ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 767 บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002616 82-7172 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-026124-6 ระยอง 3 ธันวาคม 2561
2 768 บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002614 82-8322 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-026124-6 ระยอง 3 ธันวาคม 2561
3 769 บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002615 83-1252 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-026124-6 ระยอง 3 ธันวาคม 2561
4 770 บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002613 ผก-6356 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 038-026124-6 ระยอง 3 ธันวาคม 2561
5 771 บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002617 ผก-6357 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 038-026124-6 ระยอง 3 ธันวาคม 2561
6 814 บริษัท เวิลด์เทกซ์คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002594 บธ-2064 กำแพงเพชร รถ 4 ล้อ ยาง 5 เส้น 085-480-9913 สมุทรสาคร 14 ธันวาคม 2561
7 815 บริษัท เวิลด์เทกซ์คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002626 บฉ-605 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 5 เส้น 085-480-9913 สมุทรสาคร 14 ธันวาคม 2561
8 1116 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001308 84-1636 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 20 สิงหาคม 2562
9 1138 นายอนุชา พรมกระโทก SiamGPS 1200001000000000000T1004604 88-8930 นครราชสีมา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-1143405 นครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562
10 1140 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1000922 83-9804 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
11 1141 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1000919 84-0572 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
12 1142 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002745 83-2741 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
13 1143 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1000924 83-1037 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
14 1144 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1000921 83-9011 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
15 1145 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1000916 83-7207 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
16 1146 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1000920 83-7593 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
17 1147 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1000918 83-8486 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
18 1148 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1000923 83-9805 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
19 1149 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1002838 84-0274 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
20 1150 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001122 84-0469 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2701 0882-4 สมุทรปราการ 26 สิงหาคม 2562
21 1171 นายเต็งชัย ธนพลังกร SiamGPS 1200001000000000000T2000432 บน-2433 นนทบุรี รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-209-9943 กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2562
22 1172 นางสาวพัชรินทร์ ธนพลังกร SiamGPS 1200001000000000000T2000433 ถช-4481 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 087-821-9991 กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2562
23 1173 นางสี ชมบุหรั่ง SiamGPS 1200001000000000000T2000470 ฒพ-7182 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 083-890-1769 สมุทรปราการ 29 สิงหาคม 2562
24 1174 นายชาญชัย มณีรัตน์ประภา SiamGPS 1200001000000000000T2000472 ฒศ-9838 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 098-742-2459 กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2562
25 1175 นายชาญชัย มณีรัตน์ประภา SiamGPS 1200001000000000000T2000473 98-4963 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก ลักษณะ 1 ส่วนบุคคล 098-742-2459 กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2562
26 1176 นายปัญญา ชาดี SiamGPS 1200001000000000000T2000471 50-8324 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก ลักษณะ 1 ส่วนบุคคล 081-481-3597 กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2562
27 1177 นางนารี ศรีกนก SiamGPS 1200001000000000000T2000469 ฒธ-2256 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 064-562-4289 กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2562
28 1257 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1000877 72-6364 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 0-3844-5958 ชลบุรี 3 กันยายน 2562
29 1258 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001769 70-6282 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 0-3844-5958 ชลบุรี 3 กันยายน 2562
30 1259 นายอรุณรัก จินะใจ SiamGPS 1200001000000000000T2001415 82-4400 เพชรบูรณ์ รถบรรทุก ลักษณะ 1 ส่วนบุคคล 088-420-0270 เพชรบูรณ์ 3 กันยายน 2562
31 1269 บริษัท ธันวาสถาพร ทรานสปอร์ต จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T2000764 72-5743 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 02-130-7899 สมุทรปราการ 11 กันยายน 2562
32 1283 นายวีระ กล่ำดิษฐ์ SiamGPS 1200001000000000000T2000848 ตธ-8597 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 081-3739092 กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2562
33 1440 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001725 71-4000 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445958 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
34 1441 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001715 71-0800 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445959 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
