองเวสท์ แมนเนจเมนท์แอนด์รีไซเคิล จำกัด 4 2 1 25.00
88 บริษัท กรีนเมทัลส์(ประเทศไทย)จำกัด 4 1 4 100.00
89 บริษัท วัฒนารุ่งกิจ ขนส่ง จำกัด 4 2 4 100.00
90 บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด 4 1 4 100.00
91 บริษัท ยูเนี่ยนคอมปาวด์ จำกัด 4 1 4 100.00
92 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมีคอล 4 1 4 100.00
93 นางราตรี บัวแดง 4 1 4 100.00
94 คุณคมสาร ด่านสมบัติสกุล 4 1 3 75.00
95 นายกิตติพันธ์ เทพประสิทธิ์ 4 1 0 0.00
96 นางทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย 4 1 1 25.00
97 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด 4 3 2 50.00
98 หจก.ขำปลอดขนส่ง 3 1 0 0.00
99 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด 3 1 2 66.67
100 บริษัท ที.เอ็ม.เค. เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 3 1 3 100.00
101 บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 3 1 3 100.00
102 บริษัท เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 3 1 3 100.00
103 บริษัท จัสมิน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 3 1 0 0.00
104 บริษัท เอสซีซี แอสเสท จำกัด 3 1 3 100.00
105 บริษัท เมทัลลิค เคมีคอล อุตสาหกรรม(ไทยแลนด์) จำกัด 3 1 3 100.00
106 บริษัท อินโนเวชั่น จำกัด 3 1 0 0.00
107 บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด 3 1 3 100.00
108 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด 3 1 3 100.00
109 บริษัท ไพศาลศิริทรานสปอร์ต จำกัด 3 1 3 100.00
110 บริษัท มิเลนเนี่ยมเวสท์เซอร์วิส จำกัด 3 1 2 66.67
111 บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล(ไทยแลนด์) จำกัด 3 1 3 100.00
112 นางจรูญ ศรีสมเวียง 3 1 0 0.00
113 นายโพธิ์ มณี 3 1 2 66.67
114 นายเสนาะ วงษ์สุวรรณ 3 1 3 100.00
115 นางจิดาภา อภิวันท์ 3 1 0 0.00
116 นายวธัญญู กระจงกลาง 3 1 1 33.33
117 นายธนาวุฒิ มั่นคงรอบคอบ 3 1 3 100.00
118 นางจุฑาลักษณ์ พุฒซ้อน 3 1 0 0.00
119 นางสาวสุภาวดี จงจิตรถาวร 3 1 3 100.00
120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์ การค้า 3 1 3 100.00
121 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม 3 2 2 66.67
122 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตรซัพพลาย 3 1 3 100.00
123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภวัฒน์โลหะกาญณ์ 3 1 3 100.00
124 บจก.เอ.เค.เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง 2 1 0 0.00
125 หจก.เลี่ยงฮวดหล่อ หลอมโลหะ 2 1 0 0.00
126 บริษัท ส. ทรงสอาด จำกัด 2 1 1 50.00
127 บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 2 100.00
128 บริษัท พี.เอ็น.เอส.โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด 2 1 0 0.00
129 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 2 1 0 0.00
