ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 273 บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด gpsiam 013000200000861311003682605 ผบ-4912 ชลบุรี 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 038-348210-3 ชลบุรี 30 กันยายน 2561
2 453 บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด gpsiam 013000200000863790020467082 ยก-2186 ชลบุรี 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 038-348210-3 ชลบุรี 18 พฤศจิกายน 2561
3 463 นายการุณ เนียมสุวรรณ gpsiam 013000200000863790020446144 80-7637 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 089-297-2587 กระบี่ 22 พฤศจิกายน 2561
4 464 นายสุพัฒน์ เนียมสุวรรณ gpsiam 013000200000863790020463339 80-8219 กระบี่ 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 089-297-2587 กระบี่ 22 พฤศจิกายน 2561
5 516 นายไพรสณฑ์ บุญเพ็ง gpsiam 013000200000861311007532814 82-4301 ฉะเชิงเทรา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-7040184 ฉะเชิงเทรา 27 พฤศจิกายน 2561
6 663 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม gpsiam 013000100000868998030775809 86-4573 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-7362800 นครปฐม 30 พฤศจิกายน 2561
7 664 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม gpsiam 013000100000868998030772814 87-3547 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-7362801 นครปฐม 30 พฤศจิกายน 2561
8 669 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์ การค้า gpsiam 013000200000863790020461580 51-7104 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 086-4288625 ปทุมธานี 2 ธันวาคม 2561
9 823 บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด gpsiam 013000100000868998031844307 85-1826 สุพรรณบุรี รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-473-877 สุพรรณบุรี 28 ธันวาคม 2561
10 871 บริษัท อีโค่เทรด กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด gpsiam 013000200000861311002663739 82-0145 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 373 1718 สมุทรสาคร 31 มกราคม 2562
11 1109 บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด gpsiam 013000200000861311006680861 84-2191 สมุทรปราการ 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 086-9772470 สมุทรปราการ 20 สิงหาคม 2562
12 1110 บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด gpsiam 013000200000861311005202139 84-1641 สมุทรปราการ 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 086-9772470 สมุทรปราการ 20 สิงหาคม 2562
13 1111 บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด gpsiam 013000200000861311008731621 บท-4719 สมุทรปราการ 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 086-9772470 สมุทรปราการ 20 สิงหาคม 2562
14 1112 บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด gpsiam 013000200000861311005217806 83-1140 สมุทรปราการ 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 086-9772470 สมุทรปราการ 20 สิงหาคม 2562
15 1113 บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด gpsiam 013000200000861311005205405 83-9197 สมุทรปราการ 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 086-9772470 สมุทรปราการ 20 สิงหาคม 2562
16 1139 นายธิติพัทธ์ เพลียวงษ์ gpsiam 013000100000868998030772822 บธ-8065 ยโสธร 3เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 089-8654960 ยโสธร 23 สิงหาคม 2562
17 1207 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์ การค้า gpsiam 013000200000863790020452266 96-5088 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 086-4288625 ปทุมธานี 2 กันยายน 2562
18 1208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์ การค้า gpsiam 013000200000863790020443018 52-2863 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 086-4288625 ปทุมธานี 2 กันยายน 2562
19 1210 นายการุณ เนียมสุวรรณ gpsiam 013000200000863790020484343 บพ-1535 กระบี่ 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 089-297-2587 กระบี่ 2 กันยายน 2562
20 1211 นายสุพัฒน์ เนียมสุวรรณ gpsiam 013000200000863790020476224 80-3109 กระบี่ 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 089-297-2587 กระบี่ 2 กันยายน 2562
21 1272 นายการุณ เนียมสุวรรณ gpsiam 013000200000868959031774639 ผท-5267 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 089-297-2587 สงขลา 12 กันยายน 2562
22 1273 นายการุณ เนียมสุวรรณ gpsiam 013000200000868959031737297 ผท-8780 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 089-297-2587 สงขลา 12 กันยายน 2562
