ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท เทรนด์สปอตเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด [TST ID:046]
contact นางสาวกิตติมา โพธิ์ลังกา Tel.082-5292967
มีเจ้าของรถ จำนวน 4 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท สยามโปร(ไทยแลนด์) จำกัด 6 6
2 บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล จำกัด 4 0
3 บริษัท สหธรรมทรานสปอร์ต (1996) จำกัด 2 0
4 บริษัท ลีมิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0
รวมทั้งสิ้น 13 6
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:39:46