ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 525 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด GPS URI 040000100000863835027446132 70-5917 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8529973 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
2 526 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด GPS URI 040000100000863835027720759 70-9126 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8529973 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
3 527 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด GPS URI 040000400000000142171033561 71-8989 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8529973 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
4 528 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด GPS URI 040000100000863835027189914 71-0961 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8529973 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
5 529 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด GPS URI 040000400000000142170524758 71-8048 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8529973 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
6 530 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด GPS URI 040000400000000142170831545 71-8488 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8529973 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
7 531 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด GPS URI 040000100000863835026325303 71-2246 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8529973 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
8 837 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) GPS URI 040000400000000142181054474 84-2298 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
9 838 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) GPS URI 040000400000000142180746221 82-3771 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
10 839 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) GPS URI 040000400000000142180746390 82-3775 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
11 840 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) GPS URI 040000400000000142181054527 84-2296 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
12 841 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) GPS URI 040000400000000143190870863 82-2447 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
13 842 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) GPS URI 040000400000000143190870986 81-8123 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
14 843 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด GPS URI 040000400000000143190870979 85-7256 สระบุรี รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
15 845 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด GPS URI 040000400000000142181054603 85-7258 สระบุรี รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
16 846 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด GPS URI 040000400000000142181054538 85-7259 สระบุรี รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
17 1617 นางมะลิวัลย์ ลาสันเทียะ GPS URI 040000200000000835027017693 83-7561 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 086-3840533 สระบุรี 14 พฤศจิกายน 2562
18 2095 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000500000000142181053186 70-1815 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
19 2096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000500000000142181053343 70-1816 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
20 2097 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000400000000153190973637 70-5734 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
21 2098 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000500000000142180543574 70-6157 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
22 2099 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000100000863835028614845 70-4563 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
23 2100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000400000000142171033471 70-5245 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
24 2101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000400000000142170730953 70-5385 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
25 2102 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000400000000142170526475 70-4677 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
26 2103 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000400000000142171033532 70-4199 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 2104 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000400000000142170730980 70-5396 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
28 2105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000400000000142180138075 70-2448 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
29 2106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง GPS URI 040000400000000142180138550 70-6032 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819434165 สมุทรสาคร 24 กุมภาพันธ์ 2563
30 2109 นายนพพล ลาสันเทียะ GPS URI 040000400000000142181054651 72-0025 สระบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-9007123 สระบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2563
31 2356 นายไกรสรส์ พันลา GPS URI 040000400000000142180138220 บย-3271 ลพบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 086-1377556 สระบุรี 30 เมษายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:28:20