23 1278 นายสุรศักดิ์ ศรัทธาคลัง gpsiam 013000200000868959031737131 บบ-4069 สระบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-2436453 สระบุรี 16 กันยายน 2562
24 1385 บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด gpsiam 013000200000863790020484863 81-6571 สมุทรสาคร 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-702-8138 สมุทรสาคร 1 ตุลาคม 2562
25 1386 บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด gpsiam 013000200000863790020481539 81-6572 สมุทรสาคร 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-702-8139 กรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2562
26 1387 บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด gpsiam 013000200000861311009692459 81-6573 สมุทรสาคร 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-702-8140 กรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2562
27 1388 บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด gpsiam 013000200000861311008676321 81-7709 สมุทรสาคร 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-702-8141 กรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2562
28 1389 บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด gpsiam 013000200000863790020466068 81-3129 สมุทรสาคร 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-702-8142 สมุทรสาคร 1 ตุลาคม 2562
29 1414 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม gpsiam 013000100000864606043053775 82-4069 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-939-9616 สงขลา 7 ตุลาคม 2562
30 1495 บริษัท ทรี โปร อินเตอร์เทรด จำกัด gpsiam 013000200000868959031740135 83-3485 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-230124-5 พระนครศรีอยุธยา 22 ตุลาคม 2562
31 1496 บริษัท ทรี โปร อินเตอร์เทรด จำกัด gpsiam 013000200000863790021345931 83-3486 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-230124-5 พระนครศรีอยุธยา 22 ตุลาคม 2562
32 1500 บริษัท ทีเค กรีนโนลูชั่น จำกัด gpsiam 013000200000861311006438377 82-0440 สมุทรสาคร 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-928-8456 สมุทรสาคร 22 ตุลาคม 2562
33 1558 นายไตรรงค์ หนูแก้ว gpsiam 013000200000861311009523811 70-5857 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 083-6111210 สุราษฎร์ธานี 29 มิถุนายน 2563
34 1560 บริษัท พระเวียง โลจิสติกส์ จำกัด gpsiam 013000200000861311008704065 70-6008 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 083-6111210 สุราษฎร์ธานี 29 ตุลาคม 2562
35 1562 นายไตรรงค์ หนูแก้ว gpsiam 013000200000861311009638650 70-6163 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 083-6111210 สุราษฎร์ธานี 29 มิถุนายน 2563
36 1564 นายไตรรงค์ หนูแก้ว gpsiam 013000200000861311007340564 70-6274 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 083-6111210 สุราษฎร์ธานี 29 มิถุนายน 2563
37 1566 บริษัท พระเวียง โลจิสติกส์ จำกัด gpsiam 013000200000863790020446912 70-6557 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 083-6111210 สุราษฎร์ธานี 29 ตุลาคม 2562
38 1568 นายไตรรงค์ หนูแก้ว gpsiam 013000200000861311007532087 70-5073 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 083-6111210 สุราษฎร์ธานี 29 ตุลาคม 2562
39 1570 นายไตรรงค์ หนูแก้ว gpsiam 013000200000861311007526774 82-3007 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 083-6111210 สุราษฎร์ธานี 29 ตุลาคม 2562
40 1590 บริษัท ทรี โปร อินเตอร์เทรด จำกัด gpsiam 013000200000863790020361418 83-0940 พระนครศรีอยุธยา 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 035-230124 พระนครศรีอยุธยา 8 พฤศจิกายน 2562
41 1629 บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด gpsiam 013000200000861311002127073 63-7027 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 02-1860004-7 ฉะเชิงเทรา 15 พฤศจิกายน 2562
42 1644 นายจัตุพร สร้อยสน gpsiam 013000100000864606040736406 บห-635 นครสวรรค์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 084-8224377 นครสวรรค์ 18 พฤศจิกายน 2562
43 1645 นางจรูญ ศรีสมเวียง gpsiam 013000100000864606043053858 84-0878 นครสวรรค์ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-2680960 นครสวรรค์ 18 พฤศจิกายน 2562
44 1646 นางจรูญ ศรีสมเวียง gpsiam 013000100000864606043053080 82-4804 นครสวรรค์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-2680960 นครสวรรค์ 18 พฤศจิกายน 2562
