ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 439 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตรซัพพลาย FORTH 002000300000000000000517008 62-6995 เชียงใหม่ รถ10ล้อ 081-8857419 เชียงใหม่ 15 พฤศจิกายน 2561
2 440 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตรซัพพลาย FORTH 002000300000000000000517009 81-8893 เชียงใหม่ รถ10ล้อ 081-8857419 เชียงใหม่ 15 พฤศจิกายน 2561
3 441 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตรซัพพลาย FORTH 002000300000000000000517010 82-1967 เชียงใหม่ รถ10ล้อ 081-8857419 เชียงใหม่ 15 พฤศจิกายน 2561
4 484 บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด FORTH 002000000000000000000523057 บษ-679 นครปฐม รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2703 6464 สมุทรปราการ 27 พฤศจิกายน 2561
5 485 บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด FORTH 002000000000000000000523056 1ฒม-5434 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2703 6464 สมุทรปราการ 27 พฤศจิกายน 2561
6 486 บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด FORTH 002000400000000000000519581 84-2397 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 080-970-1939 สมุทรปราการ 28 มกราคม 2563
7 773 นายบุญรอด โสภาภาพ FORTH 002000300000000000000516702 83-1623 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-782-7563 ชลบุรี 12 ธันวาคม 2561
8 824 บริษัท ยูเนี่ยนคอมปาวด์ จำกัด FORTH 002000000000000000000524188 ถณ-6188 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2811 4414-6 กรุงเทพมหานคร 28 ธันวาคม 2561
9 825 บริษัท ยูเนี่ยนคอมปาวด์ จำกัด FORTH 002000000000000000000524189 89-4387 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2811 4414-6 กรุงเทพมหานคร 28 ธันวาคม 2561
10 826 บริษัท ยูเนี่ยนคอมปาวด์ จำกัด FORTH 002000000000000000000524190 88-4037 นครปฐม รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2811 4414-6 กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2563
11 827 บริษัท ยูเนี่ยนคอมปาวด์ จำกัด FORTH 002000000000000000000524191 1ฒง-2329 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2811 4414-6 กรุงเทพมหานคร 28 ธันวาคม 2561
12 933 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000100000000000000462285 70-5884 สมุทรปราการ 10 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
13 934 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000513031 72-3520 สมุทรปราการ 10 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
14 935 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000513032 72-3549 สมุทรปราการ 10 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
15 936 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000516915 71-8184 สมุทรปราการ 10 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
16 937 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000516916 71-8182 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
17 938 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000516962 71-5619 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
18 939 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000517980 70-6946 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
19 940 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522519 71-9579 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
20 941 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522520 71-7828 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
21 942 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522592 71-9577 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
22 943 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522593 70-6515 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
23 944 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522594 71-7657 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
24 945 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522595 71-8792 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
25 946 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522596 71-4462 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
26 947 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522597 71-8790 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
27 948 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522598 71-7259 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
28 949 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522599 71-8867 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
29 950 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000522600 71-1534 สมุทรปราการ 12 ล้อ 02-7435550 แพรกษา กรุงเทพ 28 มีนาคม 2562
30 951 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด FORTH 002000300000000000000509070 83-1683 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 28 มีนาคม 2562
31 952 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด FORTH 002000300000000000000509071 83-1682 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 28 มีนาคม 2562
32 953 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด FORTH 002000400000000000000517973 83-0121 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 28 มีนาคม 2562
33 954 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด FORTH 002000400000000000000524840 82-8630 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 28 มีนาคม 2562
34 955 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000000000000000000301033 บธ-1608 กำแพงเพชร กระบะ 4 ล้อ 02-7435550 สำโรง กรุงเทพ 10 เมษายน 2562
35 956 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000000000000000000301035 83-9372 สมุทรปราการ กระบะ 4 ล้อ 02-7435550 สำโรง กรุงเทพ 10 เมษายน 2562
36 957 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000000000000000000414495 83-8496 สมุทรปราการ กระบะ 4 ล้อ 02-7435550 สำโรง กรุงเทพ 10 เมษายน 2562
37 958 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด FORTH 002000000000000000000414500 ณค-3475 กรุงเทพมหานคร กระบะ 4 ล้อ 02-7435550 สำโรง กรุงเทพ 10 เมษายน 2562
38 1008 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000512487 60-1266 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
39 1009 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000512484 60-1267 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
40 1010 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000512485 60-1268 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
