ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [taff ID:010]
contact ถิรวัทน์ อรรฐาเมศร์ Tel.083-610-7134
มีเจ้าของรถ จำนวน 12 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 8 0
2 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด 7 7
3 บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จํากัด 4 4
4 บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด 4 2
5 บริษัท รุ่งเจริญ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด 4 3
6 บริษัท โกลเบิลเคมีเคิล จำกัด 4 4
7 บริษัท อ.สหรุ่งโรจนฺ จำกัด 2 1
8 บริษัท รุ่งเจริญเอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด 2 0
9 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด 1 0
10 บริษัท โกลด์ ฟิลด์รีไฟเนอรี จำกัด 1 1
11 บริษัท ฮานาเอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด 1 0
12 นายเชาว์ แก้วสะอาด 1 1
รวมทั้งสิ้น 39 23
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:26:40