130 บริษัท เอช.เจ.ซี. ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 2 1 2 100.00
131 บริษัท สยาม ลูป ออยล์ จำกัด 2 2 0 0.00
132 บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 2 1 0 0.00
133 บริษัท ชูโชค รีไซเคิล จำกัด 2 1 0 0.00
134 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด 2 1 0 0.00
135 บริษัท มหาพร ทรานสปอร์ต จำกัด 2 1 0 0.00
136 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด 2 1 0 0.00
137 บริษัท บางบอน ขนส่ง จำกัด 2 1 2 100.00
138 นางสาว ฉัตรพร วงค์ตาโสม 2 1 2 100.00
139 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด 2 1 0 0.00
140 บริษัท ทรีโปร อินเตอร์เทรด จำกัด 2 1 2 100.00
141 บริษัท เคพีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 1 2 100.00
142 บริษัท สาธรเคม จำกัด 2 1 2 100.00
143 บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล จำกัด 2 1 0 0.00
144 บริษัท รับเบอร์ เวิลด์กรีน จำกัด 2 1 2 100.00
145 บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 2 100.00
146 บริษัท รุ่งสังข์ กรุ๊ป จำกัด 2 1 0 0.00
147 บริษัท บางแสนเกรส จำกัด 2 1 2 100.00
148 บริษัท อินเตอร์ชล จำกัด 2 1 0 0.00
149 บริษัท มอสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 1 0 0.00
150 บริษัท เวิลด์เทกซ์คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด 2 1 2 100.00
151 นายสำรี แดงด้วง 2 1 1 50.00
152 นายวีระ อภิวันท์ 2 1 0 0.00
153 นายนพดล พ้นความทุกข์ 2 1 2 100.00
154 นางญานี เรืองศิริโพธิ์พาน 2 1 0 0.00
155 นายอำนาจ บุญคำ 2 1 1 50.00
156 นายพนมกร อิงบุญ 2 1 0 0.00
157 นายพิษณุ ดีเลิศ 2 1 0 0.00
158 นายวิชาญ พุฒซ้อน 2 1 0 0.00
159 นางลำยวย เกื้อญาติ 2 1 0 0.00
160 นายคำนึง ตันหารัมย์ 2 1 0 0.00
161 นายชาตรี ศิริพันธุ์ 2 1 2 100.00
162 นายบุญรอด โสภาภาพ 2 2 1 50.00
163 นายกฤตภาส อภิวันท์ 2 1 0 0.00
164 นายประคอง สถิตย์ชน 2 1 0 0.00
165 นางสาวชิด เคลสีแก้ว 2 1 0 0.00
166 นายสามารถ โชคตำบลชัย 2 1 0 0.00
167 นายสุริยา กิตติสรยุทธ 2 1 0 0.00
168 นายชาญชัย มณีรัตน์ประภา 2 1 2 100.00
169 นางสายหยุด พันชัย 2 1 0 0.00
170 นางจุฑาธิป ด้วงไพร 2 1 0 0.00
171 นายพิเชษฐ์ แดงด้วง 2 1 2 100.00
172 นายไตรรงค์ หนูแก้ว 2 1 2 100.00
173 นางไพทูลย์ สุขสมบูรณ์ 2 1 0 0.00
174 นางนันทวัน สุนทรศารทูล 2 1 0 0.00
175 นายสุพัฒน์ เนียมสุวรรณ 2 1 2 100.00
176 นางสาวศศิธร แหยมไทย 2 1 2 100.00
177 นายชัยณรงค์ คล้ำสุข 2 1 2 100.00
178 นายสมศักดิ์ น้อยเทพ 2 1 0 0.00
179 นายประเทือง อ่อนละออ 2 1 2 100.00
180 นายจักรกฤษณ์ ใจปาน 2 1 0 0.00
181 นางธิดารัตน์ ทรงสอาด 2 1 0 0.00
182 นางสาวดวงเดือน ใจภิภักดิ์ 2 1 2 100.00
183 นายจิรานุวัฒน์ โชคตำบลชัย 2 1 0 0.00
184 นางสาววงศ์เดือน จันทร์กระจ่าง 2 1 2 100.00
185 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชควิวัฒน์ 2 1 0 0.00
