ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรยา ไซเคิล เทรน MONOGPS 019000500000520182701000190 82-6392 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2978 8694 ปทุมธานี 29 พฤศจิกายน 2561
2 651 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรยา ไซเคิล เทรน MONOGPS 019000300000000001219300147 83-2312 ปทุมธานี รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 0 2978 8694 ปทุมธานี 29 พฤศจิกายน 2561
3 997 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด MONOGPS 019000300000000001238102918 71-6476 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 4 ไม่ประจำทาง 088-4569997 ชลบุรี 7 เมษายน 2563
4 998 บริษัท วัฒนารุ่งกิจ ขนส่ง จำกัด MONOGPS 019000300000000001238102948 72-4721 สมุทรปราการ รถบรรทุก ลักษณะ 3 ไม่ประจำทาง 094-8249356 สมุทรปราการ 26 มิถุนายน 2562
5 1902 บริษัท ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด MONOGPS 019000600000359857082472101 85-7561 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 082-2561322 ชลบุรี 3 มกราคม 2563
6 2073 บริษัท เอส.เอส.อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MONOGPS 019000500000520174601000108 84-2930 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1366272 สมุทรปราการ 19 กุมภาพันธ์ 2563
7 2320 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศดี ทรานสปอร์ต MONOGPS 019000500000520184201000571 71-9713 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-2095070 ปทุมธานี 28 เมษายน 2563
8 2327 บริษัท จรรยา ไซเคิล เทรน จำกัด MONOGPS 019000500000520190301001672 83-4452 ปทุมธานี รถบรรทุก ลักษณะ 1 ส่วนบุคคล 0 2978 8694 ปทุมธานี 28 เมษายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:17:15