ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1490 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000100000863835020689779 82-7367 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 17 ตุลาคม 2562
2 1491 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000100000863835020683442 82-7695 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 17 ตุลาคม 2562
3 1492 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000100000863835020545211 83-5373 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 17 ตุลาคม 2562
4 1493 บริษัท อินเตอร์ชล จำกัด Fasttrackgps 167000200000861311005204572 84-7129 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 2 เส้น 038-387383 ชลบุรี 21 ตุลาคม 2562
5 1494 บริษัท อินเตอร์ชล จำกัด Fasttrackgps 167000100000868998035994116 86-5308 ชลบุรี รถ10ล้อ ยาง 10 เส้น 038-387384 ชลบุรี 21 ตุลาคม 2562
6 1533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000200000861311007953150 ฒถ-3165 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
7 1534 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000200000861311008683798 บต-4439 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
8 1535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000200000861311008699240 ยจ-2637 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
9 1536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000200000861311007621732 บท-3761 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
10 1537 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000100000863835020528589 83-8321 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
11 1538 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000100000868998038020059 84-3216 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
12 1539 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภพเคมีภัณฑ์แอนด์ซัพพลาย Fasttrackgps 167000100000868998038024044 84-3233 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-816-2898-9 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
13 2331 บริษัท เอี่ยมค้า ถัง จำกัด Fasttrackgps 167000200000861311007989311 81-6074 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034 458173-4 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
14 2332 บริษัท เอี่ยมค้า ถัง จำกัด Fasttrackgps 167000200000861311007616724 81-6075 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034 458173-4 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
15 2333 บริษัท เอี่ยมค้า ถัง จำกัด Fasttrackgps 167000200000861311007619645 81-5980 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034 458173-4 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
16 2334 บริษัท เอี่ยมค้า ถัง จำกัด Fasttrackgps 167000200000861311007576944 81-5981 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034 458173-4 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
17 2415 นายชุมพล พรมลี Fasttrackgps 167000100000864507032330838 70-8322 ขอนแก่น รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0924523147 ชลบุรี 15 พฤษภาคม 2563
18 2416 นายชุมพล พรมลี Fasttrackgps 167000200000861311005590137 70-7608 ขอนแก่น รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0924523147 ชลบุรี 15 พฤษภาคม 2563
19 2436 บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำกัด Fasttrackgps 167000200000861311004384037 บย-2521 สระบุรี กระบะบรรทุก 081-9078085 บจก.สุธีค้าถัง2499 20 พฤษภาคม 2563
20 2437 นายสุธี วิจิตรอักษรกุล Fasttrackgps 167000100000013777001165990 94-4927 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุก 081-9078085 บจก.สุธีค้าถัง2499 20 พฤษภาคม 2563
21 2438 บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำกัด Fasttrackgps 167000100000013777007548454 81-9816 สมุทรสาคร รถบรรทุก 081-9078085 บจก.สุธีค้าถัง2499 20 พฤษภาคม 2563
22 2439 บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำกัด Fasttrackgps 167000600000013777001168978 ตต-63 กรุงเทพมหานคร กระบะบรรทุก 081-9078085 บจก.สุธีค้าถัง2499 20 พฤษภาคม 2563
23 2440 นายสุธี วิจิตรอักษรกุล Fasttrackgps 167000100000013777001300795 ตว-1461 กรุงเทพมหานคร กระบะบรรทุก 081-9078085 บจก.สุธีค้าถัง2499 20 พฤษภาคม 2563
24 2441 บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำกัด Fasttrackgps 167000100000868998037250863 81-7773 สมุทรสาคร รถบรรทุก 081-9078085 บจก.สุธีค้าถัง2499 20 พฤษภาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:40:28