ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 517 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857081090896 71-1876 ระยอง รถบรรทุก ลักษณะ 4 ไม่ประจำทาง 038 691 962 27 พฤศจิกายน 2561
2 518 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857081090474 71-5209 ระยอง รถบรรทุก ลักษณะ 5 ไม่ประจำทาง 038 691 962 27 พฤศจิกายน 2561
3 519 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857081097826 71-1042 ระยอง รถบรรทุก ลักษณะ 5 ไม่ประจำทาง 038 691 962 27 พฤศจิกายน 2561
4 520 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857081085169 71-4771 ระยอง รถบรรทุก ลักษณะ 5 ไม่ประจำทาง 038 691 962 27 พฤศจิกายน 2561
5 521 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857081083446 71-6093 ระยอง รถบรรทุก ลักษณะ 5 ไม่ประจำทาง 038 691 962 27 พฤศจิกายน 2561
6 522 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857081078164 71-2110 ระยอง รถบรรทุก ลักษณะ 5 ไม่ประจำทาง 038 691 962 27 พฤศจิกายน 2561
7 523 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857081091092 71-5176 ระยอง รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง 038 691 962 27 พฤศจิกายน 2561
8 524 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857081083743 71-2947 ระยอง รถบรรทุก ลักษณะ 5 ไม่ประจำทาง 038 691 962 27 พฤศจิกายน 2561
9 829 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด WeGlobal 0790009GT06E864507034531482 82-2203 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 086-3681020 ระยอง 28 ธันวาคม 2561
10 830 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด WeGlobal 0790009GT06E359857080803984 83-2594 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 086-3681020 ระยอง 28 ธันวาคม 2561
11 1487 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด WeGlobal 0790003AT073864507034531482 83-2203 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038637937-8 ระยอง 17 ตุลาคม 2562
12 1572 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อ หลอมโลหะ WeGlobal 0790009GT06E359857081508228 83-7749 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7038038 สมุทรปราการ 29 ตุลาคม 2562
13 1574 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ WeGlobal 0790009GT06E359857081982480 82-4734 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7038038 สมุทรปราการ 29 ตุลาคม 2562
14 2086 นายประหยัด คงจังหวัด WeGlobal 0790009GT06E359857081093684 84-1285 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง6 เส้น 097-1642842 สมุทรปราการ 20 กุมภาพันธ์ 2563
15 2087 นายประหยัด คงจังหวัด WeGlobal 0790009GT06E359857081080814 84-0621 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง6 เส้น 097-1642842 สมุทรปราการ 20 กุมภาพันธ์ 2563
16 2711 บริษัท วี โกลเบิล จำกัด WeGlobal 0790006WET05864507031359747 70-6818 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-040-8811 ปราจีนบุรี 25 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:54:02