ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 488 นางสาวรุ่งอรุณ กิจเฮง Cartrack 0390002000000000000EE038462 ลพ-4070 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-241-0865 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561
2 489 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE024665 62-3023 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
3 490 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE012540 62-3442 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
4 491 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE031898 62-3443 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
5 492 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE030684 62-8564 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
6 493 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE006322 62-8565 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
7 494 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE030006 64-1331 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
8 495 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE138225 64-1332 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
9 497 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE077091 77-9175 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 27 พฤศจิกายน 2561
10 807 นายชาตรี ศิริพันธุ์ Cartrack 0390002000000000000EE113289 ถข-4956 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-434-5659 กรุงเทพมหานคร 13 ธันวาคม 2561
11 811 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE038735 64-6471 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-737-7374 สระบุรี 13 ธันวาคม 2561
12 812 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE135914 64-6511 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-737-7374 สระบุรี 13 ธันวาคม 2561
13 813 นายชาตรี ศิริพันธุ์ Cartrack 0390002000000000000EE099306 52-3594 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-434-5659 กรุงเทพมหานคร 13 ธันวาคม 2561
14 914 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE101879 63-1226 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
15 915 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE110761 60-7246 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
16 916 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE114458 61-1667 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
17 917 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE110877 61-0384 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
18 921 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE094614 61-0385 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
19 922 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE136795 60-7247 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
20 924 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE093780 60-8010 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
21 926 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE133383 75-9901 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
22 927 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE118698 60-9235 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
23 930 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE134229 76-1029 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
24 931 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE136052 63-1227 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-369-2329 สระบุรี 5 มีนาคม 2562
25 1001 บริษัท วัฒนารุ่งกิจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE102024 72-5081 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 092-826-6451 ชลบุรี 28 มิถุนายน 2562
26 1002 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE089637 72-7900 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 092-826-6451 ชลบุรี 28 มิถุนายน 2562
27 1003 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE089399 73-0955 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 092-826-6451 ชลบุรี 28 มิถุนายน 2562
28 1075 บริษัท รุ่งสังข์ กรุ๊ป จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE037572 77-2878 กรุงเทพมหานคร รถหัวลาก6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-6207766 ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562
29 1076 บริษัท รุ่งสังข์ กรุ๊ป จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE039130 77-6139 กรุงเทพมหานคร รถหัวลาก6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-6207766 ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562
30 1079 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE137722 73-1526 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 095-4242988porramed.s@cartrack.com สมุทรปราการ 25 สิงหาคม 2562
31 1080 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE135657 73-1764 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 095-4242988porramed.s@cartrack.com สมุทรปราการ 25 สิงหาคม 2562
32 1090 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชควิวัฒน์ Cartrack 0390002000000000000EE132494 85-9459 สระบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 08 1884 8264 สระบุรี 15 สิงหาคม 2562
33 1091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชควิวัฒน์ Cartrack 0390002000000000000EE011511 85-7671 สระบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 08 1884 8264 สระบุรี 15 สิงหาคม 2562
34 1092 นางสาวปภาดา ภัคพงศกร Cartrack 0390002000000000000EE135359 84-1313 สระบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 08 1884 8264 สระบุรี 15 สิงหาคม 2562
35 1253 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE023975 65-2273 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 3 กันยายน 2562
36 1254 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE130633 65-2274 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 3 กันยายน 2562
37 1255 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE132245 65-2277 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 3 กันยายน 2562
38 1256 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE131036 65-2286 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 3 กันยายน 2562
39 1300 บริษัท มหาพร ทรานสปอร์ต จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE031697 71-1126 ระยอง หัวลาก 038-659033 ปทุมธานี 25 กันยายน 2562
40 1301 บริษัท มหาพร ทรานสปอร์ต จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE029983 70-9165 ระยอง หัวลาก 038-659033 ปทุมธานี 25 กันยายน 2562
41 1302 ชลธิชา วัฒนธนันต์ Cartrack 0390002000000000000EE069325 2ฒฒ-588 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-822-0097 สมุทรสาคร 25 กันยายน 2562
