ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 375 บริษัท นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด NEXGEN 055000200000357042067953191 82-9675 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-017440 ระยอง 16 ตุลาคม 2561
2 376 บริษัท นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด NEXGEN 055000200000357042067924713 82-3071 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-017440 ระยอง 16 ตุลาคม 2561
3 377 บริษัท นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด NEXGEN 055000200000357042067930942 82-5291 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-017440 ระยอง 16 ตุลาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:48:10