ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 867 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินชนาขนส่ง Mymove 02800040000000GBBN601005100 70-0923 สุพรรณบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0898141917 สมุทรสาคร 31 มกราคม 2562
2 868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ โลจิสติกส์ Mymove 02800040000000GBNF611100137 70-8190 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0898141917 สมุทรสาคร 31 มกราคม 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:52:40