42 1371 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE142507 64-8933 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
43 1372 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE022979 65-3105 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
44 1373 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE022529 65-3106 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 30 กันยายน 2562
45 1374 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE115819 73-2507 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 062-8249245 ชลบุรี 30 กันยายน 2562
46 1408 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE108782 64-3993 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 7 ตุลาคม 2562
47 1409 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE142691 64-8934 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 7 ตุลาคม 2562
48 1410 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE032924 65-3580 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 7 ตุลาคม 2562
49 1546 นายสุริยา กิตติสรยุทธ Cartrack 0390002000000000000EE135643 1ฒฎ-3409 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-812-6331 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
50 1547 นายสุริยา กิตติสรยุทธ Cartrack 0390002000000000000EE137066 ฒณ-9155 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-812-6331 สมุทรปราการ 25 ตุลาคม 2562
51 1591 บริษัท อึ้งเจริญ ทรานสปอร์ต 2555 จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE133673 72-3774 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081 927 1139 สมุทรปราการ 8 พฤศจิกายน 2562
52 1613 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE134071 65-4594 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 13 พฤศจิกายน 2562
53 1614 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE136490 65-4595 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 13 พฤศจิกายน 2562
54 1615 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE144999 65-4596 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 13 พฤศจิกายน 2562
55 1616 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE018061 64-3255 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 13 พฤศจิกายน 2562
56 1752 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE126204 64-0559 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-9356848 สระบุรี 29 พฤศจิกายน 2562
57 1787 นายจารุกิตต์ กิจเฮง Cartrack 0390002000000000000EE142669 ตห-7366 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-128-9598 กรุงเทพมหานคร 6 ธันวาคม 2562
58 1877 บริษัท รชต รุ่งเรือง รีไซเคิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE146397 84-2378 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-340038-40 ชลบุรี 27 ธันวาคม 2562
59 1878 บริษัท รชต รุ่งเรือง รีไซเคิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE011829 85-1276 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-340038-40 ชลบุรี 27 ธันวาคม 2562
60 1879 บริษัท รชต รุ่งเรือง รีไซเคิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE145515 85-4491 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-340038-40 ชลบุรี 27 ธันวาคม 2562
61 1880 บริษัท รชต รุ่งเรือง รีไซเคิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE101696 85-8486 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-340038-40 ชลบุรี 27 ธันวาคม 2562
62 1896 บริษัท น่ำเฮงฮวด อินดัสตรี้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE140416 83-2691 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-500-2884 สมุทรปราการ 27 ธันวาคม 2562
63 1897 บริษัท น่ำเฮงฮวด อินดัสตรี้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE134691 83-4386 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-500-2884 สมุทรปราการ 27 ธันวาคม 2562
64 1898 บริษัท น่ำเฮงฮวด อินดัสตรี้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE143532 83-4431 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-500-2884 สมุทรปราการ 27 ธันวาคม 2562
65 1900 บริษัท น่ำเฮงฮวด สตีลดรัม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE144257 82-6624 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-641-7749, 02-181-2322 สมุทรปราการ 27 ธันวาคม 2562
66 1901 บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE146809 83-4742 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-641-7749, 02-181-2322 สมุทรปราการ 27 ธันวาคม 2562
67 1913 นายทรงเกียรติ วงษ์หนองว้า Cartrack 0390002000000000000EE146049 บพ-6317 ลำพูน รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 083-152-2253 เชียงใหม่ 3 มกราคม 2563
68 1997 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE138992 72-3760 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 092-826-6451 ชลบุรี 30 มกราคม 2563
69 1998 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE131197 ผว-6128 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 092-826-6451 ชลบุรี 30 มกราคม 2563
70 1999 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE081010 64-8622 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 30 มกราคม 2563
71 2001 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE080988 64-8624 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 30 มกราคม 2563
72 2002 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE038377 64-9404 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สระบุรี 30 มกราคม 2563
73 2003 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE084408 63-2015 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สมุทรปราการ 30 มกราคม 2563
74 2004 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE145216 63-2321 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 737 7374 ต่อ 412 สมุทรปราการ 30 มกราคม 2563
75 2041 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE156581 81-4624 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
76 2042 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE164524 81-5416 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
77 2043 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE156868 บบ-4638 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
78 2044 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE164534 บท-9356 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
79 2045 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE163505 บม-5705 ชุมพร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
80 2046 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE155913 บล-9134 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
81 2047 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE156633 ผค-9214 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
