ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1870 นางสาวเพ็ญจิตต์ แซ่โกว ATS 012000100000N3GDLT6202-3408 93-8886 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8759838 หจก.รุ่งเรืองกุล จังหวัดสมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2562
2 1871 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสกุล ATS 0120001000000NIDLT6004-1838 83-0627 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8759838 หจก.รุ่งเรืองกุล จังหวัดสมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2562
3 1872 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสกุล ATS 0120001000000NIDLT6004-1839 83-0628 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8759838 หจก.รุ่งเรืองกุล จังหวัดสมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2562
4 1873 นายประวิทย์ แซ่โกว ATS 012000100000N3GDLT6202-3409 98-7845 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-8759838 หจก.รุ่งเรืองกุล จังหวัดสมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2562
5 1990 บริษัท เอแอล โซลูชั่นส์ จำกัด ATS 0120001000000NIDLT6209-3666 82-0027 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 032-823-362 บจก.เอแอล.โซลูชั่น จ.สมุทรสาคร 28 มกราคม 2563
6 2142 บริษัท เจ.ที.เอส.อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ATS 0120001000000NIDLT6012-2866 85-0040 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-194-041-3 ชลบุรี 5 มีนาคม 2563
7 2143 บริษัท เจ.ที.เอส.อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ATS 0120001000000000SI5710-0038 85-0067 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-194-041-3 ชลบุรี 5 มีนาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:33:59