45 1647 นางจรูญ ศรีสมเวียง gpsiam 013000100000864606043073344 ผค-2207 นครสวรรค์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-2680960 นครสวรรค์ 18 พฤศจิกายน 2562
46 1713 บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด gpsiam 013000100000864606043622439 83-2221 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0886728980 ฉะเชิงเทรา 21 พฤศจิกายน 2562
47 1714 บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด gpsiam 013000200000863790021374485 83-1994 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 0886728980 ฉะเชิงเทรา 21 พฤศจิกายน 2562
48 1715 บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด gpsiam 013000200000863790021376746 83-1541 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0886728980 ฉะเชิงเทรา 21 พฤศจิกายน 2562
49 1716 บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด gpsiam 013000200000868959031759986 83-0397 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0886728980 ฉะเชิงเทรา 21 พฤศจิกายน 2562
50 1717 บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด gpsiam 013000200000868959031724972 83-0864 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0886728980 ฉะเชิงเทรา 21 พฤศจิกายน 2562
51 1719 นายส่งฮวด แซ่หลี gpsiam 013000200000864606043055960 82-3225 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 080-705-8504 สงขลา 21 พฤศจิกายน 2562
52 1720 นายส่งฮวด แซ่หลี gpsiam 013000200000868998038021511 70-1608 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 080-705-8504 สงขลา 21 พฤศจิกายน 2562
53 1735 นางสาวศรีฤทัย แดงเลือด gpsiam 013000100000864606043047199 บย-2619 ชุมพร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 061-5573935 นครสวรรค์ 27 พฤศจิกายน 2562
54 1736 นายจักรพันธ์ สร้อยสน gpsiam 013000100000864606043072478 ผก-5440 นครสวรรค์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 080-0240760 นครสวรรค์ 27 พฤศจิกายน 2562
55 1786 นางวราภรณ์ สุนันท์ยืนยง gpsiam 013000200000868998038024325 81-0933 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 062-961-5443 สงขลา 4 ธันวาคม 2562
56 1788 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทองเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต gpsiam 013000200000861311005629869 70-9445 ปทุมธานี รถ 6ล้อ ยาง10 เส้น 063-22499449 ปทุมธานี 13 ธันวาคม 2562
57 1789 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทองเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต gpsiam 013000200000861311005616213 70-9345 ปทุมธานี รถ 6ล้อ ยาง10 เส้น 063-22499449 ปทุมธานี 13 ธันวาคม 2562
58 1790 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทองเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต gpsiam 013000200000861311005195697 71-1174 ปทุมธานี รถ 6ล้อ ยาง10 เส้น 063-22499449 ปทุมธานี 13 ธันวาคม 2562
59 1791 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทองเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต gpsiam 013000200000861311005586077 70-6403 ปทุมธานี รถ 4ล้อ ยาง6 เส้น 063-22499449 ปทุมธานี 13 ธันวาคม 2562
60 1792 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทองเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต gpsiam 013000200000861311006694466 71-1173 ปทุมธานี รถ 6ล้อ ยาง10 เส้น 063-22499449 ปทุมธานี 13 ธันวาคม 2562
61 1793 นายถาวร จันทร์เศรษฐี gpsiam 013000200000861311005788483 70-0570 อ่างทอง รถ 4ล้อ ยาง6 เส้น 063-22499449 ปทุมธานี 13 ธันวาคม 2562
62 1794 นางจรูญ ศรีสมเวียง gpsiam 013000100000864606043071942 บต-515 นครสวรรค์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-268-0960 นครสวรรค์ 13 ธันวาคม 2562
63 1802 นายอนันท์ วงษ์ยืน gpsiam 013000200000868959031727181 บท-296 นครนายก 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 0892003902 สระบุรี 13 ธันวาคม 2562
64 1911 บริษัท ดีส เซอร์วิสเซส (ทีเอช) จำกัด gpsiam 013000100000868998035975008 82-5168 ระยอง รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-963253 ระยอง 3 มกราคม 2563
65 1912 บริษัท ดีส เซอร์วิสเซส (ทีเอช) จำกัด gpsiam 013000100000868998038031619 82-5170 ระยอง รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-963253 ระยอง 3 มกราคม 2563
66 1945 นางสาวอุดมลักษณ์ บุญพรมอ่อน gpsiam 013000200000868959031771064 81-4934 ปราจีนบุรี 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 089-9363416 ปราจีนบุรี 14 มกราคม 2563
67 1946 นางสาวอุดมลักษณ์ บุญพรมอ่อน gpsiam 013000200000868959031762451 81-9504 ปราจีนบุรี 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 089-9363416 ปราจีนบุรี 14 มกราคม 2563
