ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000864507030203276 71-1511 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
2 301 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000863835027171250 71-2875 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
3 302 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000100000000000001214008 71-2693 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
4 303 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000300000000000001210179 71-3519 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
5 304 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000863835028597552 71-3237 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
6 305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000100000000000001212600 71-4414 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
7 306 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000300000000000001212323 71-4879 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
8 307 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000864507030181225 71-4967 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
9 308 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000864507030198963 71-5115 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
10 309 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000863835026802350 71-6351 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
11 310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000863835021284562 71-6877 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
12 311 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000863835028612732 71-5646 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
13 312 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000863835029209884 71-9470 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 30 กันยายน 2561
14 378 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031096521 72-2294 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
15 379 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031100307 71-6177 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
16 380 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031063711 72-0881 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
17 381 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031072688 71-8960 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
18 382 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030199680 72-0496 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
19 383 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031064065 72-8468 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
20 384 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030201213 71-9149 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
21 385 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030202690 72-5397 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
22 386 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030176803 71-9577 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
23 387 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030186729 71-9624 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
24 388 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030174121 71-1381 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
25 389 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835028606510 71-9625 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
26 390 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030197429 71-4176 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
27 391 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030200884 62-4581 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
28 392 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030181977 72-0114 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
29 393 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031072019 70-4867 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
30 394 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030176357 72-5523 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
31 395 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835026309240 71-7847 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
32 396 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835026303383 71-6431 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
33 397 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029178741 71-4796 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
34 398 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031085805 72-8469 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
35 399 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030182140 61-2479 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
36 400 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030182074 71-7438 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
37 401 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030197759 71-7057 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
38 402 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030172141 71-8200 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
39 403 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030191083 71-7913 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
40 404 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030173818 72-4370 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
41 405 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029198459 71-0126 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
42 406 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029212383 71-7383 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
43 407 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029200263 73-0295 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
44 408 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030182108 73-0090 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
45 409 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030184716 73-0393 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
46 410 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030178445 71-7079 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
47 411 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029167314 72-8334 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง (รถวัตถุอันตราย) - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
48 412 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030177009 70-4644 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