41 1011 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000512483 60-1269 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
42 1012 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000512488 60-1270 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
43 1013 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000512489 60-1272 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
44 1014 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000512482 60-1273 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
45 1015 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000512486 60-1327 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
46 1016 บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000520528 98-7516 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562
47 1393 บริษัท เอช.เจ.ซี. ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด FORTH 002000400000000000000526637 52-2982 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098 256 4734 ปราจีนบุรี 2 ตุลาคม 2562
48 1394 บริษัท เอช.เจ.ซี. ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด FORTH 002000400000000000000525713 99-1160 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098 256 4734 ปราจีนบุรี 2 ตุลาคม 2562
49 1540 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000511844 70-3105 พิษณุโลก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 055-321-555 พิษณุโลก 25 ตุลาคม 2562
50 1541 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000511843 70-3107 พิษณุโลก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 055-321-555 พิษณุโลก 25 ตุลาคม 2562
51 1542 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000511845 70-3109 พิษณุโลก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 055-321-555 พิษณุโลก 25 ตุลาคม 2562
52 1543 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000511338 70-3111 พิษณุโลก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 055-321-555 พิษณุโลก 25 ตุลาคม 2562
53 1544 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000507170 70-2787 พิษณุโลก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 055-321-555 พิษณุโลก 25 ตุลาคม 2562
54 1545 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000511326 70-2780 พิษณุโลก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 055-321-555 พิษณุโลก 25 ตุลาคม 2562
55 1699 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด FORTH 002000000000000000000533917 82-2057 ฉะเชิงเทรา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-589749 ถึง 53 ฉะเชิงเทรา 20 พฤศจิกายน 2562
56 1700 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด FORTH 002000000000000000000533920 82-2075 ฉะเชิงเทรา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-589749 ถึง 53 ฉะเชิงเทรา 20 พฤศจิกายน 2562
57 1701 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด FORTH 002000000000000000000533915 82-2048 ฉะเชิงเทรา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-589749 ถึง 53 ฉะเชิงเทรา 20 พฤศจิกายน 2562
58 1702 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด FORTH 002000000000000000000533918 82-2084 ฉะเชิงเทรา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-589749 ถึง 53 ฉะเชิงเทรา 20 พฤศจิกายน 2562
59 1703 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด FORTH 002000000000000000000532304 82-2066 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-589749 ถึง 53 ฉะเชิงเทรา 20 พฤศจิกายน 2562
60 1704 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด FORTH 002000000000000000000533916 82-9653 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-589749 ถึง 53 ฉะเชิงเทรา 20 พฤศจิกายน 2562
61 1705 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด FORTH 002000000000000000000533919 82-9662 ฉะเชิงเทรา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-589749 ถึง 53 ฉะเชิงเทรา 20 พฤศจิกายน 2562
62 1706 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด FORTH 002000400000000000000532303 83-2362 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-589749 ถึง 53 ฉะเชิงเทรา 20 พฤศจิกายน 2562
63 1731 บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จำกัด FORTH 002000000000000000000505900 83-1385 ระยอง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-687800-1,3 ระยอง 25 พฤศจิกายน 2562
64 1795 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000504746 1ฒส-4968 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 13 ธันวาคม 2562
65 1796 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000504747 1ฒส-4969 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 13 ธันวาคม 2562
66 1797 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000505896 52-1200 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 13 ธันวาคม 2562
67 1798 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000505897 52-1199 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 13 ธันวาคม 2562
68 1799 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000505898 52-1356 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 13 ธันวาคม 2562
69 1800 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000505899 52-1357 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 13 ธันวาคม 2562
70 1801 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000515314 95-8783 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 13 ธันวาคม 2562
71 1940 บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000523095 83-5399 สมุทรปราการ รถ10ล้อ 086-334-6113 222 หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 14 มกราคม 2563
72 1941 บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000523093 83-5325 สมุทรปราการ รถ10ล้อ 086-334-6114 222 หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 14 มกราคม 2563
73 1963 บริษัท กรีนเซฟ รีไซเคิ้ล จำกัด FORTH 002000400000000000000523058 83-8467 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 080-970-1939 สมุทรปราการ 27 มกราคม 2563
74 1964 บริษัท กรีนเซฟ รีไซเคิ้ล จำกัด FORTH 002000400000000000000523055 83-6852 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 080-970-1939 สมุทรปราการ 27 มกราคม 2563
75 1965 บริษัท กรีนเซฟ รีไซเคิ้ล จำกัด FORTH 002000400000000000000523059 83-6345 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 080-970-1939 สมุทรปราการ 27 มกราคม 2563
76 1966 บริษัท กรีนเซฟ รีไซเคิ้ล จำกัด FORTH 002000400000000000000523060 83-9833 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 080-970-1939 สมุทรปราการ 27 มกราคม 2563
