ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 657 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด Thaitracking 00700000000TM5709226108V741 บน-4066 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 30 พฤศจิกายน 2561
2 658 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด Thaitracking 0070001000000TM5707085716M2 82-1073 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 30 พฤศจิกายน 2561
3 659 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด Thaitracking 0070001000000TM5707085703M2 82-2480 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 30 พฤศจิกายน 2561
4 660 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด Thaitracking 0070001000000TM5707085704M2 82-1147 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 30 พฤศจิกายน 2561
5 661 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด Thaitracking 0070001000000TM5707085702M2 81-7119 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 30 พฤศจิกายน 2561
6 662 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด Thaitracking 0070001000000TM5806106289M2 83-0803 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 30 พฤศจิกายน 2561
7 801 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000000TE6109075400 52-3869 กรุงเทพมหานคร 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 12 ธันวาคม 2561
8 854 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด Thaitracking 007000400000000TT6005091404 62-1253 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2173 6422-3 ฉะเชิงเทรา 7 มกราคม 2562
9 855 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด Thaitracking 007000400000000TT6005091405 62-4541 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2173 6422-3 ฉะเชิงเทรา 7 มกราคม 2562
10 856 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด Thaitracking 007000400000000TT6005091406 62-4543 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2173 6422-3 ฉะเชิงเทรา 7 มกราคม 2562
11 857 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด Thaitracking 007000400000000TT6005091408 64-2572 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2173 6422-3 ฉะเชิงเทรา 7 มกราคม 2562
12 858 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด Thaitracking 007000400000000TT6005091407 2ฒฒ-5905 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2173 6422-3 ฉะเชิงเทรา 7 มกราคม 2562
13 1114 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000000TE5812274607 96-1356 กรุงเทพมหานคร 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2562
14 1133 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ Thaitracking 0070001000000TM5707085714M2 81-6446 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 22 สิงหาคม 2562
15 1134 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ Thaitracking 0070001000000TM5707085701M2 81-7246 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 22 สิงหาคม 2562
16 1135 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ Thaitracking 0070001000000TM5707085693M2 81-5730 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 22 สิงหาคม 2562
17 1213 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ Thaitracking 007000500000000TA6211065004 83-3817 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 2 กันยายน 2562
18 1229 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000TE5812273957V31 2ฒจ-5762 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
19 1230 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000000TE5812274594 ฒศ-7348 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
20 1231 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 00700000000TM5510161939V741 97-2037 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
21 1232 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000000TE5806230766 1ฒห-6620 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
22 1233 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000000TE5812274596 ฒษ-4238 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
23 1234 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000000TE5812274597 51-1448 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
24 1235 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000TE5812273548V31 2ฒจ-5182 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
25 1236 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด Thaitracking 007000000000000TE5812274602 95-6141 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-416-0155-9 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
26 1282 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด Thaitracking 0070001000000TM5707085717M2 82-4097 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 20 กันยายน 2562
27 1303 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ Thaitracking 0070001000000TM5707085694M2 81-5038 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 25 กันยายน 2562
28 1960 บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จำกัด Thaitracking 007000500000000TA6110041142 96-6039 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-898-6001 สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563
29 2139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ Thaitracking 007000500000000TA6211065003 83-6717 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-352926 พระนครศรีอยุธยา 3 มีนาคม 2563
30 2694 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด Thaitracking 007000000000000TE5809081119 2ฒพ-970 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2173 6422-3 ฉะเชิงเทรา 4 สิงหาคม 2563
31 2730 บริษัท เจ.ที.เค.ทรานสปอร์ต จำกัด Thaitracking 00700030000000TN5910071942M 72-8335 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038111975thaitracking@hotmail.com ชลบุรี 28 สิงหาคม 2563
32 2731 บริษัท เค.เอ็ม.ดับบลิว.ทรานสปอร์ต จำกัด Thaitracking 007000400000000TT6012203023 73-1617 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038111975thaitracking@hotmail.com ชลบุรี 28 สิงหาคม 2563
33 2732 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด Thaitracking 00700030000000TN5910071944M 72-8423 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038111975thaitracking@hotmail.com ชลบุรี 28 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:07:31