49 413 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029170011 71-7226 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
50 414 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029201584 72-4437 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
51 415 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030193196 71-8520 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
52 416 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030195365 73-0091 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
53 417 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029177750 70-4608 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
54 418 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835026314471 72-9046 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
55 419 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030184633 70-8557 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
56 420 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030183858 72-0252 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
57 421 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835026307376 72-7940 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
58 422 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030180383 71-9330 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
59 423 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835026306550 71-7997 สระบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
60 424 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507039741326 72-9466 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
61 425 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031090714 70-6425 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
62 426 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835026297502 73-0310 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
63 427 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031091449 72-4147 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
64 428 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031062366 71-8685 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
65 429 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029207128 71-7420 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง (รถวัตถุอันตราย) - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
66 430 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835029180044 72-4309 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
67 431 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031097057 72-4225 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
68 432 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507039725386 72-8533 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
69 433 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031091761 73-2291 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
70 434 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835024620762 71-6321 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
71 435 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000863835028615982 72-0115 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
72 436 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507030180680 71-9158 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง - ชลบุรี 16 ตุลาคม 2518
73 848 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000868998032872588 70-1890 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-440-0809 ต่อ 312 สมุทรปราการ 7 มกราคม 2562
74 849 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000868998032869824 70-2004 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-440-0809 ต่อ 312 สมุทรปราการ 7 มกราคม 2562
75 850 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000868998032866929 70-2133 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-440-0809 ต่อ 312 สมุทรปราการ 7 มกราคม 2562
76 851 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000868998032873669 70-3202 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-440-0809 ต่อ 312 สมุทรปราการ 7 มกราคม 2562
77 852 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000868998032873966 70-6179 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-440-0809 ต่อ 312 สมุทรปราการ 7 มกราคม 2562
78 853 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000868998030016121 บจ-5808 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-440-0809 ต่อ 312 สมุทรปราการ 7 มกราคม 2562
79 908 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด Xsense 006000500000863835025903597 1ฒย-4787 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 672 3106 สมุทรปราการ 5 มีนาคม 2562
80 909 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด Xsense 006000500000864507031079584 2ฒช-8239 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 672 3106 สมุทรปราการ 5 มีนาคม 2562
81 910 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด Xsense 006000500000863835025911129 1ฒพ-2534 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 672 3106 สมุทรปราการ 5 มีนาคม 2562
82 911 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด Xsense 006000500000863835026331046 ฒว-5837 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 672 3106 ลำพูน 5 มีนาคม 2562
83 912 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด Xsense 006000500000863835028583180 70-1323 ลำพูน รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02 672 3106 ลำพูน 5 มีนาคม 2562
84 913 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด Xsense 006000500000863835026310750 บม-1777 ลำพูน รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 672 3106 ลำพูน 5 มีนาคม 2562
85 1093 นายอนุชา บัวผัน Xsense 006000500000863835029169559 2ฒญ-3397 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 062 586 7525 สมุทรปราการ 16 สิงหาคม 2562
86 1238 นายวินัย ทองคำเจริญ Xsense 006000500000863835025919403 ถธ-6517 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 085 842 4182 สมุทรปราการ 3 กันยายน 2562
87 1239 นางสาวฉวีวรรณ นามศรีภูมิ Xsense 006000500000863835027876296 ฒฉ-7251 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 061 451 1017 สมุทรปราการ 3 กันยายน 2562
88 1240 นายสุริยะ บุญประเสริฐ Xsense 006000500000863835024801933 70-5314 อุดรธานี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 092 647 6929 สมุทรปราการ 3 กันยายน 2562
89 1375 นางสาวชนิดา รอดสังวาลย์ Xsense 006000500000863835027181317 70-0966 สมุทรสงคราม รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 087 311 5562 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
90 1376 นางสาวมาลี พรหมแก้ว Xsense 006000500000863835027168751 1ฒฎ-6290 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 086 012 1631 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
