ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด [TYNS ID:031]
contact นาย สมเกียรติ กลัดพรหม Tel.02-653-2550
มีเจ้าของรถ จำนวน 18 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 2 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 11 11
2 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 7 0
3 บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จำกัด 5 0
4 บริษัท ชูโชค ทรานสปอร์ต จำกัด 4 1
5 บริษัท เอกอุทัย จำกัด 3 0
6 บริษัท อีบีพี เมทอล 2014 จำกัด 3 0
7 บริษัท เอ.เค.เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จำกัด 2 0
8 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 0
9 บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด 2 0
10 บริษัท เสริมพงษ์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด 2 0
11 บริษัท ไทย อินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด 1 0
12 บริษัท สุขใส รีไซเคิล จำกัด 1 0
13 บริษัท แหลมฉบัง ซี.แอล.ทรานสปอร์ต จำกัด 1 0
14 บริษัท เจเนอรัล เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 1 0
15 บริษัท ระยองเวสท์ แมนเนจเมนท์แอนด์รีไซเคิล จำกัด 1 1
รวมทั้งสิ้น 46 13
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:41:09
ไปหน้าที่