ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1344 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธนภัทร รีไซเคิล WAYLAR 131000100044435776673763724 บล-5357 พิษณุโลก รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-859-5610 ชลบุรี 15 กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:20:20