68 1958 นายการุณ เนียมสุวรรณ gpsiam 013000200000863790020460509 82-7287 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 089-297-2587 สงขลา 21 มกราคม 2563
69 1968 บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด gpsiam 013000200000868959031770363 2ฒผ-2336 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 0-2186-0004-7 ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563
70 1969 บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด gpsiam 013000200000868959031757618 77-6206 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2186-0004-7 ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563
71 1970 บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด gpsiam 013000200000868959031756917 2ฒย-1081 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2186-0004-7 ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563
72 1971 บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด gpsiam 013000200000868959031744772 60-9972 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2186-0004-7 ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563
73 1981 บริษัท เอส.ที.เอ็กซ์เพรส จำกัด gpsiam 013000200000868959031747023 63-9693 กรุงเทพมหานคร 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-1982188 สมุทรปราการ 28 มกราคม 2563
74 1982 บริษัท เอส.ที.เอ็กซ์เพรส จำกัด gpsiam 013000400000864606042432012 62-9347 กรุงเทพมหานคร 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-1982188 สมุทรปราการ 28 มกราคม 2563
75 1983 บริษัท เอส.ที เคมีธุรกิจ จำกัด gpsiam 013000200000868959031741059 1ฒค-1952 กรุงเทพมหานคร 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 090-1982188 สมุทรปราการ 28 มกราคม 2563
76 1984 บริษัท เอส.ที เคมีธุรกิจ จำกัด gpsiam 013000200000868959031767369 ฒก-1952 กรุงเทพมหานคร 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 090-1982188 สมุทรปราการ 28 มกราคม 2563
77 2059 นายการุณ เนียมสุวรรณ gpsiam 013000400000868998033240595 81-6863 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 089-297-2587 สงขลา 13 กุมภาพันธ์ 2563
78 2061 บริษัท เจ วอน รีไฟน์นิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด gpsiam 013000400000868998030774588 50-1949 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-2313-3496 สมุทรปราการ 14 กุมภาพันธ์ 2563
79 2062 บริษัท เจ วอน รีไฟน์นิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด gpsiam 013000400000868998031021708 50-1951 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2313-3496 สมุทรปราการ 14 กุมภาพันธ์ 2563
80 2063 บริษัท วายซี รีไซคลิ่ง จำกัด gpsiam 013000400000868998031022276 1ฒฒ-6190 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0-2313-3491 สมุทรปราการ 14 กุมภาพันธ์ 2563
81 2072 นายเคนอุ้ย ดรหอมตา gpsiam 013000200000861311002662418 72-7621 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0806071197 ชลบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2563
82 2112 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด gpsiam 013000200000861311009636548 82-5338 นครศรีธรรมราช 3เพลา 6ล้อ ยาง 10 เส้น 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 3 มีนาคม 2563
83 2160 นายเคนอุ้ย ดรหอมตา gpsiam 013000200000868959031731522 73-3462 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0806071197 ชลบุรี 10 มีนาคม 2563
84 2198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เมืองชัย ขนส่ง gpsiam 013000200000861311005902456 72-8972 ชลบุรี 3เพลา 6ล้อ ยาง 10 เส้น 0806412428 ชลบุรี 23 มีนาคม 2563
85 2199 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เมืองชัย ขนส่ง gpsiam 013000200000861311005222707 72-9453 ชลบุรี 3เพลา 6ล้อ ยาง 10 เส้น 0806412428 ชลบุรี 23 มีนาคม 2563
86 2200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เมืองชัย ขนส่ง gpsiam 013000200000861311007870891 73-0347 ชลบุรี 3เพลา 6ล้อ ยาง 10 เส้น 0806412428 ชลบุรี 23 มีนาคม 2563
87 2317 นางสาวบุญญาภา คงสุวรรณ์ gpsiam 013000200000868959031721903 85-6634 สระบุรี 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 0892003902 สระบุรี 20 เมษายน 2563
88 2318 นางสาวบุญญาภา คงสุวรรณ์ gpsiam 013000200000868959031733999 82-3741 สระบุรี 3เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 0892003902 สระบุรี 20 เมษายน 2563