91 1399 นางลำยวย เกื้อญาติ Xsense 006000500000863835026806039 70-2543 พิษณุโลก รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 098 482 5268 สมุทรปราการ 3 ตุลาคม 2562
92 1400 นางลำยวย เกื้อญาติ Xsense 006000500000863835026808282 70-2544 พิษณุโลก รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 098 482 5268 สมุทรปราการ 3 ตุลาคม 2562
93 1401 นายพายุ แก้วงาม Xsense 006000500000863835027180160 2ฒช-7359 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089 409 1382 สมุทรปราการ 3 ตุลาคม 2562
94 1402 นายคำนึง ตันหารัมย์ Xsense 006000500000863835024988367 2ฒจ-8835 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 094 493 8506 สมุทรปราการ 3 ตุลาคม 2562
95 1403 นายคำนึง ตันหารัมย์ Xsense 006000500000863835025015350 บบ-5103 บุรีรัมย์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 094 493 8506 สมุทรปราการ 3 ตุลาคม 2562
96 1404 นางสาวสุธิมา แดงประเสริฐ Xsense 006000500000863835025015850 1ฒห-4977 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 062 462 1425 สมุทรปราการ 3 ตุลาคม 2562
97 1405 นายธรรมทรง แก้วงาม Xsense 006000500000863835026804596 1ฒบ-3963 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 090 925 0051 สมุทรปราการ 3 ตุลาคม 2562
98 1406 นายไฉน ศรีโชติ Xsense 006000500000863835025902854 72-2694 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086 035 9551 สมุทรปราการ 3 ตุลาคม 2562
99 1484 นายสมเจตร์ ครุธจร Xsense 006000500000868998038134389 2ฒย-4253 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 098 321 7673 สมุทรปราการ 17 ตุลาคม 2562
100 1619 นางสาววิรัญญา มีโต Xsense 006000500000863835025916656 2ฒญ-3563 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 087 496 1678 สมุทรปราการ 14 พฤศจิกายน 2562
101 1620 นางสาวศิรินขวัญ ภูจอมผา Xsense 006000500000868998037266737 บร-6566 กาฬสินธุ์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 092 796 9727 สมุทรปราการ 14 พฤศจิกายน 2562
102 1621 นายธนาพล มธิมะตู Xsense 006000500000863835026805245 ยฉ-8625 นครราชสีมา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 061 042 0789 สมุทรปราการ 14 พฤศจิกายน 2562
103 1622 นายประทีป ยงค์ปัญญา Xsense 006000500000868998035579289 ผต-5143 ขอนแก่น รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089 061 0970 สมุทรปราการ 14 พฤศจิกายน 2562
104 1623 นายพีรพล ยงไธสง Xsense 006000500000868998037268766 บบ-8190 ยโสธร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 062 360 2027 สมุทรปราการ 14 พฤศจิกายน 2562
105 1624 นางสาวสมนึก ศรีทอง Xsense 006000500000868998038134173 ผษ-6182 ขอนแก่น รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 092 380 8483 สมุทรปราการ 30 เมษายน 2563
106 1625 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด Xsense 006000500000863835027175137 70-1897 ลำพูน รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 053-582-777 ลำพูน 14 พฤศจิกายน 2562
107 1626 บริษัท พี.เอ็น.เอส.โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด Xsense 006000500000868998037274269 72-3996 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081 063 3341 สมุทรปราการ 14 พฤศจิกายน 2562
108 1627 บริษัท พี.เอ็น.เอส.โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด Xsense 006000500000868998037268600 72-3829 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081 063 3341 สมุทรปราการ 14 พฤศจิกายน 2562
109 1721 นายไพโรจน์ วัฒนะ Xsense 006000500000863835024802139 70-2367 สุโขทัย รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095 884 8872 สมุทรปราการ 21 พฤศจิกายน 2562
110 1722 นายไพโรจน์ วัฒนะ Xsense 006000500000868998038035016 70-2303 สุโขทัย รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095 884 8872 สมุทรปราการ 21 พฤศจิกายน 2562
111 2027 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000868998032873032 70-6174 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-440-0809 ต่อ 313 สมุทรปราการ 6 กุมภาพันธ์ 2563
112 2033 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000600000000000001304436 71-8726 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 6 กุมภาพันธ์ 2563
113 2034 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต Xsense 006000500000864507038107701 71-8210 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-6545825 สงขลา 6 กุมภาพันธ์ 2563
114 2035 บริษัท เอส.ที.เอ็กซ์เพรส จำกัด Xsense 006000500000868998030360057 62-6961 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-1982188 กรุงเทพมหานคร 6 กุมภาพันธ์ 2563
115 2178 บริษัท หยกสยาม จำกัด Xsense 006000600000000000001302525 70-8821 สระบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง 036261445-7 สระบุรี 11 มีนาคม 2563
116 2527 นายไพฑูรย์ หมีทอง Xsense 006000500000863835027876452 บม-5538 ลพบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 098 583 0292 สมุทรปราการ 4 มิถุนายน 2563
117 2535 นายเอกชัย มูลนิล Xsense 006000500000863835027876270 ฒภ-4092 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 094 995 9330 สมุทรปราการ 4 มิถุนายน 2563
118 2564 บริษัท หยกสยาม จำกัด Xsense 006000500000863835026315643 71-2049 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น สระบุรี 10 มิถุนายน 2563
119 2566 นายพิสิษฐ ดาระดาษ Xsense 006000500000863835029209744 70-3317 ลพบุรี 062 971 6967 สมุทรปราการ 10 มิถุนายน 2563
120 2567 นายพิสิษฐ ดาระดาษ Xsense 006000500000863835027153423 70-3322 ลพบุรี 062 971 6967 สมุทรปราการ 10 มิถุนายน 2563
121 2606 นางสาวกนกวรรณ หอมแก้ว Xsense 006000500000863835025905220 70-9506 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 096 948 9269 สมุทรปราการ 19 มิถุนายน 2563
122 2607 นางกนกพิชญ์ ครุธจร Xsense 006000500000863835025917795 บธ-5234 พิจิตร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 099 742 9526 สมุทรปราการ 25 มิถุนายน 2563
123 2614 นายเพิ่มพูน วิชัย Xsense 006000500000868998038150989 บบ-418 ยโสธร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082 395 7232 สมุทรปราการ 22 มิถุนายน 2563
124 2642 นายมานะ จั่นแก้ว Xsense 006000500000863835027168082 61-2347 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น chawiwan@interpr081 929 9527 etive.co.th สมุทรปราการ 30 มิถุนายน 2563
125 2643 นางสาวชนิดา รอดสังวาลย์ Xsense 006000500000863835027268775 70-0972 สมุทรสงคราม รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 061 636 1909 chawiwan@interpretive.co.th สมุทรปราการ 30 มิถุนายน 2563
126 2728 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000868998030055483 71-9575 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง ชลบุรี 27 สิงหาคม 2563
127 2729 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด Xsense 006000500000864507031086654 72-0271 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ชลบุรี 27 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 22:50:45