ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1753 บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ALM 091000100000000001010003001 2ฒร-5863 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 086-978-9758 สมุทรสาคร 29 พฤศจิกายน 2562
2 1754 บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ALM 091000100000000001010003002 2ฒฐ-1304 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 086-978-9758 สมุทรสาคร 29 พฤศจิกายน 2562
3 1755 บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ALM 091000100000000001010003003 ฒฮ-2676 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 086-978-9758 สมุทรสาคร 29 พฤศจิกายน 2562
4 1756 บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ALM 091000100000000001010003004 1ฒฒ-1235 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 086-978-9758 สมุทรสาคร 29 พฤศจิกายน 2562
5 1757 บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ALM 091000100000000001030003005 2ฒฐ-5581 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 086-978-9758 สมุทรสาคร 29 พฤศจิกายน 2562
6 1758 บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ALM 091000100000000001030003006 2ฒน-1871 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 086-978-9758 สมุทรสาคร 29 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:23:07