ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด [Thaitracking ID:007]
contact ฐิติมา ชีวะเจริญไชย Tel.081-274-7609
มีเจ้าของรถ จำนวน 8 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด 10 6
2 บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์(2004) จำกัด 7 4
3 บริษัท เคียวโด ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 6 6
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริออยล์ 6 4
5 บริษัท เจ.ที.เค.ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1
6 บริษัท เค.เอ็ม.ดับบลิว.ทรานสปอร์ต จำกัด 1 1
7 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด 1 0
8 บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จำกัด 1 0
รวมทั้งสิ้น 33 22
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:24:32