ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 510 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081176521 1ฒฮ-8247 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561
2 511 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081183931 1ฒภ-5328 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561
3 512 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081172892 1ฒฮ-8243 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561
4 513 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081189235 2ฒศ-1042 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561
5 514 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081183881 2ฒษ-1333 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561
6 515 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081179061 ถพ-5077 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561
7 561 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081257149 1ฒช-7961 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561
8 1593 บริษัท จัสมิน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857082145970 83-6334 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2334 1070 ชลบุรี 8 พฤศจิกายน 2562
9 1594 บริษัท จัสมิน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Genius GPS 047000100000863835027180624 84-1265 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2334 1070 ชลบุรี 8 พฤศจิกายน 2562
10 1595 บริษัท จัสมิน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857082464520 83-4443 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2334 1070 ชลบุรี 8 พฤศจิกายน 2562
11 1707 บริษัท ช.มงคลทรัพย์ ซี แอล จำกัด Genius GPS 047000100000359857082460908 71-7884 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 086-3840533 ชลบุรี 20 พฤศจิกายน 2562
12 1732 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์อำไพ Genius GPS 047000100000868998035479696 82-5483 นครสวรรค์ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 090-7533459 นครสวรรค์ 25 พฤศจิกายน 2562
13 1733 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์อำไพ Genius GPS 047000100000863835026800735 83-0255 นครสวรรค์ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 090-7533459 นครสวรรค์ 25 พฤศจิกายน 2562
14 1875 บริษัท ซี พี เอส คอลเลคชั่น จำกัด Genius GPS 047000100000359857080896152 81-7028 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-440-460-3 ลานจอด 20 ธันวาคม 2562
15 1876 บริษัท ซี พี เอส คอลเลคชั่น จำกัด Genius GPS 047000100000359857080889124 81-9108 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-440-460-3 ลานจอด 20 ธันวาคม 2562
16 1985 นายฤทธิพัทธ์ จิโรภาสธัญสกุล Genius GPS 047000100000359857081901704 85-1389 ชลบุรี รถ 4ล้อ ยาง6เส้น 085-2795279 ชลบุรี 28 มกราคม 2563
17 2111 นางสาหร่าย คำสี Genius GPS 047000100000359857080075971 ถม-2120 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 086-3840533 สมุทรสาคร 3 มีนาคม 2563
18 2350 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081262925 ถพ-5076 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2563
19 2351 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081176562 1ฒช-7962 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2563
20 2352 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857082102708 2ฒห-593 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2563
21 2355 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด Genius GPS 047000100000359857081178824 2ฒส-2172 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-806-4341-4 กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2563
22 2741 บริษัท เอกชัยค้าถัง จํากัด Genius GPS 047000100000863003043372861 81-8813 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-4513402info@tkmetal.co.th สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2563
23 2798 หจก.คงสมบัติ ทรานสปอร์ท Genius GPS 025000200000864507031252082 72-0878 สมุทรปราการ รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-709-6256/064-465-4545annbenjawan99@gmail.com สมุทรปราการ 14 ตุลาคม 2563
24 2799 หจก.คงสมบัติ ทรานสปอร์ท Genius GPS 025000200000864507031226342 71-6446 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-709-6256/064-465-4545annbenjawan99@gmail.com สมุทรปราการ 14 ตุลาคม 2563
25 2800 หจก.คงสมบัติ ทรานสปอร์ท Genius GPS 025000200000864507031236887 71-5798 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-709-6256/064-465-4545annbenjawan99@gmail.com สมุทรปราการ 14 ตุลาคม 2563
26 2801 หจก.คงสมบัติ ทรานสปอร์ท Genius GPS 025000300000864507032291618 71-2728 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-709-6256/064-465-4545annbenjawan99@gmail.com สมุทรปราการ 14 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 22:59:55