ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท วี โกลเบิล จำกัด [WeGlobal ID:079]
contact ทรรศนีย์ จันทะสาร Tel.642459553
มีเจ้าของรถ จำนวน 6 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด 8 7
2 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด 3 0
3 นายประหยัด คงจังหวัด 2 0
4 บริษัท วี โกลเบิล จำกัด 1 0
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อ หลอมโลหะ 1 0
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ 1 0
รวมทั้งสิ้น 16 7
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:28:12