ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 2159 บริษัท ชูโชค รีไซเคิล จำกัด AVT 104000100000016001910031803 83-8492 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-6102045 สมุทรปราการ 10 มีนาคม 2563
2 2688 บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด AVT 104000300000017004710042705 83-8657 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-578-106raken@rakengroup.com ฉะเชิงเทรา 4 สิงหาคม 2563
3 2757 บริษัท ท๊อป ไฟว์ แมนูแฟคทอรี่ จำกัด AVT 104000200000017004430042705 82-8829 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-578-106raken@rakengroup.com ฉะเชิงเทรา 11 กันยายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:59:15