82 2048 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE164556 ผฉ-5059 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
83 2049 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE155866 ผต-642 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
84 2050 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE154586 บว-1265 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 7 กุมภาพันธ์ 2563
85 2074 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE154978 73-5183 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 065-575-8156 , 062-824-9245 ชลบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2563
86 2075 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE154759 73-5474 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 065-575-8156 , 062-824-9245 ชลบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2563
87 2076 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE154407 73-4590 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 065-575-8156 , 062-824-9245 ชลบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2563
88 2122 บริษัท แสงรุ่งเรือง สตีลดรัม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE166536 81-7605 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-702-2782 , 081-344-9699 สมุทรปราการ 3 มีนาคม 2563
89 2123 บริษัท แสงรุ่งเรือง สตีลดรัม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE166196 83-9917 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-702-2782 , 081-344-9699 สมุทรปราการ 3 มีนาคม 2563
90 2124 บริษัท แสงรุ่งเรือง สตีลดรัม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE166681 ฒฌ-6142 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-702-2782 , 081-344-9699 สมุทรปราการ 3 มีนาคม 2563
91 2125 บริษัท แสงรุ่งเรือง สตีลดรัม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE166456 บต-5539 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-702-2782 , 081-344-9699 สมุทรปราการ 3 มีนาคม 2563
92 2126 นางเตือนใจ ถมยาแก้ว Cartrack 0390002000000000000EE090762 83-8598 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 086-895-9728 , 093-326-9882 สมุทรปราการ 3 มีนาคม 2563
93 2128 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ Cartrack 0390002000000000000EE142659 2ฒศ-4921 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 033-004-464 , 092-719-2882 ชลบุรี 3 มีนาคม 2563
94 2129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ Cartrack 0390002000000000000EE156004 2ฒว-917 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 033-004-464 , 092-719-2882 ชลบุรี 3 มีนาคม 2563
95 2130 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ Cartrack 0390002000000000000EE154558 86-4770 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 033-004-464 , 092-719-2882 ชลบุรี 3 มีนาคม 2563
96 2131 บริษัท อิทธิ ทรานสปอร์ต (2017) จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE012613 60-0121 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-198-7225 กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563
97 2132 บริษัท อิทธิ ทรานสปอร์ต (2017) จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE080554 61-1714 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-198-7225 กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563
98 2133 บริษัท อิทธิ ทรานสปอร์ต (2017) จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE012254 75-1952 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-198-7225 กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563
99 2134 บริษัท อิทธิ ทรานสปอร์ต (2017) จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE012676 76-5098 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-198-7225 กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563
100 2135 บริษัท อิทธิ ทรานสปอร์ต (2017) จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE083923 76-5467 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-198-7225 กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563
101 2136 บริษัท อิทธิ ทรานสปอร์ต (2017) จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE012315 78-8504 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-198-7225 กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563
102 2137 บริษัท อิทธิ ทรานสปอร์ต (2017) จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE012655 79-6878 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 090-198-7225 กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563
103 2138 นายอภิเดช เวียงคำ Cartrack 0390002000000000000EE154780 ฒต-5783 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 084-449-6605 , 086-390-7223 สมุทรปราการ 3 มีนาคม 2563
104 2187 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัต โปรดัคส์ Cartrack 0390002000000000000EE166891 84-1381 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-707-9414 , 063-9497198 สมุทรปราการ 17 มีนาคม 2563
105 2188 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัต โปรดัคส์ Cartrack 0390002000000000000EE141286 84-2925 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-707-9414 , 063-9497198 สมุทรปราการ 17 มีนาคม 2563
106 2280 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE085653 ผก-9683 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 8 เมษายน 2563
107 2281 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE160014 80-6875 กระบี่ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 075-373-476, 086-476-7338 นครศรีธรรมราช 8 เมษายน 2563
108 2286 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE166717 2ฒห-5320 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-134-6552, 088-809-6428 สมุทรปราการ 9 เมษายน 2563
109 2287 นางสมพร กล่อมจิต Cartrack 0390002000000000000EE162683 บม-6141 ประจวบคีรีขันธ์ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 087-105-1539 ประจวบคีรีขันธ์ 9 เมษายน 2563
110 2297 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE125232 ผม-9922 นครราชสีมา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 044-001-432, 084-039-3958 นครราชสีมา 10 เมษายน 2563
111 2298 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE133416 ผห-9959 นครราชสีมา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 044-001-432, 084-039-3958 นครราชสีมา 10 เมษายน 2563
112 2299 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE143307 88-7153 นครราชสีมา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 044-001-432, 084-039-3958 นครราชสีมา 10 เมษายน 2563
113 2300 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE085172 88-1632 นครราชสีมา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 044-001-432, 084-039-3958 นครราชสีมา 10 เมษายน 2563
