ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท ไอเซิร์ฟ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด [iServe ID:115]
contact นายเอกรักษ์ ธิการ Tel.0838267370
มีเจ้าของรถ จำนวน 4 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 นายกิตติพันธ์ เทพประสิทธิ์ 4 2
2 นางสาวสุรีพร เถื่อนสันเทียะ 2 2
3 นายชุมพล พรมลี 1 1
4 นายนรินทร เถื่อนสันเทียะ 1 1
รวมทั้งสิ้น 8 6
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 22:53:26