ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบการส่งข้อมูล GPS
รถขนส่งเลขทะเบียน


- แบบฟอร์มการลงทะเบียนระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม (email w-support@diw.mail.go.th)
- หนังสือเตือนเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
-
คู่มือการใช้ระบบ mobile e-manifest แจ้งการขนส่งกาก (เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2562)

ผู้ให้บริการ GPS ที่สามารถส่งข้อมูลการเดินรถให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แล้ว
ลำดับ ผู้ให้บริการ
1 DTC บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Xsense บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
3 NavTECH บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
4 One link บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด
5 Thaitracking บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด
6 taff บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7 GGPS บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด
8 MI บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด
9 Cartrack บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
10 FORTH บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
11 WeGlobal บริษัท วี โกลเบิล จำกัด
12 GPS URI บริษัท จีพีเอส ยูริ จำกัด
13 gpsiam ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม
14 SiamGPS บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด
15 MONOGPS บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561