ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 652 บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล(ไทยแลนด์) จำกัด Great Corner 00400000000000DA1ADB3310817 50-2149 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2673 9809-13 กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2561
2 653 บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล(ไทยแลนด์) จำกัด Great Corner 00400000000000DA1ADB3310818 ฒร-2545 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2673 9809-13 กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2561
3 654 บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล(ไทยแลนด์) จำกัด Great Corner 00400000000000DA1ADB3415799 ถฐ-8062 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2763 9809-13 กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2561
4 816 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 00400060000000JJ1CIB8000376 86-4517 ชลบุรี รถ 10 ล้อ ยาง 11 เส้น 038-209913-5 ชลบุรี 14 ธันวาคม 2561
5 817 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 00400040000000KL1CIB8300212 85-5260 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 7 เส้น 038-209913-5 ชลบุรี 14 ธันวาคม 2561
6 818 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 00400060000000JJ3CIB8300644 86-4585 ชลบุรี รถ 10 ล้อ ยาง 11 เส้น 038-209913-5 ชลบุรี 14 ธันวาคม 2561
7 819 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 00400040000000KL1CIB8300267 86-4618 ชลบุรี รถ 10 ล้อ ยาง 11 เส้น 038-209913-5 ชลบุรี 14 ธันวาคม 2561
8 820 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 00400060000000IL1CIA8300056 84-1742 ชลบุรี รถ 10 ล้อ ยาง 11 เส้น 038-209913-5 ชลบุรี 14 ธันวาคม 2561
9 821 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 00400060000000IL1CIA8300041 85-5316 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 7 เส้น 038-209913-5 ชลบุรี 14 ธันวาคม 2561
10 1117 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 00400060000000HL1CIA8300450 89-5238 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217420 นครปฐม 21 สิงหาคม 2562
11 1118 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 00400060000000IL1CIB8300371 88-4065 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217420 นครปฐม 21 สิงหาคม 2562
12 1119 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 00400060000000IL1CIB8300352 84-0013 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217420 นครปฐม 21 สิงหาคม 2562
13 1120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 00400060000000IJ3CIA8301199 88-9375 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217420 นครปฐม 21 สิงหาคม 2562
14 1121 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 00400060000000IJ3CIB8301232 88-4064 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217420 นครปฐม 21 สิงหาคม 2562
15 1122 นายกฤษณะ วงศ์ตระกูลกิจ Great Corner 004000800000358887094644414 บว-599 นครปฐม รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 21 สิงหาคม 2562
16 1136 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 004000800000358887096366784 2ฒญ-8180 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 16 ตุลาคม 2563
17 1137 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 004000800000358887096380223 ตข-2083 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 22 สิงหาคม 2562
18 1261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์เค บางบ่อ ทรานสปอร์ต Great Corner 00400060000000JJ3CIB8300216 71-6265 สมุทรปราการ รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-708-3214 สมุทรปราการ 4 กันยายน 2562
19 1296 บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด Great Corner 00400060000000KL1CIB8300510 2ฒฆ-9017 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 5 เส้น 02-1746199 สมุทรปราการ 25 กันยายน 2562
20 1297 บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด Great Corner 00400060000000KL1CIB8300512 2ฒฆ-9020 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 5 เส้น 02-1746199 สมุทรปราการ 25 กันยายน 2562
21 1298 บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด Great Corner 00400060000000KL1CIB8300516 2ฒฆ-4409 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 5 เส้น 02-1746200 สมุทรปราการ 25 กันยายน 2562
22 1299 บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด Great Corner 00400060000000KL1CIB8300515 2ฒค-4717 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 5 เส้น 02-1746201 สมุทรปราการ 25 กันยายน 2562
23 1695 นางญานี เรืองศิริโพธิ์พาน Great Corner 004000800000358887097419855 ผจ-3067 นครสวรรค์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217420 นครปฐม 20 พฤศจิกายน 2562
24 1696 นางญานี เรืองศิริโพธิ์พาน Great Corner 004000800000358887097417800 บห-9064 นครสวรรค์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217421 นครปฐม 20 พฤศจิกายน 2562
25 2054 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 004000800000358887097379786 90-1268 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217421 นครปฐม 11 กุมภาพันธ์ 2563
26 2055 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 004000800000358887097377640 90-1269 นครปฐม รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2217421 นครปฐม 11 กุมภาพันธ์ 2563
27 2056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ Great Corner 004000000000358887097756058 2ฒส-5494 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-2217421 กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2563
28 2191 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 00400000000000JJ3CIB8300509 86-6227 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-209913-5 ชลบุรี 23 มีนาคม 2563
29 2192 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 004000000000358887096732753 ถฐ-4040 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 038-209913-6 กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2563
30 2193 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 004000000000358887096758980 ถษ-2459 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 038-209913-7 กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2563
31 2194 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 004000000000358887096652647 2ฒช-2560 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 038-209913-8 กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2563
32 2195 บริษัท เลเซอร์เคมิคอล จำกัด Great Corner 00400000000000IJ1CIA8300917 ฒง-7800 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0-2749-8522-3 กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2563
33 2328 บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด Great Corner 004000000000000143190770163 บต-2295 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-753-2377 สมุทรปราการ 28 เมษายน 2563
34 2329 บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด Great Corner 004000000000000143190770105 บต-2296 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-753-2377 ระยอง 28 เมษายน 2563
35 2330 บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด Great Corner 004000700000000143190770132 83-1453 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-753-2377 สมุทรปราการ 28 เมษายน 2563
36 2664 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Great Corner 00400060000000KL1CIB8300260 86-7877 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0844279081 ราชบุรี 24 กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:11:25