ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 590 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966042614904001205 72-1335 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
2 591 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966042614904002773 72-1336 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
3 592 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966040814900993916 72-1337 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
4 593 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966043114907054946 72-1875 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
5 594 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966043114907052890 72-1876 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
6 595 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966043114907054599 72-1877 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
7 596 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966042115908993736 72-3307 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
8 597 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966042115908625387 72-3308 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
9 598 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966042115908972367 72-3309 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
10 599 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966042115908456437 72-3115 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
11 601 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) TYNS 031000108966042115908459480 72-3116 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-323-0715-21 สมุทรปราการ 28 พฤศจิกายน 2561
12 898 บริษัท ระยองเวสท์ แมนเนจเมนท์แอนด์รีไซเคิล จำกัด TYNS 031000108966003517900414735 83-1714 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-637815-6 ระยอง 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 899 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ โลหะกิจ TYNS 031000108966004516903393432 83-2045 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-637815-6 ระยอง 12 กุมภาพันธ์ 2562
14 959 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด TYNS 031000108966005316912497244 83-2640 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-637031 ระยอง 17 เมษายน 2562
15 979 บริษัท อีบีพี เมทอล 2014 จำกัด TYNS 031000108966042115908991011 52-4923 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 088-141-8315 กรุงเทพมหานคร 29 พฤษภาคม 2562
16 1077 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004717907320948 72-9177 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 095-4242988 สมุทรปราการ 14 สิงหาคม 2562
17 1078 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004717907319692 72-9176 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 095-4242988 สมุทรปราการ 14 สิงหาคม 2562
18 1152 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด TYNS 031000108966042013900070399 82-1031 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
19 1153 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด TYNS 031000108966040814900998139 70-7248 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
20 1154 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด TYNS 031000108966040814900995150 70-7250 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
21 1155 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด TYNS 031000108966040814900845587 72-7214 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
22 1271 บริษัท ไทย อินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด TYNS 031000108966004516903378680 52-3662 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-892-0920 กรุงเทพมหานคร 12 กันยายน 2562
23 1294 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด TYNS 031000108966004318904581002 82-3616 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 fuji.recycledrum@gmail.com สมุทรสาคร 3 สิงหาคม 2563
24 1339 บริษัท เอกอุทัย จำกัด TYNS 031000108966042115907236335 71-1107 นครราชสีมา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น (044) 938-994-5 พระนครศรีอยุธยา 30 กันยายน 2562
25 1343 บริษัท เอกอุทัย จำกัด TYNS 031000108966000217909554044 89-1813 นครราชสีมา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น (044) 938-994-5 พระนครศรีอยุธยา 30 กันยายน 2562
26 1377 บริษัท อีบีพี เมทอล 2014 จำกัด TYNS 031000108966004418904988239 52-3664 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098 256 4734 ปราจีนบุรี 1 ตุลาคม 2562
27 1693 บริษัท เอ.เค.เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จำกัด TYNS 031000108966004318904573926 86-7156 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-933-8071 ชลบุรี 20 พฤศจิกายน 2562
28 1694 บริษัท เอ.เค.เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จำกัด TYNS 031000108966004318904575749 86-7157 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-933-8071 ชลบุรี 20 พฤศจิกายน 2562
29 1908 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004716907546585 63-4933 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-012-7888ต่อ 524 สระบุรี 3 มกราคม 2563
30 1909 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004716907546577 63-4934 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-012-7888ต่อ 524 สระบุรี 3 มกราคม 2563
31 1910 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004716907546593 63-4935 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-012-7888ต่อ 524 สระบุรี 3 มกราคม 2563
32 1989 บริษัท อีบีพี เมทอล 2014 จำกัด TYNS 031000108966042115908943848 52-1991 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 088-141-8315 กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2563
33 2006 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004418904981853 65-4682 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-012-7888ต่อ 524 สระบุรี 30 มกราคม 2563
34 2007 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004418908279239 65-4861 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-012-7888ต่อ 524 สระบุรี 30 มกราคม 2563
35 2037 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004318904576523 72-9714 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 095-4242988 สมุทรปราการ 7 กุมภาพันธ์ 2563
36 2038 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004318904585482 72-9769 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 095-4242988 สมุทรปราการ 7 กุมภาพันธ์ 2563
37 2305 นางสาวสุรีมาศ เมืองแมน TYNS 031000108966042115908947104 70-9617 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 087-9233105 ปทุมธานี 20 เมษายน 2563
38 2339 บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด TYNS 031000108966004716907542055 86-2028 สระบุรี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 036 358642-4 สระบุรี 28 เมษายน 2563
39 2340 บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด TYNS 031000108966003917918685484 86-7082 สระบุรี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 036 358642-4 สระบุรี 28 เมษายน 2563
40 2417 บริษัท แหลมฉบัง ซี.แอล.ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966000120900888090 73-0883 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-391-6080 ชลบุรี 15 พฤษภาคม 2563
41 2525 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด TYNS 031000108966004318904571995 73-6076 ชลบุรี รถหัวลาก 10 ล้อ 033-672098 ชลบุรี 1 มิถุนายน 2563
42 2526 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด TYNS 031000108966004318904575681 73-6077 ชลบุรี รถหัวลาก 10 ล้อ 033-672098 ชลบุรี 1 มิถุนายน 2563
43 2615 บริษัท สุขใส รีไซเคิล จำกัด TYNS 031000108966005316912517058 82-2204 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 094-3493427 สมุทรสาคร 22 มิถุนายน 2563
44 2627 บริษัท เอกอุทัย จำกัด TYNS 031000108966000217909551651 89-1602 นครราชสีมา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น (044) 938-994-5 utumporn.p@aekuthai.com พระนครศรีอยุธยา 23 มิถุนายน 2563
45 2640 บริษัท เสริมพงษ์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด TYNS 031000108966004516903391816 83-4465 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 080-462-7700 somkiat.kludprom@th.yazaki.com นนทบุรี 29 มิถุนายน 2563
46 2641 บริษัท เสริมพงษ์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด TYNS 031000108966004716902884502 83-4466 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 080-462-7700 somkiat.kludprom@th.yazaki.com นนทบุรี 29 มิถุนายน 2563
47 2678 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004318904570989 65-2899 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-012-7888ต่อ 524 สระบุรี 24 กรกฎาคม 2563
48 2679 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด TYNS 031000108966004318904570385 65-2900 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-012-7888ต่อ 524 สระบุรี 24 กรกฎาคม 2563
49 2822 บริษัท เจเนอรัล เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด TYNS 031000108966004516903378789 84-1785 สมุทรปราการ รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-999-7884 somkiat.kludprom@th.yazaki.com สมุทรปราการ 28 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:52:11