114 2301 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE092207 85-9171 นครราชสีมา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 044-001-432, 084-039-3958 นครราชสีมา 10 เมษายน 2563
115 2302 นางสาวกระจิบ บุณโต Cartrack 0390002000000000000EE029353 บพ-1191 ฉะเชิงเทรา รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 083-112-2324 ปราจีนบุรี 10 เมษายน 2563
116 2307 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE115321 60-8012 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2369 2329-30 สระบุรี 20 เมษายน 2563
117 2309 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE115248 61-1668 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2369 2329-30 สระบุรี 20 เมษายน 2563
118 2310 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE166217 66-1228 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2369 2329-30 สระบุรี 20 เมษายน 2563
119 2311 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE139601 65-3183 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2369 2329-30 สระบุรี 20 เมษายน 2563
120 2312 บริษัท คอนวอย จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE043455 65-3184 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 2369 2329-30 สระบุรี 20 เมษายน 2563
121 2325 บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE024480 84-1473 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-706-9840 , 082-006-2230 สมุทรปราการ 28 เมษายน 2563
122 2358 นางสาวพิชามญชุ์ กิจเฮง Cartrack 0390002000000000000EE166574 ฒม-1442 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-128-9598 กรุงเทพมหานคร 12 พฤษภาคม 2563
123 2359 นางสงกรานต์ กิจเฮง Cartrack 0390002000000000000EE029737 ผน-1539 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-128-9598 กรุงเทพมหานคร 12 พฤษภาคม 2563
124 2360 นางสงกรานต์ กิจเฮง Cartrack 0390002000000000000EE169346 ลล-4885 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-128-9598 กรุงเทพมหานคร 12 พฤษภาคม 2563
125 2485 คุณจิรพรรณ จันทรสุภา Cartrack 0390002000000000000EE169130 60-2624 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 085-268-6517 กรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2563
126 2518 นายสุนทยา รัดยัง Cartrack 0390002000000000000EE103695 75-3612 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 081-241-0865 กรุงเทพมหานคร 26 พฤษภาคม 2563
127 2532 นายสุวรรณ ชั่งมะแอ Cartrack 0390002000000000000EE169435 บน-208 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 093-760-7416 นครศรีธรรมราช 4 มิถุนายน 2563
128 2538 นายประทีป คล้ายจริง Cartrack 0390002000000000000EE145229 53-0651 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-887-8843 กรุงเทพมหานคร 4 มิถุนายน 2563
129 2573 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE149853 72-9621 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9224 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
130 2574 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE077226 71-8043 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9225 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
131 2575 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE077550 71-3455 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9226 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
132 2576 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE140036 71-8453 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9227 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
133 2577 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE156381 71-3453 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9228 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
134 2578 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE077638 72-2345 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9229 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
135 2579 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE133076 71-6065 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9230 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
136 2580 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE138458 71-9643 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9230 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
137 2581 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE147303 94-4021 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 061-782-9230 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
138 2583 บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE172429 84-1728 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-315-5322 , 081-484-6754 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
139 2584 บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE126317 83-4743 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-315-5322 , 081-484-6754 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
140 2585 บริษัท ศิวัช ขนส่ง จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE126005 65-0691 กรุงเทพมหานคร รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 098-096-5357 สมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2563
141 2618 นายบุญถิ่น สืบสม Cartrack 0390002000000000000EE169796 บห-6090 นครศรีธรรมราช รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-528-2497 นครศรีธรรมราช 22 มิถุนายน 2563
142 2653 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชาค้าถังไทย Cartrack 0390002000000000000EE168030 83-8632 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-393-7918 , 081-555-3551 สมุทรปราการ 9 กรกฎาคม 2563
143 2654 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชาค้าถังไทย Cartrack 0390002000000000000EE166966 83-8630 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-393-7918 สมุทรปราการ 9 กรกฎาคม 2563
144 2661 บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE000282 61-1754 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-737-7374 ต่อ 412 สระบุรี 13 กรกฎาคม 2563
145 2695 นายรุ่งโรจน์ ธรรมขัน Cartrack 0390002000000000000EE188782 1ฒฉ-7029 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-571-2562porramed.s@cartrack.com กรุงเทพมหานคร 6 สิงหาคม 2563
146 2710 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด Cartrack 0390002000000000000EE115871 73-2623 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 065-575-8156 , 062-824-9245porramed.s@cartrack.com ชลบุรี 25 สิงหาคม 2563
147 2794 คุณรุ่งนภา ด้วงทอง Cartrack 0390002000000000000EE125459 ฒฒ-6012 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 063-491-5763porramed.s@cartrack.com สมุทรปราการ 2 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:10:42