77 1978 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000511324 70-2817 พิษณุโลก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 055-321-555 พิษณุโลก 27 มกราคม 2563
78 1979 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000300000000000000511335 70-2781 พิษณุโลก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 055-321-555 พิษณุโลก 27 มกราคม 2563
79 2019 นายสุเพชร บัวบน FORTH 002000000000000000000536064 72-7808 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 084-917-6758 ระยอง 3 กุมภาพันธ์ 2563
80 2021 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000535701 53-2361 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 3 กุมภาพันธ์ 2563
81 2022 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด FORTH 002000000000000000000535594 53-2368 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 3 กุมภาพันธ์ 2563
82 2039 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวินเมทัลดรัม FORTH 002000000000000000000460625 81-9954 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-448563 สมุทรสาคร 7 กุมภาพันธ์ 2563
83 2040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวินเมทัลดรัม FORTH 002000000000000000000460624 82-0051 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-448564 สมุทรสาคร 7 กุมภาพันธ์ 2563
84 2071 บริษัท วามิน เคมีคัล จำกัด FORTH 002000400000000000000535973 99-3019 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 6 เส้น 02 - 2460162 กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2563
85 2085 บริษัท วามิน เคมีคัล จำกัด FORTH 002000400000000000000536078 2ฒฌ-2125 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02 - 2460162 กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2563
86 2153 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด FORTH 002000400000000000000532999 65-4490 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-1158618 ฉะเชิงเทรา 5 มีนาคม 2563
87 2154 บริษัท โมโน อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด FORTH 002000000000000000000536246 98-4672 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 081-936-2678 บริษัท โมโน อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 10 มีนาคม 2563
88 2155 บริษัท โมโน อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด FORTH 002000000000000000000536247 ตค-8828 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 081-936-2678 บริษัท โมโน อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 10 มีนาคม 2563
89 2166 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน แอนด์ เอ็นวาย ทรานสปอร์ต FORTH 002000300000000000000511715 70-8641 สมุทรปราการ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 093-5191562 สมุทรปราการ 10 มีนาคม 2563
90 2251 บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000533420 50-3701 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-908-1977-9 ปทุมธานี 7 เมษายน 2563
91 2252 บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000533428 97-4021 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-908-1977-9 ปทุมธานี 7 เมษายน 2563
92 2253 บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000533427 50-9775 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-908-1977-9 ปทุมธานี 7 เมษายน 2563
93 2277 บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด FORTH 002000300000000000000516237 82-5065 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-908-1970-3 ปทุมธานี 8 เมษายน 2563
94 2278 บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด FORTH 002000300000000000000516236 82-7265 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-908-1970-3 ปทุมธานี 8 เมษายน 2563
95 2279 บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด FORTH 002000400000000000000533431 82-8862 ปทุมธานี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-908-1970-3 ปทุมธานี 8 เมษายน 2563
96 2536 นางลำเพย อู่จอหอ FORTH 002000000000000000000537491 70-3333 หนองคาย รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 4 มิถุนายน 2563
97 2537 นายธีรชัย คะดิษฐ์ FORTH 002000000000000000000537492 70-3334 หนองคาย รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0897 สมุทรปราการ 4 มิถุนายน 2563
98 2568 บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด FORTH 002000400000000000000523096 83-1241 ฉะเชิงเทรา สิบล้อพ่วง 02-703-6373-4 222 หมู่ 8 10 มิถุนายน 2563
99 2569 บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000443496 83-5617 สมุทรปราการ สิบล้อเดี่ยว 02-703-6373-4 ต.แปลงยาว 10 มิถุนายน 2563
100 2570 บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000509428 84-0738 สมุทรปราการ สิบล้อเดี่ยว 02-703-6373-4 อ.แปลงยาว 10 มิถุนายน 2563
101 2571 บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด FORTH 002000300000000000000509429 84-0739 สมุทรปราการ สิบล้อเดี่ยว 02-703-6373-4 ฉะเชิงเทรา 10 มิถุนายน 2563
102 2621 บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์(เอเซี่ยน) จำกัด FORTH 002000400000000000000523814 78-8567 กรุงเทพมหานคร 3เพลา 6ล้อ ยาง 10 เส้น 0892003902 wichet@wastemanagement.co.th บจก.สยามเวสท์ฯ สระบุรี 23 มิถุนายน 2563
103 2622 บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์(เอเซี่ยน) จำกัด FORTH 002000300000000000000507636 76-7452 กรุงเทพมหานคร 4เพลา 8ล้อ ยาง 12 เส้น 0892003902 wichet@wastemanagement.co.th บจก.สยามเวสท์ฯ สระบุรี 23 มิถุนายน 2563
104 2696 บริษัท ร่วมรุ่งเจริญ ทรานสปอร์ต จำกัด FORTH 002000000000000000000537882 65-8951 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0897assistant.mcc.bp@gmail.com สมุทรปราการ 10 สิงหาคม 2563
105 2697 บริษัท ร่วมรุ่งเจริญ ทรานสปอร์ต จำกัด FORTH 002000000000000000000537883 65-8952 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0897assistant.mcc.bp@gmail.com สมุทรปราการ 10 สิงหาคม 2563
106 2698 บริษัท ร่วมรุ่งเจริญ ทรานสปอร์ต จำกัด FORTH 002000000000000000000537884 65-8907 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0898assistant.mcc.bp@gmail.com สมุทรปราการ 10 สิงหาคม 2563
107 2699 บริษัท ร่วมรุ่งเจริญ ทรานสปอร์ต จำกัด FORTH 002000000000000000000537958 65-9109 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0899assistant.mcc.bp@gmail.com สมุทรปราการ 10 สิงหาคม 2563
108 2700 บริษัท ร่วมรุ่งเจริญ ทรานสปอร์ต จำกัด FORTH 002000000000000000000537957 65-9172 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0-2715-0900assistant.mcc.bp@gmail.com สมุทรปราการ 10 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:42:31