186 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ โลหะกิจ 2 2 1 50.00
187 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรยา ไซเคิล เทรน 2 1 0 0.00
188 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ โลจิสติกส์ 2 2 1 50.00
189 บริษัท อีบีพี เมทอล 2014 จำกัด 2 1 0 0.00
190 น.ส.สุภาวดี จงจิตรถาวร 1 1 0 0.00
191 หจก.เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ 1 1 0 0.00
192 สมศรี อาศัย 1 1 1 100.00
193 นางสี ชมบุหรั่ง 1 1 1 100.00
194 บริษัท ช.มงคลทรัพย์ ซี แอล จำกัด 1 1 0 0.00
195 บริษัท ดี.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 1 1 100.00
196 บริษัท ทรี โปร อินเตอร์เทรด จำกัด 1 1 1 100.00
197 บริษัท กัญ เพลย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 1 0 0.00
198 บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 0 0.00
199 บริษัท เรส เซอรวิสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด 1 1 1 100.00
200 บริษัท ไทย อินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด 1 1 1 100.00
201 บริษัท เอส. เอส.เจ รีไซเคิล จำกัด 1 1 1 100.00
202 บริษัท เอส.เค.อินเตอร์เคมิคอล จำกัด 1 1 1 100.00
203 บริษัท พีที รีไซเคิล แอนด์ เมททอล จำกัด 1 1 1 100.00
204 บริษัท ทีเค กรีนโนลูชั่น จำกัด 1 1 1 100.00
205 บริษัท ยูเคน (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 1 100.00
206 บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด 1 1 0 0.00
207 บริษัท โกลด์ ฟิลด์รีไฟเนอรี จำกัด 1 1 0 0.00
208 นางปาน สวัสดี 1 1 1 100.00
209 บริษัท เอเซีย กรีน รีสแครป จำกัด 1 1 0 0.00
210 บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1 1 100.00
211 บริษัท ลีมิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 1 0 0.00
212 นางแดง บัวอ่อน 1 1 0 0.00
213 นายขจร เซ็งแซ่ 1 1 1 100.00
214 นายไฉน ศรีโชติ 1 1 0 0.00
215 บริษัท ตันติชล จำกัด 1 1 1 100.00
216 บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0 0.00
217 บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด 1 1 1 100.00
218 บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 1 0 0.00
219 นายสุก บุญเหมาะ 1 1 1 100.00
220 นายพิณ เรือนแก้ว 1 1 0 0.00
221 บริษัท อีโค่เทรด กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0 0.00
222 บริษัท ปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1 1 100.00
223 บริษัท ลีดเดอร์ส ปิโตรเลี่ยม จำกัด 1 1 1 100.00
224 ชลธิชา วัฒนธนันต์ 1 1 0 0.00
225 นายแดง หิรัญรัตน์ 1 1 1 100.00
226 บริษัท โชคสหพัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 1 1 100.00
227 บริษัท ธันวาสถาพร ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1 0 0.00
