ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 353 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด MI 015000900000000000334000833 71-6936 ชลบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-744-1400 ต่อ 301 ชลบุรี 10 ตุลาคม 2561
2 354 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด MI 015000900000000000334000834 71-6937 ชลบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-744-1400 ต่อ 301 ชลบุรี 10 ตุลาคม 2561
3 355 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด MI 015000900000000000334000820 71-6993 ชลบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-744-1400 ต่อ 301 ชลบุรี 10 ตุลาคม 2561
4 356 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด MI 015000900000000000334000823 72-7025 ชลบุรี 4 ล้อ ยาง 8 เส้น 02-744-1400 ต่อ 301 พระนครศรีอยุธยา 10 ตุลาคม 2561
5 357 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด MI 015000900000000000334000835 71-7014 ชลบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-744-1400 ต่อ 301 ชลบุรี 10 ตุลาคม 2561
6 465 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด MI 015000300000000033954920167 70-2555 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-719001-6 พระนครศรีอยุธยา 23 พฤศจิกายน 2561
7 466 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด MI 015000300000000033954920284 71-5157 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-719001-6katanyus@mobileinnovation.co.th พระนครศรีอยุธยา 19 สิงหาคม 2563
8 467 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด MI 015000300000000033954920180 70-2859 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-719001-6 พระนครศรีอยุธยา 25 พฤศจิกายน 2561
9 468 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด MI 015000500000864507031361644 70-8487 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-719001-6 พระนครศรีอยุธยา 26 พฤศจิกายน 2561
10 469 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด MI 015000500000864507031329757 71-1610 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-719001-6 พระนครศรีอยุธยา 27 พฤศจิกายน 2561
11 470 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด MI 015000500000864507031329823 71-2571 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-719001-6 พระนครศรีอยุธยา 28 พฤศจิกายน 2561
12 471 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด MI 015000500000864507031332751 บท-9242 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 035-719001-6 พระนครศรีอยุธยา 29 พฤศจิกายน 2561
13 551 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) MI 015001100000865851039118666 85-2150 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7977961 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
14 552 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) MI 015001100000865851039153234 84-0148 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7977961 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
15 553 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) MI 015001100000865851039154240 83-8269 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7977961 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
16 554 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) MI 015001100000865851039160098 85-5382 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7977961 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
17 555 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) MI 015001100000865851039118070 83-7895 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7977961 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
18 772 บริษัท บีพีที ทรานสปอร์ต (2012) จำกัด MI 015000900000000000334000855 70-7678 ระยอง ลากจูง ไม่ประจำทาง 0898342093 ระยอง 4 ธันวาคม 2561
19 976 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) MI 015000500000863835029939183 81-1870 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 036-240930 สระบุรี 28 พฤษภาคม 2562
20 977 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) MI 015000500000863835028324304 84-1225 สระบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 036-240930 สระบุรี 29 พฤษภาคม 2562
21 1390 บริษัท กรีนเมทัลส์(ประเทศไทย)จำกัด MI 015000800000000000623000422 82-8096 ฉะเชิงเทรา 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-575557 ชลบุรี 1 ตุลาคม 2562
22 1391 บริษัท กรีนเมทัลส์(ประเทศไทย)จำกัด MI 015000800000000000623000368 82-8097 ฉะเชิงเทรา 3 เพลา 6ล้อยาง10เส้น 038-575557 ชลบุรี 1 ตุลาคม 2562
23 1392 บริษัท กรีนเมทัลส์(ประเทศไทย)จำกัด MI 015000800000000000623000370 82-6468 ฉะเชิงเทรา 2 เพลา 4ล้อยาง6เส้น 038-575557 ฉะเชิงเทรา 1 ตุลาคม 2562
24 1596 บริษัท กรีนเมทัลส์(ประเทศไทย)จำกัด MI 015001300000867688039780170 2ฒณ-9486 กรุงเทพมหานคร 2เพลา4ล้อยาง4เส้น 038-575557 ชลบุรี 8 พฤศจิกายน 2562
25 2665 บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด MI 015000900000000000334001581 76-9560 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-452824-5katanyus@mobileinnovation.co.th ชลบุรี 24 กรกฎาคม 2563
26 2666 บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด MI 015000900000000000334001572 76-6728 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-452824-5katanyus@mobileinnovation.co.th ชลบุรี 24 กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:03:58