ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 274 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000600000000003061838560 79-7893 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
2 275 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000600000000AI3061838531 78-8612 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
3 276 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000600000000003061838558 60-2481 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
4 277 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000800000000003081841924 63-8502 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
5 278 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000400000863789022588614 63-1396 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
6 279 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000400000863789022581775 63-1395 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
7 280 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000400000863789022592152 60-6673 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
8 281 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000100000351856045213311 60-6675 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
9 282 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000200000000001061839525 62-8380 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
10 283 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000200000000002061836943 62-3295 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
11 284 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000200000000002061836117 62-5803 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
12 285 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000200000000002061836962 62-2776 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
13 286 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000300000359769034354255 62-9734 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
14 287 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000300000359769034354339 62-9735 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
15 288 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000300000359769034354081 62-9736 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
16 289 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000400000863789022745677 63-5647 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
17 290 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000400000863789021917475 63-4849 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
18 291 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000001701401778 63-8650 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
19 292 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011770105715 63-9197 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
20 293 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011773204081 64-0595 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
21 294 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011773203680 64-0594 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
22 295 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000600000000AI3061838555 63-3605 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
23 296 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000600000000003061838667 63-3606 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
24 297 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000800000000003081841906 63-7161 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
25 298 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000100000351856040673758 70-8908 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
26 299 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000100000351856040738395 70-8902 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 30 กันยายน 2561
27 454 บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด One link 003000900000000011871802735 70-0812 สมุทรสงคราม รถบรรทุก 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 20 พฤศจิกายน 2561
28 455 บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด One link 003000600000000003061838358 70-0922 สมุทรสงคราม รถบรรทุก 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 20 พฤศจิกายน 2561
29 456 บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด One link 003000300000359769034372067 70-0862 สมุทรสงคราม รถบรรทุก 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 20 พฤศจิกายน 2561
30 457 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000900000000011701904424 70-0589 อ่างทอง รถ6 ล้อ ยาง10 เส้น 097-1212072 20 พฤศจิกายน 2561
31 458 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000900000000011701904561 70-0594 อ่างทอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 097-1212072 20 พฤศจิกายน 2561
32 459 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000900000000011701904202 70-0634 อ่างทอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 097-1212072 20 พฤศจิกายน 2561
33 460 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000900000000011701904045 70-0679 อ่างทอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 097-1212072 20 พฤศจิกายน 2561
34 461 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000900000000011701904126 70-0681 อ่างทอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 097-1212072 20 พฤศจิกายน 2561
35 462 บริษัท วิเศษสิริวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000900000000011701904311 70-0832 อ่างทอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 097-1212072 20 พฤศจิกายน 2561
36 800 บริษัท สยาม ลูป ออยล์ จำกัด One link 003000200000000002061836785 83-2575 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 092-269-3192 ปทุมธานี 12 ธันวาคม 2561
37 1277 บริษัท กัญ เพลย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด One link 003000900000000011973100611 96-7077 กรุงเทพมหานคร 10 ล้อ บาง 10 เส้น 0 93363-2455 กรุงเทพมหานคร 12 กันยายน 2562
38 1288 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด One link 003001500000867688030299006 70-7168 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 23 กันยายน 2562