228 บริษัท กู้ดมอร์นิ่ง รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1 1 100.00
229 บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด 1 1 1 100.00
230 บริษัท สมบัติบริบูรณ์ จำกัด 1 1 0 0.00
231 บริษัท ไทยอินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด 1 1 0 0.00
232 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรม แอนด์ เคมิคอล จำกัด 1 1 0 0.00
233 นายเล็ก ภูไม้ 1 1 0 0.00
234 นางนารี ศรีกนก 1 1 1 100.00
235 นายมงคล ชั่งใจ 1 1 0 0.00
236 นายโสภา จันทรา 1 1 0 0.00
237 นางพศมน เซ็งแซ่ 1 1 1 100.00
238 นางสาคร นามวงษ์ 1 1 0 0.00
239 นายจรัญ ทรงสอาด 1 1 0 0.00
240 นายพายุ แก้วงาม 1 1 0 0.00
241 นางคมขำ คำจันทึก 1 1 0 0.00
242 นายเปรม ตรีพัฒน์ 1 1 1 100.00
243 นายมงคล กระจงกลาง 1 1 0 0.00
244 นายวีระ กล่ำดิษฐ์ 1 1 0 0.00
245 นายอาคม คงสมบูรณ์ 1 1 1 100.00
246 นายปัญญา ชาดี 1 1 1 100.00
247 นายไมตรี คำทา 1 1 0 0.00
248 นายพิชิต ดวงคำ 1 1 0 0.00
249 นายราเมศ บัวไข 1 1 0 0.00
250 นายพีรพล ยงไธสง 1 1 0 0.00
251 นายอนุชา บัวผัน 1 1 0 0.00
252 นายจอมใจ ขุนสอาด 1 1 0 0.00
253 นายธนาพล มธิมะตู 1 1 0 0.00
254 นายนิเวศ แจ่มแสง 1 1 0 0.00
255 นายสมคิด โพธิสาร 1 1 0 0.00
256 นายสุรพล แผ่นทอง 1 1 1 100.00
257 คุณจำรัส เวทนาสุข 1 1 0 0.00
258 นางวรรณา มีสิทธิ์ 1 1 0 0.00
259 นางวรรณา เนียมมณี 1 1 0 0.00
260 นายสมปอง วงษ์เลิง 1 1 0 0.00
261 นางสมคิด กระจงกลาง 1 1 0 0.00
262 นางสมคิด ไวทยาชีวะ 1 1 0 0.00
263 นางสายฝน แสงพิจิตร 1 1 0 0.00
264 นางสำราญ จุลมัญลิก 1 1 0 0.00
265 นายอนุชา พรมกระโทก 1 1 0 0.00
266 นายวินัย ทองคำเจริญ 1 1 0 0.00
267 นายอนุชา วงค์อนันต์ 1 1 0 0.00
268 นายบุญเศษ มีสอน 1 1 0 0.00
269 นายจัตุพร สร้อยสน 1 1 0 0.00
270 นายวรพจน์ เมืองสว่าง 1 1 0 0.00
271 นายชนะภัย เพ็งสมบูรณ์ 1 1 0 0.00
272 นายประธาน หรมาส 1 1 0 0.00
273 นายสมบัติ คาแพง 1 1 0 0.00
274 นายเฉลียว เนตรขำ 1 1 1 100.00
275 นางณัฐวดี ศรีธาตุ 1 1 1 100.00
276 นายภิรมย์ ปิ่นทอง 1 1 0 0.00
277 นางวิภาพร สิงห์ทอง 1 1 1 100.00
278 นางสุนีย์ แก้วตาไฟ 1 1 0 0.00
279 นางอภิญญา ศิริรักษ์ 1 1 1 100.00
280 นายกฤตเมธ เหง้าศิริ 1 1 0 0.00
281 นายบัวผัน คำสวัสดิ์ 1 1 0 0.00
282 นายประทีป ยงค์ปัญญา 1 1 0 0.00
283 นายสหวุฒิ เนตรสว่าง 1 1 1 100.00
284 นายวรวุฒิ เจริญเหง้า 1 1 1 100.00
285 นายสุริยะ บุญประเสริฐ 1 1 0 0.00
286 คุณแสงทอง กล่อมเกลี้ยง 1 1 1 100.00
287 นายวันชัย งามดิษฐ์ใหญ่ 1 1 0 0.00
288 นายศิริกร ตันติราพันธ์ 1 1 1 100.00
289 นายเอกชัย จันทร์สุรไพโรจน์ 1 1 1 100.00
290 นายบุญยงค์ ผาสุทะ 1 1 0 0.00
291 นายอานุภาพ พิมพ์เสนา 1 1 0 0.00
292 นางสำเนียง พลโต 1 1 1 100.00
293 นายบุญช่วย ใยดำ 1 1 0 0.00
294 นายอภิกรณ์ นะมา 1 1 0 0.00
295 นางสุทธิดา บัวไข 1 1 0 0.00
296 นายสมเจตร์ ครุธจร 1 1 0 0.00