89 2319 นางสาวบุญญาภา คงสุวรรณ์ gpsiam 013000200000868959031733833 84-6929 สระบุรี 4เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 0892003902 สระบุรี 20 เมษายน 2563
90 2335 บริษัท แอลเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด gpsiam 013000200000868959031733460 1ฒบ-776 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-465-2255 กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2563
91 2591 บริษัท โตโยอิ๊งค์(ประเทศไทย) จำกัด gpsiam 013000200000861311008680281 99-6211 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-9063315-9 กรุงเทพมหานคร 16 มิถุนายน 2563
92 2592 บริษัท โตโยอิ๊งค์(ประเทศไทย) จำกัด gpsiam 013000200000861311008690447 บว-5863 นครปฐม รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-9063315-9 กรุงเทพมหานคร 16 มิถุนายน 2563
93 2593 บริษัท โตโยอิ๊งค์(ประเทศไทย) จำกัด gpsiam 013000200000861311008680406 บพ-7127 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-9063315-9 กรุงเทพมหานคร 16 มิถุนายน 2563
94 2594 บริษัท โตโยอิ๊งค์(ประเทศไทย) จำกัด gpsiam 013000200000861311008698713 บบ-6560 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-9063315-9 กรุงเทพมหานคร 16 มิถุนายน 2563
95 2595 บริษัท โตโยอิ๊งค์(ประเทศไทย) จำกัด gpsiam 013000200000861311008544016 บบ-6559 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-9063315-9 กรุงเทพมหานคร 16 มิถุนายน 2563
96 2608 นายไพรสณฑ์ บุญเพ็ง gpsiam 013000200000868959031736166 บย-7163 ฉะเชิงเทรา 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0817040184 ฉะเชิงเทรา 19 มิถุนายน 2563
97 2669 บริษัท เคม เอ็มไพร์ จำกัด gpsiam 013000200000864606042427327 83-5745 ปทุมธานี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0972055090admin@gpsiam.com ปทุมธานี 24 กรกฎาคม 2563
98 2745 บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จำกัด gpsiam 013000200000861311007596918 82-5773 สงขลา 3เพลา 6ล้อ ยาง 10 เส้น 086-567-9998admin@gpsiam.com สงขลา 9 กันยายน 2563
99 2746 บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จำกัด gpsiam 013000200000861311007963126 82-5504 สงขลา 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 086-567-9998admin@gpsiam.com สงขลา 9 กันยายน 2563
100 2747 บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จำกัด gpsiam 013000400000864606045004347 2ฒษ-7757 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 086-567-9998admin@gpsiam.com สงขลา 9 กันยายน 2563
101 2771 นายสมบัติ ยอดศิลป์ gpsiam 013000400000864606040732751 81-0954 สุราษฎร์ธานี 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 081-397-3875 สุราษฎร์ธานี 15 กันยายน 2563
102 2772 นายสมบัติ ยอดศิลป์ gpsiam 013000400000864606043069318 บบ-7829 สุราษฎร์ธานี 2เพลา 4ล้อ ยาง 4 เส้น 081-397-3875 สุราษฎร์ธานี 15 กันยายน 2563
103 2802 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลือฮะเซ้ง gpsiam 013000200000863790021382827 51-1361 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น admin@gpsiam.com กรุงเทพมหานคร 15 ตุลาคม 2563
104 2803 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลือฮะเซ้ง gpsiam 013000200000863790021349081 53-2324 กรุงเทพมหานคร 2เพลา 4ล้อ ยาง 6 เส้น 089-8138440admin@gpsiam.com กรุงเทพมหานคร 15 ตุลาคม 2563
105 2805 บริษัท วานิช อิควิปเม้นท์ จำกัด gpsiam 013000200000861311009534537 64-1570 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก 10 ล้อ admin@gpsiam.com กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2563
106 2806 บริษัท วานิช อิควิปเม้นท์ จำกัด gpsiam 013000200000861311009525816 64-1571 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก 10 ล้อ 081-8897575 admin@gpsiam.com กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2563
107 2807 บริษัท วานิช อิควิปเม้นท์ จำกัด gpsiam 013000200000861311009639864 64-1572 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก 10 ล้อ 081-8897575 admin@gpsiam.com กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2563
108 2808 บริษัท วานิช อิควิปเม้นท์ จำกัด gpsiam 013000200000861311009635342 64-1575 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก 10 ล้อ 081-8897575 admin@gpsiam.com กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2563
109 2817 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี ดี แพร่ gpsiam 013000100000864606040730581 70-1157 แพร่ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น nuntarat@bergsoemetals.com แพร่ 22 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 22:57:51