39 1289 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด One link 003001500000867688030290690 81-9907 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 23 กันยายน 2562
40 1290 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด One link 003001500000867688032268389 81-9755 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 23 กันยายน 2562
41 1291 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด One link 003001500000867688032331450 82-0113 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 23 กันยายน 2562
42 1292 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด One link 003001500000867688032335402 82-0141 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 23 กันยายน 2562
43 1293 นายละมัย เอี่ยมจินดา One link 003001500000867688030283950 82-0225 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 095-538-6137 สมุทรสาคร 20 พฤษภาคม 2563
44 1415 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด One link 003000900000000011871101715 84-0598 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 08 1946 8914 สระบุรี 7 ตุลาคม 2562
45 1431 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011875203204 65-0822 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-25309082 สระบุรี 15 ตุลาคม 2562
46 1432 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011874501439 64-8936 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 15 ตุลาคม 2562
47 1433 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011874501952 64-8937 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0-25309082 สระบุรี 15 ตุลาคม 2562
48 1532 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด One link 003000900000000011871101701 84-3404 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 08 1946 8914 สระบุรี 25 ตุลาคม 2562
49 1734 บริษัท ไทยเอเซีย 14001 จำกัด One link 003000200000000002061837411 71-5354 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-7023370 พระนครศรีอยุธยา 27 พฤศจิกายน 2562
50 1751 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000900000000011973100898 64-0560 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-9356848 สระบุรี 29 พฤศจิกายน 2562
51 1818 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030007000005J07C41PAJ8285E 65-5623 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-9356848 สระบุรี 20 ธันวาคม 2562
52 1819 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030011000004H03A9CPAJ1683F 65-5624 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-9356848 สระบุรี 20 ธันวาคม 2562
53 1820 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030007000005J07C42GAJB30B2 65-5625 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-9356848 สระบุรี 20 ธันวาคม 2562
54 1821 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030007000005J07C42GAJ9E31D 65-5626 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-9356848 สระบุรี 20 ธันวาคม 2562
55 1903 บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด One link 003000900000000011873803534 99-5162 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก 10 ล้อ 0655040514 3 มกราคม 2563
56 1906 บริษัท เฉลิมชัยอุตสาหกรรม จำกัด One link 003000900000000011701904234 81-7215 นนทบุรี รถบรรทุก 10 ล้อ 0657245850 3 มกราคม 2563
57 1907 บริษัท เฉลิมชัยอุตสาหกรรม จำกัด One link 003000900000000011701904113 82-0270 นนทบุรี รถบรรทุก 6 ล้อ 0657245851 3 มกราคม 2563
58 1936 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030011000004H03A9CPAJ70BAD 65-5622 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-9356848 สระบุรี 9 มกราคม 2563
59 1991 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030011000004H03A9CPAJ6C13F 64-0545 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-9356848 สระบุรี 30 มกราคม 2563
60 1992 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030011000004H03A9CPAJ22586 64-3149 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-9356848 สระบุรี 30 มกราคม 2563
61 1993 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011973101115 65-3465 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-9356848 สระบุรี 30 มกราคม 2563
62 1994 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011773203604 2ฒฆ-5879 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-9356848 สระบุรี 30 มกราคม 2563
63 1995 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000011773203611 2ฒฆ-2030 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-9356848 สระบุรี 30 มกราคม 2563
64 1996 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000900000000011973101147 64-2214 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-9356848 สระบุรี 30 มกราคม 2563
65 2248 บริษัท แคนดู โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด One link 003000900000000011871501847 71-2587 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-157 0389 สระบุรี 7 เมษายน 2563
66 2249 บริษัท แคนดู โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด One link 003000900000000011871501829 71-2615 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-157 0389 ปทุมธานี 7 เมษายน 2563
67 2250 บริษัท แคนดู โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด One link 003000900000000011871501685 71-2592 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-157 0389 ปทุมธานี 7 เมษายน 2563
68 2289 บริษัท ฟอรืซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด One link 003000900000000011871501583 71-1778 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-157 0389 ปทุมธานี 9 เมษายน 2563
69 2290 บริษัท ฟอรืซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด One link 003000900000000011871501672 71-1816 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-157 0389 ปทุมธานี 9 เมษายน 2563
70 2291 บริษัท ฟอรืซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด One link 003000900000000011871501558 71-1817 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-157 0389 ปทุมธานี 9 เมษายน 2563
71 2293 บริษัท ฟอรืซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด One link 003000900000000011871501223 71-1820 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-157 0389 ปทุมธานี 9 เมษายน 2563