35 1442 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001735 71-1800 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445960 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
36 1443 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001753 71-3313 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445961 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
37 1444 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001726 71-3332 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445962 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
38 1445 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001759 71-4001 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445963 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
39 1446 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001741 71-5558 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445964 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
40 1447 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001771 71-0376 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445965 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
41 1448 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001733 71-5557 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445966 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
42 1449 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001772 71-2277 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445967 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
43 1450 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1000875 72-5486 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445968 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
44 1451 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1000901 72-5487 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445969 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
45 1452 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T1004120 72-9138 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445970 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
46 1453 นางสาวฉัตรพร วงค์ตาโสม SiamGPS 1200001000000000000E1001770 บร-4582 พระนครศรีอยุธยา รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565016 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
47 1454 นายสุก บุญเหมาะ SiamGPS 1200001000000000000E1001635 บร-4577 พระนครศรีอยุธยา รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565017 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
48 1455 นายวุฒิศักดิ์ อังคะนาวิน SiamGPS 1200001000000000000E1001714 ฒธ-1693 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565018 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
49 1456 นายไชยวุฒิ ฉ่ำบุตร SiamGPS 1200001000000000000E1001751 1ฒช-8119 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565019 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
50 1457 บริษัท ตันติชล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001754 ผม-7507 ชลบุรี รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565020 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
51 1458 นายศิริกร ตันติราพันธ์ SiamGPS 1200001000000000000E1001760 ฒฒ-1732 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565021 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
52 1459 นางสาวฉัตรพร วงค์ตาโสม SiamGPS 1200001000000000000E1001767 2ฒง-3854 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565022 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
53 1460 นายแดง หิรัญรัตน์ SiamGPS 1200001000000000000E1001766 บร-9886 พระนครศรีอยุธยา รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565023 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
54 1461 นายนพดล พ้นความทุกข์ SiamGPS 1200001000000000000E1001626 บล-133 พระนครศรีอยุธยา รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565024 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
55 1462 นายสุรพล แผ่นทอง SiamGPS 1200001000000000000T1000263 บง-9832 มุกดาหาร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565025 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
56 1463 นางณัฐวดี ศรีธาตุ SiamGPS 1200001000000000000E1001752 บน-762 พระนครศรีอยุธยา รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565026 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
57 1464 นางอภิญญา ศิริรักษ์ SiamGPS 1200001000000000000E1001861 ยข-1520 ชลบุรี รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565027 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
58 1465 นายนพดล พ้นความทุกข์ SiamGPS 1200001000000000000E1001713 ยข-4270 ชลบุรี รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 095-5565028 สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562
59 1466 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1001724 71-2727 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 038-445970 ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562
60 1618 นางสาวอารยา เที่ยงวงษ์ SiamGPS 1200001000000000000T2001695 87-7867 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก ลักษณะ 1 ส่วนบุคคล 098-9249325 กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2562
61 1689 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขำปลอดขนส่ง SiamGPS 1200001000000000000E1000990 70-5764 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 081-0774171 สุราษฎร์ธานี 20 พฤศจิกายน 2562
62 1690 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขำปลอดขนส่ง SiamGPS 1200001000000000000E1000991 70-5757 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 081-0774171 สุราษฎร์ธานี 20 พฤศจิกายน 2562
63 1691 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขำปลอดขนส่ง SiamGPS 1200001000000000000E1000857 70-5755 สุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อ ยาง 12 เส้น 081-0774171 สุราษฎร์ธานี 20 พฤศจิกายน 2562
