ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 2533 นายสมปอง โกศล biowatch 037000200000860585005097679 82-7970 สุรินทร์ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 08 8470 9421 สุรินทร์ 4 มิถุนายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:24:34