ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 655 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด MappointAsia 005000600000863835021091744 82-8681 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ 084-900-0989 ชลบุรี 30 พฤศจิกายน 2561
2 656 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด MappointAsia 005000600000863835021090977 82-6704 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ 084-900-0989 ชลบุรี 30 พฤศจิกายน 2561
3 1070 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด MappointAsia 005000600000868998030737502 71-2148 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02 0195500-7 ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562
4 1071 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด MappointAsia 005000500000013777002152534 70-5972 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02 0195500-7 ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562
5 1072 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด MappointAsia 005000500000013777002150397 70-6791 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02 0195500-7 ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562
6 1073 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด MappointAsia 005000500000013777002150496 2ฒฆ-9205 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 0195500-7 ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562
7 1074 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด MappointAsia 005000500000863835021283473 2ฒฌ-2795 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 0195500-7 ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562
8 1115 บริษัท ปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด MappointAsia 005000800000864507032171992 70-6480 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-345074 ปทุมธานี 20 สิงหาคม 2562
9 1160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน MappointAsia 00500010000000000ID00010458 90-8533 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2369 2329-30 สมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2562
10 1598 บริษัท สมบัติบริบูรณ์ จำกัด MappointAsia 005000800000864606044896842 51-3675 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 09 2479 6215 กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2562
11 1599 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835024611357 75-4865 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
12 1600 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835024582905 75-9731 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
13 1601 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835024605839 75-9732 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
14 1602 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835028615602 75-9903 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
15 1603 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835028953540 75-9904 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
16 1604 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835020301821 75-9905 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
17 1605 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029166324 78-9804 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
18 1606 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029196529 75-9122 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
19 1607 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835020300112 76-2764 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
20 1608 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835025903381 76-2765 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
21 1609 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835021029082 78-4459 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
22 1610 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835024597184 78-4460 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
23 1611 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000600000863835026307061 79-1409 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
24 1612 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด MappointAsia 005000800000864507032219346 79-1410 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691197 ระยอง 13 พฤศจิกายน 2562
25 1808 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029213290 82-0079 ปราจีนบุรี บรรทุก 10 ล้อ 02-6345230 ต่อ 3211 ปราจีนบุรี 20 ธันวาคม 2562
26 1809 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835028621063 82-0083 ปราจีนบุรี บรรทุก 10 ล้อ 02-6345230 ต่อ 3211 ปราจีนบุรี 20 ธันวาคม 2562
27 1810 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029198889 82-0074 ปราจีนบุรี บรรทุก 10 ล้อ 02-6345230 ต่อ 3211 ปราจีนบุรี 20 ธันวาคม 2562
28 1811 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029186553 82-0071 ปราจีนบุรี บรรทุก 10 ล้อ 02-6345230 ต่อ 3211 ปราจีนบุรี 20 ธันวาคม 2562
29 1812 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029166316 82-0081 ปราจีนบุรี บรรทุก 10 ล้อ 02-6345230 ต่อ 3211 ปราจีนบุรี 20 ธันวาคม 2562
30 1813 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835028598808 81-5051 ปราจีนบุรี บรรทุก 10 ล้อ 02-6345230 ต่อ 3211 ปราจีนบุรี 20 ธันวาคม 2562
31 1814 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029177420 82-0080 ปราจีนบุรี บรรทุก 10 ล้อ 02-6345230 ต่อ 3211 ปราจีนบุรี 20 ธันวาคม 2562
32 1915 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000500000013226006796722 70-6968 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
33 1916 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000800000864507032201310 64-3918 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
34 1917 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000600000863835021286500 70-6989 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
35 1918 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000600000863835029179350 65-1961 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
36 1919 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000600000863835024610375 70-6966 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
37 1920 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000500000013949006566908 70-6965 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
38 1921 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000500000013949006565728 70-6962 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
39 1922 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000500000013949006562261 70-6960 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
40 1923 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000600000863835020880980 70-6964 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
41 1924 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000500000013949006563863 70-6944 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
42 1925 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000800000868998031039361 65-5905 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 8 มกราคม 2563
43 1937 บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด MappointAsia 005000500000013949006562469 บต-7771 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 9 มกราคม 2563
44 1938 บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด MappointAsia 005000500000013949006997574 บจ-6063 ปทุมธานี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 9 มกราคม 2563
45 2117 นายสมควร ผงผัน MappointAsia 005000800000868998035584917 บล-9370 สระบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 08 5423 6657 สระบุรี 3 มีนาคม 2563
46 2313 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน MappointAsia 005000600000868998030740688 90-8502 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-8191244-53 สมุทรปราการ 20 เมษายน 2563
47 2314 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน MappointAsia 005000500000012896001082988 90-8643 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-8191244-53 สมุทรปราการ 20 เมษายน 2563
48 2315 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน MappointAsia 005000500000012896001093613 90-8503 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-8191244-53 สมุทรปราการ 20 เมษายน 2563
49 2316 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน MappointAsia 005000800000864507032180068 86-7092 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-8191244-53 สมุทรปราการ 20 เมษายน 2563
50 2519 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด MappointAsia 005000800000864606045880720 65-8098 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-4169777 สมุทรสาคร 26 พฤษภาคม 2563
51 2540 บริษัท รีเคม เทค จำกัด MappointAsia 005000300000000000898166756 76-4589 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 084-2152444 ปทุมธานี 16 มิถุนายน 2563
52 2628 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) MappointAsia 005000600000863835023149599 81-4835 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 24 มิถุนายน 2563
53 2629 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) MappointAsia 005000600000863835024262938 81-4838 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 24 มิถุนายน 2563
54 2630 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) MappointAsia 005000600000863835024262326 81-4839 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 24 มิถุนายน 2563
55 2631 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) MappointAsia 005000600000863835024263795 81-4840 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 24 มิถุนายน 2563
56 2632 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) MappointAsia 005000600000863835029178915 82-1071 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 24 มิถุนายน 2563
57 2633 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) MappointAsia 005000600000863835028572845 81-4847 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 24 มิถุนายน 2563
58 2634 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029200271 81-9676 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 24 มิถุนายน 2563
59 2635 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835029211724 82-0073 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 25 มิถุนายน 2563
60 2636 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด MappointAsia 005000600000863835028610546 82-0075 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 085-8353836 ปราจีนบุรี 25 มิถุนายน 2563
61 2671 บริษัท ปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด MappointAsia 00500010000000000ID00005650 71-1899 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-2095070admin@taiun.com ปทุมธานี 24 กรกฎาคม 2563
62 2712 บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด MappointAsia 150000100000868998035590104 70-1302 สมุทรสงคราม รถ 10 ล้อ ยาง 10เส้น 034-725515kritsanatransport@hotmail.com สระบุรี 25 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:18:25