ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1740 บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด CHYSOFT 014000400000000000018050038 99-6439 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2234 4171-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562
2 1741 บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด CHYSOFT 014000400000000000018030052 50-8666 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2234 4171-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562
3 1742 บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด CHYSOFT 014000400000000000018030058 51-3177 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2234 4171-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562
4 1743 บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด CHYSOFT 014000400000000000018030036 51-7445 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2234 4171-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562
5 1744 บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด CHYSOFT 014000400000000000014010609 52-5459 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 2234 4171-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562
6 1745 บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด CHYSOFT 014000400000000000018030062 ฒบ-34 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2234 4171-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562
7 1746 บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด CHYSOFT 014000400000000000018030063 ถข-5289 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2234 4171-4 กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:15:24