ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1947 บริษัท ชัยปราการ เม็ททัล จำกัด Oriscom 041000200000000060061007386 70-6400 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 20833799 ปทุมธานี 21 มกราคม 2563
2 2542 นายวิชัย สุขใส Oriscom 041000100000000000059045186 81-4271 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-6381635 สมุทรสาคร 9 มิถุนายน 2563
3 2543 บริษัท สุขใส รีไซเคิล จำกัด Oriscom 041000100000000000059045187 81-9053 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-6381635 สมุทรสาคร 9 มิถุนายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:57:30