64 1881 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.โปรดักส์ แอนด์เซอร์วิส SiamGPS 1200001000000000000T1001114 ฒจ-9549 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 02-4373662 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
65 1882 บริษัท เค คูณ ซัพพลายส์ จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T2001660 บธ-5228 ปทุมธานี รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [ตู้บรรทุก] 02-0390372 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
66 1883 นายศิริพล เครือน้อย SiamGPS 1200001000000000000T2001661 ปล-6343 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 02-0390372 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
67 1884 นายทองอวบ เหมือนนรุธ SiamGPS 1200001000000000000T2001555 ณจ-4250 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 099-1244212 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
68 1885 นายประมวล ธรรมนาม SiamGPS 1200001000000000000T2001763 บบ-6786 สุรินทร์ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 089-8612969 สมุทรปราการ 27 ธันวาคม 2562
69 1886 นางสาวพัชรพร พันธมุย SiamGPS 1200001000000000000T2001762 บห-5965 นครสวรรค์ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 085-4493282 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
70 1887 นายสินทอน กัญญาพัน SiamGPS 1200001000000000000T2001662 1ฒก-660 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 089-2118491 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
71 1888 นางสาวฤทัยรัตน์ ขวัญสุด SiamGPS 1200001000000000000T2001556 2ฒฆ-5027 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 084-0083577 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
72 1889 นายสุชาญ ภูวนารถวัฒนา SiamGPS 1200001000000000000T1000370 ฒฬ-2304 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 086-9744108 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
73 1890 นายทนงศักดิ์ ระฆังทอง SiamGPS 1200001000000000000T2001554 ผท-167 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 085-3381706 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
74 1899 นายวิทชัย ขุราษี SiamGPS 1200001000000000000T2002303 2ฒฌ-6639 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 092-2626713 กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2562
75 1948 นายกฤษฎา ตันเจริญ SiamGPS 1200001000000000000T2002687 ลล-2161 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) [กระบะบรรทุก] 085-9595042 ปทุมธานี 21 มกราคม 2563
76 2082 นายฉลาด จันทสิทธิ์ SiamGPS 1200001000000000000E1002406 80-8935 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 1 ส่วนบุคคล 081-9196851 บริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2563
77 2083 นายฉลาด จันทสิทธิ์ SiamGPS 1200001000000000000E1002408 80-7812 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 1 ส่วนบุคคล 098-6794762 บริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2563
78 2084 นางลำดวน ดวงเกวียน SiamGPS 1200001000000000000E1002416 51-5734 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก ลักษณะ 1 ส่วนบุคคล 080-9124598 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 20 กุมภาพันธ์ 2563
79 2127 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) SiamGPS 1200001000000000000E1002382 84-3498 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-0289728-37 สมุทรปราการ 3 มีนาคม 2563
80 2345 นายชัยพล ยมรัตน์ SiamGPS 1200001000000000000E1002768 ฒจ-6030 กรุงเทพมหานคร 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 088-0226044 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 เมษายน 2563
81 2434 นายกฤษฎา ตันเจริญ SiamGPS 1200001000000000000E1002810 บธ-7093 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-0390372 ปทุมธานี 15 พฤษภาคม 2563
82 2479 นางสาวอรณี ก้อนคง SiamGPS 1200001000000000000E1002587 82-8086 พิษณุโลก รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 080 4652826 พิษณุโลก 22 พฤษภาคม 2563
83 2528 บริษัท เอสทีซี รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1002790 84-0508 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 090-4135958 สมุทรปราการ 4 มิถุนายน 2563
84 2529 บริษัท เอสทีซี รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1002791 84-3069 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 090-4135958 สมุทรปราการ 4 มิถุนายน 2563
85 2530 บริษัท เอสทีซี รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000E1002792 83-8548 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 090-4135958 สมุทรปราการ 4 มิถุนายน 2563
86 2534 นายธงไชย ดอนสกุล SiamGPS 1200001000000000000T2003366 ตข3068 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-4313340 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 4 มิถุนายน 2563
87 2639 นายกิติชัย วิทยาวงศ์ SiamGPS 1200001000000000000T2002430 1ฒม-807 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-6242283 doc@wcd106.com กรุงเทพมหานคร 25 มิถุนายน 2563
88 2714 บริษัท พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T2000047 86-4008 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-190634 ชลบุรี 25 สิงหาคม 2563
89 2715 บริษัท พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T2000048 85-1877 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-190634 ชลบุรี 25 สิงหาคม 2563
90 2716 บริษัท พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T2004044 85-7818 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-190634 ชลบุรี 25 สิงหาคม 2563
91 2717 บริษัท พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T2004041 86-4307 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-190634 ชลบุรี 25 สิงหาคม 2563
92 2718 บริษัท พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T2004042 86-4306 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-190634 ชลบุรี 25 สิงหาคม 2563
93 2719 บริษัท พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด SiamGPS 1200001000000000000T2004038 84-5772 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-190634 ชลบุรี 25 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:41:19