ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 2000 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Distar 043000100000000000000010309 64-8623 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 30 มกราคม 2563
2 2361 บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด Distar 043000100000863003040452666 83-5881 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-751-8901 สมุทรสาคร 12 พฤษภาคม 2563
3 2362 บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด Distar 043000100000868899040885010 82-2945 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-751-8901 สมุทรสาคร 12 พฤษภาคม 2563
4 2363 บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด Distar 043000100000863003040467219 บต-7130 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-751-8901 สมุทรสาคร 12 พฤษภาคม 2563
5 2674 นายพีรดนย์ ควงยุทธมงคล Distar 043000100000868899040858728 81-9600 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 094-164-2699panthep@zulex.co.th เก๋, 082-459-1111 นพดล สมุทรสาคร 30 กรกฎาคม 2563
6 2705 บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด Distar 043000100000868899040860179 81-2663 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 093-5564241 panthep@zulex.co.thคุณตุ๊ก สมุทรปราการ 19 สิงหาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:36:31