ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1042 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702118293 70-1974 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
2 1043 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702118207 70-1967 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
3 1044 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000600000000001802228315 70-1975 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
4 1045 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702228498 70-1949 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
5 1046 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702228474 70-1082 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
6 1047 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702218567 70-1531 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
7 1048 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000600000000001902228033 70-1028 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
8 1049 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000600000000001902228016 70-1973 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 ปราจีนบุรี 9 สิงหาคม 2562
9 1050 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702228410 70-1737 ปราจีนบุรี 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-186-8449 ปราจีนบุรี 9 สิงหาคม 2562
10 1051 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702228330 70-1851 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
11 1052 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702218799 70-1081 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 ปราจีนบุรี 9 สิงหาคม 2562
12 1053 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000600000000001802218200 70-2301 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
13 1054 บริษัท 47 โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000600000000001802218196 70-2300 ปราจีนบุรี 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-186-8449 กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
14 1368 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภวัฒน์โลหะกาญณ์ Kratos 008000600000000001902218059 83-0631 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ชลบุรี 30 กันยายน 2562
15 1369 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภวัฒน์โลหะกาญณ์ Kratos 008000600000000001902218143 84-6861 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ชลบุรี 30 กันยายน 2562
16 1370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภวัฒน์โลหะกาญณ์ Kratos 008000600000000001902218142 85-5298 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ชลบุรี 30 กันยายน 2562
17 1524 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702218751 70-6183 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-3959340 ราชบุรี 24 ตุลาคม 2562
18 1525 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001802228017 70-6185 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-3959342 ราชบุรี 24 ตุลาคม 2562
19 1526 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702218745 70-6186 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-3959343 ราชบุรี 24 ตุลาคม 2562
20 1527 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702218757 70-6192 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-3959345 ราชบุรี 24 ตุลาคม 2562
21 1528 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001802228088 70-6243 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-3959350 ราชบุรี 24 ตุลาคม 2562
22 1529 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001802228086 70-6253 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-3959352 ราชบุรี 24 ตุลาคม 2562
23 1530 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000600000000001802218151 70-6264 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-3959353 ราชบุรี 24 ตุลาคม 2562
24 1531 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001702218824 บย-7373 ราชบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-3959354 ราชบุรี 24 ตุลาคม 2562
25 1904 บริษัท ดับบลิว.เอ.โลจิสติกส์ จำกัด Kratos 008000100000000001802218031 70-6197 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-3959339 ราชบุรี 3 มกราคม 2563
26 2797 บริษัทกรีนเอ็นไวรอนเม้นท์ แลนด์ฟิล จำกัด Kratos 008000100000000001802228003 81-8600 สระแก้ว รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 0638053103 สระแก้ว 6 ตุลาคม 2563
27 2814 บริษัทกรีนเอ็นไวรอนเม้นท์ แลนด์ฟิล จำกัด Kratos 008000300000000001703118002 81-8595 สระแก้ว รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 0626015466vi_vil_23@hotmail.com 21 ตุลาคม 2563
28 2816 บริษัทกรีนเอ็นไวรอนเม้นท์ แลนด์ฟิล จำกัด Kratos 008000100000000001802218088 81-9498 สระแก้ว รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 0638417126vi_vil_23@hotmail.com 21 ตุลาคม 2563
29 2818 บริษัทกรีนเอ็นไวรอนเม้นท์ แลนด์ฟิล จำกัด Kratos 008000100000000001802218048 81-9497 สระแก้ว รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น ,0638403173 21 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:05:44