ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิดล์ จีพีเอส แทรคเกอร์ [wgtgps ID:060]
contact นายวรโชติ เทพรักษา Tel.0634467742,0864204085
มีเจ้าของรถ จำนวน 7 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต(1996) จำกัด 9 9
2 บริษัท ดี อาร์ อินเตอร์ รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด 1 1
3 บริษัท อาร์.ที.ดี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 1 1
4 บริษัท ดวงดำรงค์ รีไซเคิล จำกัด 1 0
5 นางวิจิตรา เพชรจิตร 1 0
6 นายศิริพงศ์ วิชาญจิตร 1 0
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินฝา 1 1
รวมทั้งสิ้น 15 12
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:39:39