ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1723 นายไพรสณฑ์ บุญเพ็ง GPS CONNECTION 066000200000000003082858934 บม-24 ฉะเชิงเทรา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-7040184 ฉะเชิงเทรา 25 พฤศจิกายน 2562
2 2094 นายธนกฤต จากเมืองปัก GPS CONNECTION 066000100000000001061839175 83-1173 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 087-150-3296 ระยอง 21 กุมภาพันธ์ 2563
3 2115 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด GPS CONNECTION 066000200000000005081857917 83-3031 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-637937 ระยอง 3 มีนาคม 2563
4 2157 บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด GPS CONNECTION 066000100000000003061837741 83-1383 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-637938 ระยอง 10 มีนาคม 2563
5 2158 บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด GPS CONNECTION 066000100000000003061837775 83-1591 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-637939 ระยอง 10 มีนาคม 2563
6 2789 คุณอารมย์ สำเภาเงิน GPS CONNECTION 066000200000000003082858007 82-0988 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 819052176sa.siamrecovery@hotmail.com สมุทรสาคร 24 กันยายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:34:47