ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 509 บริษัท ลีมิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด TST 046000200000000142171235613 81-3660 เพชรบุรี รถ 4 ล้อ ยาง6 เส้น 02-4520325-8 เพชรบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
2 1306 บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล จำกัด TST 046000200000000142171034408 82-7869 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2102 9120 ปทุมธานี 25 กันยายน 2562
3 1411 บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล จำกัด TST 046000200000000142180239557 82-4826 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2102 9120 ปทุมธานี 7 ตุลาคม 2562
4 1469 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด TST 046000200000000142180239770 82-7953 สมุทรปราการ 4 ล้อ ยาง6 เส้น 034490717-9 สมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2562
5 1470 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด TST 046000200000000142180340281 83-5450 สมุทรปราการ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034490717-9 สมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2562
6 1471 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด TST 046000200000000142180340582 83-8501 สมุทรปราการ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034490717-9 สมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2562
7 1472 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด TST 046000200000000142180340677 83-8502 สมุทรปราการ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034490717-9 สมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2562
8 1473 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด TST 046000200000000142180239771 84-2392 สมุทรปราการ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034490717-9 สมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2562
9 1474 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด TST 046000200000000142180340517 84-1755 สมุทรปราการ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034490717-9 สมุทรสาคร 15 ตุลาคม 2562
10 2348 บริษัท สหธรรมทรานสปอร์ต (1996) จำกัด TST 046000200000000142180239857 60-0008 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2495063 อำเภอศรีราชา จังหวังชลบุรี 30 เมษายน 2563
11 2349 บริษัท สหธรรมทรานสปอร์ต (1996) จำกัด TST 046000200000000142180542771 63-7989 กรุงเทพมหานคร รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2495063 อำเภอศรีราชา จังหวังชลบุรี 30 เมษายน 2563
12 2541 บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล จำกัด TST 046000200000000142171235458 82-6293 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2102 9120 ปทุมธานี 9 มิถุนายน 2563
13 2590 บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล จำกัด TST 046000200000000142171236078 บบ-3746 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2102 9120 ปทุมธานี 16 มิถุนายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:27:37