ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 2662 บริษัท วาสินีอุตสาหกรรม จำกัด TPIT 059000100000868998038138984 82-9915 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0844279081 ราชบุรี 16 กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:19:26