ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 437 บริษัท บางบอน ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000864507031241432 70-4744 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9315975 สมุทรสาคร 6 พฤศจิกายน 2561
2 438 บริษัท บางบอน ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000300000864507032320524 70-7390 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9315975 สมุทรสาคร 6 พฤศจิกายน 2561
3 978 บริษัท เอส. เอส.เจ รีไซเคิล จำกัด THAI GPS 025000300000868998037260813 81-4438 เชียงราย รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 053-659687 เชียงราย 29 พฤษภาคม 2562
4 1151 บริษัท เอ็นแอนด์เจ อินเตอร์ เทรด (555) จำกัด THAI GPS 025000600000359857080995723 71-1296 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1023047 บริษัท เอ็นแอนด์เจ อินเตอร์ เทรด (555) จำกัด 26 สิงหาคม 2562
5 1345 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835029767535 ฒถ-4321 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
6 1346 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000300000864507031239360 61-4506 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
7 1347 นายคมสาร ด่านสมบัติสกุล THAI GPS 025000300000864507032280066 1ฒต-171 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
8 1348 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000864507030050891 63-5716 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
9 1349 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835029200594 62-4969 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
10 1350 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835028618804 63-6425 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
11 1351 นายคมสาร ด่านสมบัติสกุล THAI GPS 025000200000863835029745374 1ฒต-1231 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
12 1352 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835027883615 61-1616 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
13 1353 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835028616964 ฒผ-341 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
14 1354 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835029171753 60-7733 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
15 1355 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835029189615 1ฒฉ-187 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
16 1356 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835029176927 ถต-6134 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
17 1357 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000300000864507032291030 61-4959 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
18 1358 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835028612898 62-4996 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
19 1359 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835029165557 ฒง-6049 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
20 1360 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000300000864507031395592 ฒบ-5699 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
21 1361 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835028607229 ฒฬ-3149 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
22 1362 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000863835029201279 1ฒฒ-540 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
23 1363 นายคมสาร ด่านสมบัติสกุล THAI GPS 025000200000863835024998208 ฒภ-6644 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
24 1364 นายคมสาร ด่านสมบัติสกุล THAI GPS 025000300000864507032290354 ฒห-5335 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
25 1365 นางแสงทอง กล่อมเกลี้ยง THAI GPS 025000300000864507031400020 ฒธ-91 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
26 1366 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000864507031265258 ฒอ-4705 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-996-8777 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
27 1367 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000200000864507030332505 61-6161 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
28 1417 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000300000864606043040947 76-4922 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10เส้น 082-996-8777, สมุทรปราการ 7 ตุลาคม 2562
29 1418 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000300000864606043041606 70-6370 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 7 ตุลาคม 2562
30 1419 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000300000864606043040913 70-7772 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6เส้น 082-996-8777, สมุทรปราการ 7 ตุลาคม 2562
31 1420 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด THAI GPS 025000300000864606043078590 60-8118 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6เส้น 086-650-5519 สมุทรปราการ 7 ตุลาคม 2562
32 1478 นายประธาน หรมาส THAI GPS 025000600000359857082436569 ผต-9523 นครราชสีมา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-2932776 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)จำกัด 17 ตุลาคม 2562
33 1479 นางสาวณัฐชยา ตาป้อ THAI GPS 025000600000359857082446758 ถต-9046 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-8835808 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)จำกัด 17 ตุลาคม 2562
34 1480 นายภิรมย์ ปิ่นทอง THAI GPS 025000600000359857082457060 ผอ-2815 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 083-8509930 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)จำกัด 17 ตุลาคม 2562
35 1481 นายบัวผัน คำสวัสดิ์ THAI GPS 025000600000359857082446246 70-0344 กาฬสินธุ์ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 087-0987610 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)จำกัด 17 ตุลาคม 2562
