ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด [THAI GPS ID:025]
contact คุณวิลาพรรณ Tel.093-219-7773
มีเจ้าของรถ จำนวน 35 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 3 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท คมสร ขนส่ง จำกัด 22 21
2 บริษัท บานไม่รู้โรยขนส่ง(2002) จำกัด 5 5
3 นายคมสาร ด่านสมบัติสกุล 4 3
4 บริษัท ส.เจริญชัยรีไซเคิล จำกัด 2 0
5 บริษัท บางบอน ขนส่ง จำกัด 2 2
6 บริษัท ธาดากร ทรานสปอร์ต จำกัด 2 0
7 บริษัท เคดีแบตเตอรี่ จำกัด 2 0
8 นายอุดม ถาติ๊บ 2 0
9 นายมานพ หลักศิลา 2 0
10 นางน้ำผึ้ง หลักศิลา 2 0
11 บริษัท เอส. เอส.เจ รีไซเคิล จำกัด 1 1
12 บริษัท เอส.เอ.สยามรีคัฟเวอร์รี่ จำกัด 1 0
13 บริษัท เอส.เอส.เจ.รีไซเคิล จำกัด 1 1
14 นายพนม สาโรชสกุลชัย 1 0
15 นายชาตรี บุญทับ 1 0
รวมทั้งสิ้น 50 33
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:06:43
ไปหน้าที่