ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 2229 บริษัท อาร์.ที.ดี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด wgtgps 060000500000151577336059312 70-8216 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0955366364 พระนครศรีอยุธยา 27 มีนาคม 2563
2 2230 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินฝา wgtgps 060000500000158156049023977 82-7522 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0955366364 พระนครศรีอยุธยา 27 มีนาคม 2563
3 2231 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000500000359857080296809 62-9420 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
4 2232 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000500000359857080305352 62-9421 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
5 2233 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000500000000021535196948 63-7991 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
6 2234 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000300000863835029926917 62-7932 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
7 2235 บริษัท ดี อาร์ อินเตอร์ รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด wgtgps 060000500000151577336059289 70-8361 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0955366364 พระนครศรีอยุธยา 27 มีนาคม 2563
8 2236 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000300000864507031353328 62-1373 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
9 2237 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000300000864507031360729 62-8010 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
10 2238 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000300000864507031360760 62-7933 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
11 2239 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000300000864507031331472 62-7931 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
12 2240 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด wgtgps 060000300000863835028309826 62-7929 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 240 0735 กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563
13 2357 บริษัท ดวงดำรงค์ รีไซเคิล จำกัด wgtgps 060000500000151048917677018 81-0752 ลำพูน รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 062-878-7969 ลำพูน 8 พฤษภาคม 2563
14 2531 นายศิริพงศ์ วิชาญจิตร wgtgps 060000500000152158598438898 82-5335 เชียงใหม่ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6339955 เชียงใหม่ 25 มิถุนายน 2563
15 2673 นางวิจิตรา เพชรจิตร wgtgps 060000500000359857082949256 บจ-5467 ยโสธร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 0812393243 worldgpstracker.sup@gmail.com ยโสธร 24 กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:51:21