ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 2113 บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด PWM 102000200000000000000500632 50-7830 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 815 5888 สมุทรปราการ 3 มีนาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:47:56