ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1034 บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด 360TRACKING 1230001000000INZPIRE0006980 82-3787 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-379179 พระนครศรีอยุธยา 1 สิงหาคม 2562
2 1815 นายอดิศักดิ์ ศรอากาศ 360TRACKING 1230001000000INZPIRE0006834 83-1459 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 089-8347609 ฉะเชิงเทรา 20 ธันวาคม 2562
3 1816 นายอดิศักดิ์ ศรอากาศ 360TRACKING 1230001000000INZPIRE0006835 82-8004 ฉะเชิงเทรา รถ 6 ล้อยาง 10 เส้น 089-8347609 ฉะเชิงเทรา 20 ธันวาคม 2562
4 2660 บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด 360TRACKING 1230001000000INZPIRE0006982 82-3786 พระนครศรีอยุธยา รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 035-379179 พระนครศรีอยุธยา 13 กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:32:49