297 นายอรุณรัก จินะใจ 1 1 0 0.00
298 นางน้ำผึ้ง บัวถนอม 1 1 1 100.00
299 นายธรรมทรง แก้วงาม 1 1 0 0.00
300 นายไชยวุฒิ ฉ่ำบุตร 1 1 1 100.00
301 นายไพรสณฑ์ บุญเพ็ง 1 1 0 0.00
302 นางสาวมาลี พรหมแก้ว 1 1 0 0.00
303 นางสาวสุภา บุญตะวัน 1 1 0 0.00
304 นายวิโรจน์ ถนอมญาติ 1 1 0 0.00
305 นายเต็งชัย ธนพลังกร 1 1 1 100.00
306 นายเทิดไทย เขียวไสว 1 1 1 100.00
307 นายอานุภาพ พิมพ์เสนา 1 1 1 100.00
308 นางทองย้อย จันทร์อำไพ 1 1 0 0.00
309 นางสาวนฤมล รื่นฤทัยกุล 1 1 1 100.00
310 นายไพบูลย์ เหมือนสุดใจ 1 1 1 100.00
311 นางสาวปราณี จุ้ยเจ๊ก 1 1 0 0.00
312 นายไพรวรรณ์ สุขดำ 1 1 1 100.00
313 นางสาวมัสษา สมหวัง 1 1 1 100.00
314 นางสาวศิรดา แผลงศร 1 1 1 100.00
315 นายประเสริฐ พันธ์ลา 1 1 1 100.00
316 นายแสงอุทัย แจ่มศรี 1 1 1 100.00
317 นางสาวปภาดา ภัคพงศกร 1 1 0 0.00
318 นายประเสริฐ ศรีรักษา 1 1 1 100.00
319 นางสาวอรนุช ชาวบางงาม 1 1 1 100.00
320 นายธีระพงษ์ เหง้าศิริ 1 1 1 100.00
321 นางสมลักษณ์ มาประดิษฐ์ 1 1 1 100.00
322 นางสาวอารยา เที่ยงวงษ์ 1 1 0 0.00
323 นางสาวชนิดา รอดสังวาลย์ 1 1 0 0.00
324 นางสาวยุพดี เกิดพิทักษ์ 1 1 1 100.00
325 นายธิติพงศ์ สมบัติวงศ์ขจร 1 1 1 100.00
326 นายทวีศักดิ์ ลี้สกุล 1 1 0 0.00
327 นางสาวณัฐชยา ตาป้อ 1 1 0 0.00
328 นางสาวดวงสมร มณีกุล 1 1 0 0.00
329 นางสาวอารมย์ ภู่รัตน์ 1 1 0 0.00
330 นายธิติพัทธ์ เพลียวงษ์ 1 1 1 100.00
331 นางมะลิวัลย์ ลาสันเทียะ 1 1 0 0.00
332 นายสุรศักดิ์ ศรัทธาคลัง 1 1 1 100.00
333 นางสาวสุธิมา แดงประเสริฐ 1 1 0 0.00
334 นายพงษ์พันธ์ สุนทรศารทูล 1 1 0 0.00
335 นางสาววิรัญญา มีโต 1 1 0 0.00
336 บริษัทฮันเดรด ทริป ทรานสปอร์ตจำกัด 1 1 0 0.00
337 นางสาวฉวีวรรณ นามศรีภูมิ 1 1 0 0.00
338 นายวุฒิศักดิ์ อังคะนาวิน 1 1 1 100.00
339 นางสาวร้อยกรอง ใยเมือง 1 1 1 100.00
340 นางสาวศิราวรรณ มโนธรรมเสถียร 1 1 1 100.00
341 นางสาวศิรินขวัญ ภูจอมผา 1 1 0 0.00
342 นางสาวสุดารัตน์ เกษรทอง 1 1 0 0.00
343 นางสาวพัชรินทร์ ธนพลังกร 1 1 1 100.00
344 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน 1 1 1 100.00
345 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินชนาขนส่ง 1 1 0 0.00
346 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์เค บางบ่อ ทรานสปอร์ต 1 1 0 0.00
347 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม 1 1 0 0.00
348 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทองธนวัฒน์ 1 1 0 0.00
349 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด 1 1 0 0.00
350 บริษัท บีพีที ทรานสปอร์ต (2012) จำกัด 1 1 1 100.00
351 บริษัท เอ็นแอนด์เจ อินเตอร์ เทรด (555) จำกัด 1 1 0 0.00
352 บริษัท เอ็นแอนด์เจ อินเตอร์ เทรด(555) จำกัด 1 1 1 100.00
รวมทั้งสิ้น 1615 40 1029 63.72
ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2562 21:03:22