ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1759 บริษัท ปานทอง ทรานสปอร์ต จำกัด JSIAM 035000600000000000008258097 1ฒฎ-1518 กรุงเทพมหานคร รถกระบะ 4 ล้อ 081-429-6758 jsiaminter@gmail.com กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2562
2 2256 บริษัท ดาวตะวันออก จำกัด JSIAM 035000100000000000JSIAM3579 72-7051 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง 086-310-1541 ชลบุรี 7 เมษายน 2563
3 2257 บริษัท ดาวตะวันออก จำกัด JSIAM 035000100000000000JSIAM3572 72-6270 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 086-310-1541 ชลบุรี 7 เมษายน 2563
4 2258 บริษัท ดาวตะวันออก จำกัด JSIAM 035000100000000000JSIAM3571 70-9326 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 2 ไม่ประจำทาง 086-310-1541 ชลบุรี 7 เมษายน 2563
5 2259 บริษัท ดาวตะวันออก จำกัด JSIAM 035000100000000000JSIAM3568 70-9333 ชลบุรี  รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง 086-310-1541 ชลบุรี 7 เมษายน 2563
6 2582 บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน JSIAM 035000400000000000JSIAM5791 97-4669 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-3124198 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
7 2596 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด JSIAM 035000100000000000JSIAM2824 71-5269 สมุทรปราการ  รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง 061-782-9224 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
8 2597 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด JSIAM 035000400000000000JSIAM5244 71-4645 สมุทรปราการ  รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง 061-782-9224 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
9 2598 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด JSIAM 035000400000000000JSIAM5284 71-5532 สมุทรปราการ  รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง 061-782-9224 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
10 2599 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด JSIAM 035000400000000000JSIAM7020 71-7554 สมุทรปราการ  รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง 061-782-9224 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
11 2600 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด JSIAM 035000400000000000JSIAM5117 71-3473 สมุทรปราการ  รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง 061-782-9224 สมุทรปราการ 2 กรกฎาคม 2563
12 2701 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด JSIAM 035000400000000000JSIAM5243 71-4644 สมุทรปราการ  รถบรรทุก ลักษณะ 1 ไม่ประจำทาง 061-782-9224 สมุทรปราการ 13 สิงหาคม 2563
13 2742 นางพลอย หมอนเมือง JSIAM 035000600000000000008318942 82-9321 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-395-1012ko_i_nu@hotmail.com สมุทรปราการ 8 กันยายน 2563
14 2809 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่ม พูน ผล รีไซเคิล JSIAM 035000400000000000JSIAM7174 86-0362 ชลบุรี รถบรรทุกลักษณะ1ส่วนบุคคล 086-058-9495jsiaminter@gmail.com ชลบุรี 16 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:43:50