ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1000 นายเฉลียว เนตรขำ Thai Star 033000400000868998038781981 84-2200 สุพรรณบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 035 364 4242 พระนครศรีอยุธยา 26 มิถุนายน 2562
2 1407 บริษัท กู้ดมอร์นิ่ง รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด Thai Star 033000400000864606041755736 50-5929 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2998 7715 กรุงเทพมหานคร 3 ตุลาคม 2562
3 1416 นางทองย้อย จันทร์อำไพ Thai Star 033000400000868998033307089 82-9122 นครสวรรค์ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 095-7613537 นครสวรรค์ 7 ตุลาคม 2562
4 1581 บริษัท วิน โพรเสส จำกัด Thai Star 033000400000868998031822113 71-6529 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น (038) 608 988 ระยอง 7 พฤศจิกายน 2562
5 2024 บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด Thai Star 033000400000864606041777102 83-3646 ระยอง รถ 10 ล้อ 038-026248 ระยอง 6 กุมภาพันธ์ 2563
6 2025 บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด Thai Star 033000400000864606046020409 83-0540 ระยอง รถ 6 ล้อ 038-026248 ระยอง 6 กุมภาพันธ์ 2563
7 2026 บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด Thai Star 033000400000868998034370151 82-4806 ระยอง รถ 10 ล้อ 038-026248 ระยอง 6 กุมภาพันธ์ 2563
8 2051 นายธนกฤต จากเมืองปัก Thai Star 033000400000864606046018718 82-5829 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 087-1503296 ระยอง 7 กุมภาพันธ์ 2563
9 2052 นายธนกฤต จากเมืองปัก Thai Star 033000400000864606046022165 บพ-3363 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 087-1503296 ระยอง 7 กุมภาพันธ์ 2563
10 2053 นายธนกฤต จากเมืองปัก Thai Star 033000400000864507032400953 83-0325 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 087-1503296 ระยอง 7 กุมภาพันธ์ 2563
11 2743 บริษัท มีเทค รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด Thai Star 033000400000868998038773400 81-5501 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 035-314364-5gpsdevbkk@gmail.com พระนครศรีอยุธยา 8 กันยายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:43:11