ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1708 นายกิตติพันธ์ เทพประสิทธิ์ iServe 115000100000000153190975052 81-8560 เลย รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0807613980 เลย 20 พฤศจิกายน 2562
2 1709 นายกิตติพันธ์ เทพประสิทธิ์ iServe 115000100000000159171064610 บค-8053 เลย รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0807613980 เลย 20 พฤศจิกายน 2562
3 1710 นายกิตติพันธ์ เทพประสิทธิ์ iServe 115000100000000153190975062 82-0990 เลย รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0807613980 เลย 20 พฤศจิกายน 2562
4 1711 นายกิตติพันธ์ เทพประสิทธิ์ iServe 115000100000000159171064641 บม-1742 เลย รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0807613980 เลย 20 พฤศจิกายน 2562
5 2118 นางสาวสุรีพร เถื่อนสันเทียะ iServe 115000100000000153200182243 ผว-2214 ขอนแก่น รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 093-5266169 ขอนแก่น 3 มีนาคม 2563
6 2119 นายนรินทร เถื่อนสันเทียะ iServe 115000100000000153200182244 ผว-9173 ขอนแก่น รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 084-5425603 ชัยภูมิ 3 มีนาคม 2563
7 2120 นางสาวสุรีพร เถื่อนสันเทียะ iServe 115000100000000153200182284 บบ-9962 ชัยภูมิ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 093-5266169 ขอนแก่น 3 มีนาคม 2563
8 2414 นายชุมพล พรมลี iServe 115000100000064507034950310 70-7299 ขอนแก่น รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 083-1162754 แหลมฉบัง 15 พฤษภาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:34:12