36 1482 นายสมปอง วงษ์เลิง THAI GPS 025000600000359857082454554 72-1676 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-7231391 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)จำกัด 17 ตุลาคม 2562
37 1483 นางสายฝน แสงพิจิตร THAI GPS 025000600000359857082446584 70-0808 หนองบัวลำภู รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 061-1599975 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)จำกัด 17 ตุลาคม 2562
38 1739 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.รีไซเคิล THAI GPS 025000300000864606044982170 86-4645 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 082-461-7276stp_recycle@hotmail.com ชลบุรี 19 สิงหาคม 2563
39 1891 นายอุดม ถาติ๊บ THAI GPS 025000000000359857082653684 บม-1105 เชียงราย รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-3889391 เชียงราย 27 ธันวาคม 2562
40 1939 นายอุดม ถาติ๊บ THAI GPS 025000000000359857082653599 บย-3136 เชียงราย รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 082-2287538 เชียงราย 14 มกราคม 2563
41 2036 บริษัท เอส.เอ.สยามรีคัฟเวอร์รี่ จำกัด THAI GPS 025000600000359857081910507 85-6276 สุพรรณบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-5499798 สุพรรณบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2563
42 2077 บริษัท บานไม่รู้โรยขนส่ง(2002) จำกัด THAI GPS 025000600000359857080988637 71-0447 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217421 นครปฐม 19 กุมภาพันธ์ 2563
43 2078 บริษัท บานไม่รู้โรยขนส่ง(2002) จำกัด THAI GPS 025000300000864507031243800 71-0448 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217421 นครปฐม 19 กุมภาพันธ์ 2563
44 2079 บริษัท บานไม่รู้โรยขนส่ง(2002) จำกัด THAI GPS 025000300000864507032286964 71-2457 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217421 นครปฐม 19 กุมภาพันธ์ 2563
45 2080 บริษัท บานไม่รู้โรยขนส่ง(2002) จำกัด THAI GPS 025000300000864507032306390 70-8853 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217421 นครปฐม 19 กุมภาพันธ์ 2563
46 2081 บริษัท บานไม่รู้โรยขนส่ง(2002) จำกัด THAI GPS 025000600000359857080512528 70-8558 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217421 นครปฐม 19 กุมภาพันธ์ 2563
47 2144 บริษัท ส.เจริญชัยรีไซเคิล จำกัด THAI GPS 025000400000867688039943380 1ฒท-5025 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217421 นครปฐม 5 มีนาคม 2563
48 2145 บริษัท ส.เจริญชัยรีไซเคิล จำกัด THAI GPS 025000400000863003044805612 ฒบ-222 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217421 นครปฐม 5 มีนาคม 2563
49 2146 นายจีรยุทธ จารุยงยศ THAI GPS 025000400000863003044763795 ปอ-8036 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217421 นครปฐม 5 มีนาคม 2563
50 2147 นางสาวนิภา จงจอหอ THAI GPS 025000400000863003044810018 2ฒง-210 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217421 นครปฐม 5 มีนาคม 2563
51 2148 นายอนุโรจน์ ทรัพย์แสงสว่าง THAI GPS 025000400000863003044791721 2ฒง-208 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217421 นครปฐม 5 มีนาคม 2563
52 2149 นางสาววลัยลักษณ์ จารุยงยศ THAI GPS 025000400000863003043386473 2ฒห-7183 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217421 นครปฐม 5 มีนาคม 2563
53 2211 บริษัท เคดีแบตเตอรี่ จำกัด THAI GPS 025000400000863003044764314 83-1219 ราชบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
54 2212 บริษัท เคดีแบตเตอรี่ จำกัด THAI GPS 025000400000863003044763753 83-3050 ราชบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
55 2213 นางสาวศิริลักษณ์ เริ่มดำริห์ THAI GPS 025000400000863003044805703 บม-7424 ประจวบคีรีขันธ์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
56 2214 นางน้ำผึ้ง หลักศิลา THAI GPS 025000400000863003043394287 รษ-1526 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
57 2215 นางน้ำผึ้ง หลักศิลา THAI GPS 025000400000863003043394337 ผข-4096 นครปฐม รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
58 2216 นายมานพ หลักศิลา THAI GPS 025000400000863003043373406 บร-4279 กาญจนบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
59 2217 นายมานพ หลักศิลา THAI GPS 025000400000863003044762334 บม-6744 กาญจนบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
60 2218 นายเวนิช หลักศิลา THAI GPS 025000400000863003043389733 2ฒผ-3072 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
61 2219 นายษิณาวัฏ ก้อนนาค THAI GPS 025000400000863003044762177 บธ-2957 อุทัยธานี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
62 2220 นายพนม สาโรชสกุลชัย THAI GPS 025000400000863003043377233 ณง-4990 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
63 2221 นายรุ่งโรจน์ รัตนโสภณ THAI GPS 025000400000863003043397306 ผษ-4121 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
64 2222 นายชาตรี บุญทับ THAI GPS 025000400000863003044792307 ถพ-9667 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
65 2223 นายสุภสัณห์ ตระการชัยศิริ THAI GPS 025000400000863003044762946 2ฒพ-5505 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
66 2224 นายอุดมพงษ์ เพลินภูเขียว THAI GPS 025000400000863003044793735 บฉ-3953 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 26 มีนาคม 2563
67 2324 นายเกรียงไกร ล้อคำ THAI GPS 025000100000869103024305478 83-0236 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0611563561 ฉะเชิงเทรา 28 เมษายน 2563
68 2544 บริษัท ธาดากร ทรานสปอร์ต จำกัด THAI GPS 025000200000863835029193120 71-2522 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-713-9220 156 หมู่ที่1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 9 มิถุนายน 2563
69 2545 บริษัท ธาดากร ทรานสปอร์ต จำกัด THAI GPS 025000300000864507031244550 71-3719 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-369-0161 156 หมู่ที่1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 9 มิถุนายน 2563
70 2572 บริษัท เอส.เอส.เจ.รีไซเคิล จำกัด THAI GPS 025000300000868998036983944 81-9143 เชียงราย รถ 4 ล้อ ยาง 6เส้น 053-659687 เชียงราย 12 มิถุนายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:09:26