ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 878 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090223 83-2428 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 31 มกราคม 2562
2 879 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090234 83-2431 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 31 มกราคม 2562
3 880 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090233 83-2435 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 31 มกราคม 2562
4 881 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090235 83-2433 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 31 มกราคม 2562
5 882 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000044257 83-2563 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 31 มกราคม 2562
6 883 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000047651 83-2559 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 31 มกราคม 2562
7 884 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090200 83-5485 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 31 มกราคม 2562
8 885 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090195 83-2564 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 31 มกราคม 2562
9 886 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000044259 83-2569 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 31 มกราคม 2562
10 967 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063015 83-2628 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 18 เมษายน 2562
11 968 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063020 83-2631 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 18 เมษายน 2562
12 969 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063018 83-2571 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 18 เมษายน 2562
13 970 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063017 83-2374 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 18 เมษายน 2562
14 971 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063016 83-5192 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 18 เมษายน 2562
15 972 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063019 83-2558 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 18 เมษายน 2562
16 973 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063014 83-2373 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 18 เมษายน 2562
17 974 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063021 83-2624 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 18 เมษายน 2562
18 1006 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ EyeFleet 048000100000000000000064114 82-2775 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034496632 สมุทรสาคร 18 กรกฎาคม 2562
19 1007 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ EyeFleet 048000100000000000000064108 บฉ-2402 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 034496632 สมุทรสาคร 18 กรกฎาคม 2562
20 1055 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ EyeFleet 048000100000000000000064174 81-9733 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034496632 สมุทรสาคร 9 สิงหาคม 2562
21 1058 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ EyeFleet 048000100000000000000064110 2ฒก-8809 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 034496632 สมุทรสาคร 9 สิงหาคม 2562
22 1059 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ EyeFleet 048000100000000000000064113 2ฒฎ-8978 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 034496632 สมุทรสาคร 9 สิงหาคม 2562
23 1060 โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ EyeFleet 048000100000000000000064111 2ฒศ-6519 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 034496632pornsiri@eastinnovation.com สมุทรสาคร 25 สิงหาคม 2562
24 1214 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090226 83-2427 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 2 กันยายน 2562
25 1216 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063472 83-2560 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 2 กันยายน 2562
26 1217 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090225 83-2429 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 2 กันยายน 2562
27 1218 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090220 83-2430 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 2 กันยายน 2562
28 1219 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090232 83-2432 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 2 กันยายน 2562
29 1220 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090227 83-2562 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 2 กันยายน 2562
30 1221 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090224 83-2434 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ฉะเชิงเทรา 2 กันยายน 2562
31 1223 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063477 83-2561 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 2 กันยายน 2562
32 1224 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063476 83-2567 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 2 กันยายน 2562
33 1225 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090194 83-5193 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 2 กันยายน 2562
34 1226 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000090198 83-2375 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 2 กันยายน 2562
35 1228 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด EyeFleet 048000100000000000000063475 83-2566 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-755-5078 ต่อ 104 ชลบุรี 2 กันยายน 2562
36 2321 บริษัท ไทยซี ซิง จำกัด EyeFleet 048000100000000000000062735 81-8753 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-490756 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
37 2322 บริษัท ไทยซี ซิง จำกัด EyeFleet 048000100000000000000062736 81-3324 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-490756 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
38 2323 บริษัท ไทยซี ซิง จำกัด EyeFleet 048000100000000000000062737 81-4668 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-490756 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
39 2337 บริษัท ไทยซี ซิง จำกัด EyeFleet 048000100000000000000066098 82-3351 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-490756 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
40 2338 บริษัท ไทยซี ซิง จำกัด EyeFleet 048000100000000000000066099 82-3467 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-490756 สมุทรสาคร 28 เมษายน 2563
41 2609 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด EyeFleet 048000100000000000000062969 72-8811 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-463-7429 laddawan@eastinnovation.com สมุทรปราการ 22 กรกฎาคม 2563
42 2610 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด EyeFleet 048000100000000000000062967 72-8822 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-463-7429laddawan@eastinnovation.com สมุทรปราการ 22 กรกฎาคม 2563
43 2611 บริษัท เจ พี เวสตัน จำกัด EyeFleet 048000100000000000000066157 ฒส-507 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-115-3226 laddawan@eastinnovation.com กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2563
44 2612 บริษัท เจ พี เวสตัน จำกัด EyeFleet 048000100000000000000066158 ฒฬ-4160 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-115-3226 laddawan@eastinnovation.com กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2563
45 2613 บริษัท เจ พี เวสตัน จำกัด EyeFleet 048000100000000000000066236 1ฒน-4139 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-115-3226 laddawan@eastinnovation.com กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2563
46 2713 บริษัท ชูโชคทรานสปอร์ต จำกัด EyeFleet 048000100000000000000065641 73-1140 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 095-4242988pornsiri@eastinnovation.com สมุทรปราการ 25 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:24:57