ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 802 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทองธนวัฒน์ GPS TECH 042000600000359857081287682 83-3780 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0615355737 พระนครศรีอยุธยา 12 ธันวาคม 2561
2 1597 นายพิชิต ดวงคำ GPS TECH 042000600000359857082572306 ฒง-2134 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 094-6767772 นครปฐม 8 พฤศจิกายน 2562
3 1942 บริษัท รวยมหาศาล จำกัด GPS TECH 042000600000359857082780149 ฒภ-2528 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 085-913-8919 ฉะเชิงเทรา 14 มกราคม 2563
4 1943 บริษัท รวยมหาศาล จำกัด GPS TECH 042000600000359857082784927 1ฒช-7148 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 085-913-8919 ฉะเชิงเทรา 14 มกราคม 2563
5 1944 บริษัท รวยมหาศาล จำกัด GPS TECH 042000600000359857082780032 2ฒน-3813 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 085-913-8919 ฉะเชิงเทรา 14 มกราคม 2563
6 2088 นางสาวจันทร์แรม พันทอง GPS TECH 042000600000359857082961350 83-5421 สมุทรปราการ รถบรรทุกส่วนบุคคล 084-423-6669 สมุทรปราการ 20 กุมภาพันธ์ 2563
7 2089 นางสาวจันทร์แรม พันทอง GPS TECH 042000600000359857082961749 83-6068 สมุทรปราการ รถบรรทุกส่วนบุคคล 084-423-6669 สมุทรปราการ 20 กุมภาพันธ์ 2563
8 2090 บริษัท เจ เทคโนโลยี เวสท์ จำกัด GPS TECH 042000300000864507031384250 86-3321 ชลบุรี รถบรรทุกส่วนบุคคล 081-329-9995 สมุทรปราการ 20 กุมภาพันธ์ 2563
9 2196 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด GPS TECH 042000600000359857082856543 86-4640 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 2 ส่วนบุคคล 038-468441 ชลบุรี 23 มีนาคม 2563
10 2197 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด GPS TECH 042000100000000044961020058 85-7290 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 2 ส่วนบุคคล 038-468441 ชลบุรี 23 มีนาคม 2563
11 2656 บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จำกัด GPS TECH 042000600000359857083125229 86-8078 ชลบุรี รถบรรทุก ส่วนบุคคล 081-9338071 ชลบุรี 13 กรกฎาคม 2563
12 2703 บริษัท ไดกิ อลูมียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด GPS TECH 042000100000000044961020081 86-0491 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 2 ส่วนบุคคล 038-468441safety_1@dik-th.in.th ชลบุรี 19 สิงหาคม 2563
13 2704 บริษัท ไดกิ อลูมียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด GPS TECH 042000300000864507031361362 85-4879 ชลบุรี รถบรรทุก ลักษณะ 2 ส่วนบุคคล 038-027513safety_1@dik-th.in.th ระยอง 19 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:25:21