ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม [gpsiam ID:013]
contact นางสาวเกศรินทร์ สุทธิ Tel.02-9399616,084-7355544
มีเจ้าของรถ จำนวน 46 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 4 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 นายการุณ เนียมสุวรรณ 6 2
2 บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด 5 5
3 บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด 5 5
4 บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด 5 5
5 บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด 5 4
6 บริษัท โตโยอิ๊งค์(ประเทศไทย) จำกัด 5 5
7 นายไตรรงค์ หนูแก้ว 5 5
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทองเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต 5 5
9 บริษัท วานิช อิควิปเม้นท์ จำกัด 4 3
10 นางจรูญ ศรีสมเวียง 4 0
11 บริษัท ทรี โปร อินเตอร์เทรด จำกัด 3 1
12 บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จำกัด 3 3
13 นางสาวบุญญาภา คงสุวรรณ์ 3 3
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เมืองชัย ขนส่ง 3 3
15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์ การค้า 3 3
รวมทั้งสิ้น 64 52
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:29:38
ไปหน้าที่