72 2294 บริษัท ฟอรืซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด One link 003000300000359769034310547 71-1772 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-157 0389 ปทุมธานี 9 เมษายน 2563
73 2405 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด One link 003000900000000011773902264 71-7857 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 074-448115 สงขลา 12 พฤษภาคม 2563
74 2406 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด One link 003000900000000011773904184 71-7858 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 074-448115 สงขลา 12 พฤษภาคม 2563
75 2407 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด One link 003000900000000011744400842 71-7904 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 074-448115 สงขลา 12 พฤษภาคม 2563
76 2408 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด One link 003000900000000011744400936 71-7902 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 074-448115 สงขลา 12 พฤษภาคม 2563
77 2409 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด One link 003000900000000011873803200 71-8718 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 074-448115 สงขลา 12 พฤษภาคม 2563
78 2410 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด One link 003000900000000011873803440 71-8717 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 074-448115 สงขลา 12 พฤษภาคม 2563
79 2411 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด One link 003000900000000011872402746 71-8965 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 074-448115 สงขลา 12 พฤษภาคม 2563
80 2412 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด One link 003000900000000011770800058 71-8962 สงขลา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 074-448115 สงขลา 12 พฤษภาคม 2563
81 2586 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000600000000003061837833 63-3730 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
82 2587 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000600000000003061838087 63-3224 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
83 2588 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000600000000003061838085 63-3225 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
84 2589 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000600000000003061838090 63-3226 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
85 2601 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000600000000003061838616 63-3728 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
86 2602 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000400000863789021722958 63-7146 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
87 2603 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 003000400000863789022715134 63-7147 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
88 2604 บริษัท แหลมฉบัง ซี.แอล.ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000500000357042060341774 73-2417 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8038015 ชลบุรี 17 มิถุนายน 2563
89 2605 บริษัท แหลมฉบัง ซี.แอล.ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000500000357042060002319 73-2384 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8038015 ชลบุรี 17 มิถุนายน 2563
90 2644 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000012070200593 65-8030 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-9356848 pimsinee_25@hotmail.com สระบุรี 30 มิถุนายน 2563
91 2645 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 003000900000000012070200684 65-8106 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-9356848 pimsinee_25@hotmail.com สระบุรี 30 มิถุนายน 2563
92 2648 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030011000006B03495PAJC09F6 65-8120 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-9356848 สระบุรี 2 กรกฎาคม 2563
93 2649 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด One link 0030011000006B03495PAJ44F71 65-8121 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-9356848 สระบุรี 2 กรกฎาคม 2563
94 2650 บริษัท เพียว เพียว-ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003001500000865851039226949 73-4706 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-827-2830 ชลบุรี 2 กรกฎาคม 2563
95 2667 นายรุ่งศักดิ์ วีระพันธ์ One link 003000900000000011870501452 82-0095 ระยอง รถบรรทุก 10 ล้อ หัวลาก 0 875038118wipsaruta@onelink.co.th ระยอง 24 กรกฎาคม 2563
96 2668 บริษัท วีระพันธ์ พี.เอ็ม ทรานสปอร์ต จำกัด One link 003000900000000011772406370 71-7966 ระยอง รถบรรทุก 10 ล้อ 0 875038118wipsaruta@onelink.co.th ระยอง 24 กรกฎาคม 2563
97 2672 นายรุ่งศักดิ์ วีระพันธ์ One link 003000900000000011772406995 81-6094 ระยอง รถบรรทุก 10 ล้อ หัวลาก 0 875038118wipsaruta@onelink.co.th ระยอง 24 กรกฎาคม 2563
98 2706 นายณรงค์ แววเพ็ชร์ One link 003001500000867688030113058 71-9081 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9063272pimsinee_25@hotmail.com สระบุรี 19 สิงหาคม 2563
99 2721 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 00300180000000T015820421093 65-8934 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2563
100 2722 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด One link 00300180000000T015820421889 65-8979 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2563
101 2768 บริษัท ไทยโชติทวี จำกัด One link 003000900000000012072402898 84-1531 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ 02-817-8259thaiphumoil@hotmail.com สมุทรปราการ 14 กันยายน 2563
102 2773 บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัด One link 003000900000000011875203677 83-1674 พระนครศรีอยุธยา รถบรรทุก 6 ล้อ 0944428254 พระนครศรีอยุธยา 16 กันยายน 2563
103 2774 บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัด One link 003000900000000011975002896 83-7208 พระนครศรีอยุธยา รถบรรทุก 10 ล้อ 0944428254 พระนครศรีอยุธยา 16 กันยายน 2563
104 2775 นายรุ่งศักดิ์ วีระพันธ์ One link 003000900000000011871501612 72-0856 ระยอง รถบรรทุก 10 ล้อ หัวลาก 0643021907 ระยอง 16 กันยายน 2563
105 2790 บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัด One link 003000900000000011875203353 บม-9128 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ 0944428254 พระนครศรีอยุธยา 25 กันยายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:08:18